P R Z E T A R G I

 

DOSTAWY/USŁUGI
 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów Regionelnego Szpitala w Kołobrzegu - kliknij tutaj

 

983. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zaproszenie
Załączniki

982. Zestaw do autotransfuzji wraz z akcesoriami

Zapytanie
Załączniki

981. Dostawa leków – immunoglobuliny

Kliknij tutaj

980. Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych i nie segregowanych stałych, szkła, plastiku, zużytych urządzeń, gruzu, makulatury w postaci papieru i tektury oraz odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

979. Dostawa mikroskopu okulistycznego EP/05/2021

Kliknij tutaj

978. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowego

Kliknij tutaj

977. Dostawa leków – znieczulaczy

Kliknij tutaj

976. Dzierżawa powierzchni użytkowej 1 m2 w holu na wysokim parterze budynku D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej przy użyciu bankomatu

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki
Załączniki

975. Dostawa oaptrunków

Kliknij tutaj

974. Dostawa leków – program lekowy leczenie plamki żółtej, postać wysiękowa (ADM) do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

973. Dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w budynku A Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przeznaczonego na wykonywanie działalności handlowej obejmującej sprzedaż odzieży, bielizny, chemii i prasy (asortyment uzgodniony z Wydzierżawiającym)

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

972. DZIERŻAWA NA OKRES 10 LAT, PMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 500,40 M2 ZLOKALIZOWANYCH NA NISKIM PARTERZE W BUDYNKU „D” PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 31-33 W KOŁOBRZEGU ORAZ SIEDMIU MIEJSC PARKINGOWYCH, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ Z ZAKRESU HEMODIALIZY

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki
Załączniki
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje
Modyfikacja

Wyjaśnienia
Ogłoszenie o wyniku

971. Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

970. Dostawa jednorazowych nożyczek ultradźwiękowych oraz sprzętu do procedur laparoskopowych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

969. Zapytanie ofertowe - zakup analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych przez okres 21 miesięcy dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

968. Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa i wdrożenie laboratoryjnego system informatycznego

Kliknij tutaj
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

967. Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

966. Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz udostępnieniu skrytki pocztowej w punkcie nadawczym Wykonawcy

Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

965. Dostawa obłożeń i serwet operacyjnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Nr postępowania: EP/56/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o odrzuceniu
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

964. Zapytanie ofertowe - dostawa azotu ciekłego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

963. Dostawa leków – program lekowy leczenie choroby Fabryego 2 do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

962. Dostawę materiałów zużywalnych do toru artroskopowego oraz napędów ortopedycznych będących na wyposażeniu bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja

Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

961. Zapytanie ofertowe - dostawa paliwa

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

960. Dostawa tlenu medycznego w butlach aluminiowych LIV 2l, 8l, 10l, z dzierżawą butli i dzierżawą nosideł do butli LIV 2l

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja załącznik nr 4
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

959. Objęcie nadzorem autorskim i serwisem szpitalnego systemu informatycznego (HIS) wspomagającego działalność Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja i  wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

958. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia Dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” Numer postępowania: EP/48/2020

Kliknij tutaj

957. Zapytanie ofertowe - obsługa ppoż.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

956. Zapytanie ofertowe - umieszczenie automatów z butami i fartuchami ochronnymi w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Formularz
Wzór umowy
Powiadomienie o wyborze

955. Dostawa produktów i wyrobów nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert + wartość ofert
Powiadomienie o wyborze

954. Zapytanie ofertowe - umieszczenie automatów z butami i fartuchami ochronnymi w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Formularz
Wzór umowy
Unieważnienie

953. Dostawa leków 3

Kliknij tutaj

952. Zapytanie ofertowe - dostawa i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Powiadomienie o wyborze

951. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia Dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem"

Zaproszenie
Załączniki

950. Zapytanie ofertowe - prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

949. Dostawa opatrunków dla Apteki

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

948. Zapytanie ofertowe - przedłużenie serwisu podstawowego na posiadane przez Zamawiającego urządzenie brzegowe UTM Stormshield SN710 na okres 12 miesięcy

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

947. Dostawa produktów i wyrobów medycznych nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

946. Zapytanie ofertowe - dostawa krwi baraniej

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

945. Zapytanie ofertowe - dostawa substancji do receptury

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

944. Dostawa materiałów szewnych

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

943. Zapytanie ofertowe - dostawa opakowań do receptury 2

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Zmiana terminu składania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

942. Dzierżawa napędów dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego

SIWZ / Ogłoszenie f
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

941. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 1 modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

940. Zapytanie ofertowe - dostawa opakowań do receptury

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

939. Zapytanie ofertowe - dostawa substancji do receptury

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

938. Zapytanie ofertowe - dostawa leku toksyny botulinowej typu A (lek programowy)

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

937. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia” Numer postępowania: EP/42/2020

Kliknij tutaj

936. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki

935. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

934. Zakup leków - środków kontrastujących dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

933. Dostawa leków EP/40/2020

Kliknij tutaj

932. Sprzedaż samochodu specjalnego sanitarnego

Ogłoszenie / Regulamin
Załączniki
Zawiadomienie

931. Dostawa opatrunków dla Apteki

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie
Sprostowanie oraz wartość ofert wybranych
Sprostowanie powiadomienia o wyborze

930. Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania

Powiadomienie o wyborze

929. Zapytanie ofertowe - dostawa asortymentu stosowanego w centralnej sterylizatorni

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja załącznik 4
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

928. Dostawa jednorazowych fartuchów chirurgicznych barierowych oraz włókninowych niesterylnych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

927. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

926. Dostawa środków dezynfekcyjnych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

925. Dostawa wyrobów ortopedycznych – implantów do zespoleń kości wraz z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu EP/35/2020

Kliknij tutaj

924. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia EP/33/2020

Kliknij tutaj

923. ZWYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na Przebudowie podjazdu dla karetek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne"
oraz naprawa infrastruktury terenu zewnętrznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Nr postępowania EP/34/2020

SIWZ wraz z załącznikami / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania i odrzuceniu oferty
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieni
a

922. Zakup leków - środków kontrastujących dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie w zakresie zadania nr 3 i 4
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieni
a

921. Usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i przewóz wartości pieniężnych

Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia
Powiadomienie o wyborze

920. Dostawa stymulatorów, kardiowerterów, elektrod oraz igieł do wprowadzania prowadników dla potrzeb bloku operacyjnego oddziału kardiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Zmiana terminu składania
Modyfikacja
Odpowiedzi
Modyfikacja 2
Informacja z otwarcia
Powiadomienie o wyborze

919. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

918. Zapytanie ofertowe - dostawa rękawic

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

917. Dostawa gazów medycznych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

916. Usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i przewóz samochodowy wartości pieniężnych

Ogłoszenie
Załączniki
Unieważnienie

915. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury medycznej oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki

914. Usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i przewóz samochodowy wartości pieniężnych.

Ogłoszenie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie

913. Zapytanie ofertowe - konserwacja, przegląd, naprawa urządzeń dźwigowych towarowych w ilości 2 szt. o udźwigu 500 kg każdy zainstalowanych w Centralnej Sterylizatorni.

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

912. Dostawa leków - immunoglobuliny

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

911. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia

Modyfikacja
Wyjaśnienia 2
Sprostowanie do wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

910. Konkurs ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych tj.: Zadanie nr 1 - usługi w zakresie badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym Zadanie nr 2 - usługi w zakresie badań mammograficznych

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Modyfikacja
Zmiana terminu składania ofert
Modyfikacja 2
Powiadomienie o wyborze

909. Zapytanie ofertowe - dostawa wody w galonach

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

908. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia

Kliknij tutaj

907. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów papierniczych i biurowych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

906. Zapytanie ofertowe - dostawa nabiału

Zapytanie
Załączniki

905. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

904. Dostawa leków programowych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

903. Dzierżawa powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej przy użyciu automatów do sprzedaży napojów ciepłych, napojów zimnych i przekąsek

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załączniki
Powiadomienie o wyborze

902. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki

901. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Kardiologii EP/24/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o odrzuceniu
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

900. Obsługa informatyczna

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

899. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursów i egzaminów kwalifikacyjnych w celu odnowienia uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło na stanowisku eksploatacji i dozoru w następujących grupach: grupa 1 – elektroenergetyczna, grupa 2 – cieplna dla pracowników Działu administracyjno – technicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

898. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Psychiatrii i Oddziału Kardiologii

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 4
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

897. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne, nr postępowania EP/21/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 6
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie w zakresie nadaznia nr 2
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

896. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczątek

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

895. DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA I MANUALNEGO SYSTEMU ZAPASOWEGO DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH EP/20/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

894. Dostawa produktów i wyrobów medycznych nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

 

Archiwum