P R Z E T A R G I

 

DOSTAWY/USŁUGI
 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów Regionelnego Szpitala w Kołobrzegu - kliknij tutaj

 

944. Dostawa materiałów szewnych

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia

943. Zapytanie ofertowe - dostawa opakowań do receptury 2

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Zmiana terminu składania
Odpowiedzi na pytania 2

942. Dzierżawa napędów dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego

SIWZ / Ogłoszenie f
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

941. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 1 modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert

940. Zapytanie ofertowe - dostawa opakowań do receptury

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

939. Zapytanie ofertowe - dostawa substancji do receptury

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

938. Zapytanie ofertowe - dostawa leku toksyny botulinowej typu A (lek programowy)

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

937. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia” Numer postępowania: EP/42/2020

Kliknij tutaj

936. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki

935. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

934. Zakup leków - środków kontrastujących dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

933. Dostawa leków EP/40/2020

Kliknij tutaj

932. Sprzedaż samochodu specjalnego sanitarnego

Ogłoszenie / Regulamin
Załączniki
Zawiadomienie

931. Dostawa opatrunków dla Apteki

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie
Sprostowanie oraz wartość ofert wybranych
Sprostowanie powiadomienia o wyborze

930. Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania

Powiadomienie o wyborze

929. Zapytanie ofertowe - dostawa asortymentu stosowanego w centralnej sterylizatorni

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja załącznik 4
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

928. Dostawa jednorazowych fartuchów chirurgicznych barierowych oraz włókninowych niesterylnych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

927. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

926. Dostawa środków dezynfekcyjnych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

925. Dostawa wyrobów ortopedycznych – implantów do zespoleń kości wraz z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu EP/35/2020

Kliknij tutaj

924. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia EP/33/2020

Kliknij tutaj

923. ZWYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na Przebudowie podjazdu dla karetek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne"
oraz naprawa infrastruktury terenu zewnętrznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Nr postępowania EP/34/2020

SIWZ wraz z załącznikami / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania i odrzuceniu oferty
Powiadomienie o wyborze

922. Zakup leków - środków kontrastujących dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie w zakresie zadania nr 3 i 4
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

921. Usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i przewóz wartości pieniężnych

Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia
Powiadomienie o wyborze

920. Dostawa stymulatorów, kardiowerterów, elektrod oraz igieł do wprowadzania prowadników dla potrzeb bloku operacyjnego oddziału kardiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Zmiana terminu składania
Modyfikacja
Odpowiedzi
Modyfikacja 2
Informacja z otwarcia
Powiadomienie o wyborze

919. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

918. Zapytanie ofertowe - dostawa rękawic

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

917. Dostawa gazów medycznych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

916. Usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i przewóz samochodowy wartości pieniężnych

Ogłoszenie
Załączniki
Unieważnienie

915. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury medycznej oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki

914. Usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i przewóz samochodowy wartości pieniężnych.

Ogłoszenie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie

913. Zapytanie ofertowe - konserwacja, przegląd, naprawa urządzeń dźwigowych towarowych w ilości 2 szt. o udźwigu 500 kg każdy zainstalowanych w Centralnej Sterylizatorni.

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

912. Dostawa leków - immunoglobuliny

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

911. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia

Modyfikacja
Wyjaśnienia 2
Sprostowanie do wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

910. Konkurs ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych tj.: Zadanie nr 1 - usługi w zakresie badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym Zadanie nr 2 - usługi w zakresie badań mammograficznych

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Modyfikacja
Zmiana terminu składania ofert
Modyfikacja 2
Powiadomienie o wyborze

909. Zapytanie ofertowe - dostawa wody w galonach

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

908. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia

Kliknij tutaj

907. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów papierniczych i biurowych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

906. Zapytanie ofertowe - dostawa nabiału

Zapytanie
Załączniki

905. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

904. Dostawa leków programowych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

903. Dzierżawa powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej przy użyciu automatów do sprzedaży napojów ciepłych, napojów zimnych i przekąsek

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załączniki
Powiadomienie o wyborze

902. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki

901. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Kardiologii EP/24/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o odrzuceniu
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

900. Obsługa informatyczna

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

899. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursów i egzaminów kwalifikacyjnych w celu odnowienia uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło na stanowisku eksploatacji i dozoru w następujących grupach: grupa 1 – elektroenergetyczna, grupa 2 – cieplna dla pracowników Działu administracyjno – technicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

898. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Psychiatrii i Oddziału Kardiologii

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 4
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

897. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne, nr postępowania EP/21/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 6
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie w zakresie nadaznia nr 2
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

896. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczątek

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

895. DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA I MANUALNEGO SYSTEMU ZAPASOWEGO DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH EP/20/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

894. Dostawa produktów i wyrobów medycznych nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

893. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Psychiatrii i Oddziału Kardiologii

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 4
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

892. „Zakup wyrobów medycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne w zakresie: Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia” Numer postępowania: EP/17/2020

Kliknij tutaj

891. Dostawa leków

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania

890. Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów segregowanych i niesegregowanych z Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja załącznika nr 4
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Powiadomienie o wyborze sprostowanie

889. Dostawa leków programowych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

888. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczątek

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Unieważnienie

887. Zapytanie ofertowe - dostawa paliwa

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja załącznika nr 1
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

886. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA:
Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne w zakresie:
Zadanie nr 1 - Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

885. Leasing finansowy sprzętu medycznego w postaci aparatu TRG z ramieniem "C"

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie

884. Zakup wyrobów medycznych oraz zakup pozostałego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia"
Nr sprawy: EP/13/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o odrzuceniu ofert
Powiadomienie o wyborze
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

883. Zapytanie ofertowe - dostawa krążków identyfikacyjnych i antybiogramowych , podłoża przy wykonaniu tej procedury oraz dzierżawa cieplarki laboratoryjnej do wykonania tej procedury

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

882. Zapytanie ofertowe - dostawa, wymiana i unieszkodliwienie baterii akumulatorów oraz przegląd i konserwacja UPS-ów zainstalowanych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

881. Świadczenie usługi sprzątania

Kliknij tutaj

880. Dostawa leków - Immunoglobuliny

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Powiadomienie o wyborze

879. Zapytanie ofertowe - dostawa leku Mycofungin

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

878. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne oraz Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego Nr postępowania EP/08/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 6
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Modyfikacja
Wyjaśnienia + załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Wyjaśnienia 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4
Wyjaśnienia 4
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie w zakresie zadania 1 i 2
Powiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

877. Zakup wyrobów medycznych oraz zakup pozostałego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia

Ogłoszenie / SIWZ
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Unieważnienie
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

876. Dostawa wyrobów ortopedycznych – implantów do zespoleń kości wraz z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu" Numer postępowania: EP/07/2020

Kliknij tutaj

875. Zapytanie ofertowe - wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zapytanie
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

874. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”.

Zaproszenie
Formularz ofertowy

873. Zapytanie ofertowe - Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych poleasingowych oraz 30 monitorów poleasingowych

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

872. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczątek

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

871. Zapytanie ofertowe - dostawa testów paskowych do oznaczania profili alergologicznych

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

870. Leasing finansowy sprzętu medycznego w postaci aparatu RTG z ramieniem "C"

Ogłoszenie / SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
Unieważnienie
Powiadomienie o wyborze

869. Zapytanie ofertowe - dostawa obuwia zawodowo-roboczego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

868. Dostawa soczewek i akcesoriów do operacji przedniego i tylnego dna oka dla potrzeb bloku operacyjnego okulistycznego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

867. Dostawa produktów i wyrobów medycznych nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik 1a
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Odpowiedzi na pytania 2
Modyfikacja
Załącznik nr 4 modyfikacja
Modyfikacja 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania

866. Zapytanie ofertowe - zakup funduskamery z angiografą fluoresceinową

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

865. Dostawa materiałów stosowanych do sterylizacji

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
 

864. Dzierżawa pomieszczenia (lokalu użytkowego) znajdującego się w budynku A Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w celu prowadzenia działalności handlowej obejmującej sprzedaż artykułów gospodarczych, tj. odzieży, bielizny, chemii, prasy (asortyment uzgodniony z Wydzierżawiającym)

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załącznik
i

Powiadomienie o wyborze

863. Zapytanie ofertowe - obsługa techniczna karetek

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

862. Dostawa leków - program lekowy leczenie plamki żółtej, postać wysiękowa (ADM).

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

861. Dostawa leków - program lekowy leczenie choroby Fabryego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

860. Zakup wyrobów medycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne w zakresie: Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia Numer postępowania: EP/44/2019

Kliknij tutaj

859. Zapytanie ofertowe - dostawa art. spożywczych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

858. Zapytanie ofertowe - dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

857. Zaproszenie do złożenia ofert w celu rozeznania rynku i ustalenia wartości szacunkowej na Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne w zakresie: Zadanie nr 1 - Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie / Formularz
Załączniki
Załączniki 2

856. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów zużywalnych do wieży artroskopowej typ SYNERGY HD3

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

855. Zapytanie ofertowe - dostawa krwi baraniej

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

854. Zapytanie ofertowe - dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

853. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne w zakresie: Zadanie nr 1 - Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia Zadanie nr 2 - Przebudowa Głównej Stacji Zasilania wraz z oświetleniem terenu zewnętrznego Nr postępowania EP/43/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Załączniki 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

852. Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz dzierżawa analizatora wieloparametrowego PCR w systemie zamkniętym z dostawą testów, odczynników i podłóż Nr sprawy: EP/41/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

851. Zapytanie ofertowe - dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Unieważnienie

850. Zapytanie ofertowe - dostawa aparatury medycznej

Zapytanie
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

849. Zapytanie ofertowe - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* 180108*, 180109*

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

848. Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu" Numer postępowania: EP/40/2019

Kliknij tutaj

847. Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz dzierżawa analizatora wieloparametrowego PCR w systemie zamkniętym z dostawą testów, odczynników i podłóż oraz Dostawa testów z trwałego plastiku do oznaczania wartości MIC u drobnoustrojów Nr sprawy: EP/37/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Wyjaśnienia 2
Modyfikacja 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

846. Dostawa zestawów i serwet operacyjnych, fartuchów chirurgicznych i innych akcesoriów medycznych dla potrzeb regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie

845. Dostawa aparatury medycznej dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Nr sprawy: EP/38/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

844. Zapytanie ofertowe - przedłużenie serwisu podstawowego na posiadane urządzenie brzegowe UTM NETASQ Stormshield SN710 dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na okres 12 miesięcy

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

843. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż 1 kompletu klimatyzatora typu multi split inwerter do poradni okulistycznej w budynku D na I piętrze Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

842. „Zakup wyrobów medycznych oraz zakup pozostałego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia" Numer postępowania: EP/36/2019

Kliknij tutaj

841. Zapytanie ofertowe - roboty budowlane polegające na remoncie dachu w budynku "D" nad poradniami specjalistycznymi Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

840. Zapytanie ofertowe - serwis pogwarancyjny systemu informatycznego wspomagającego część administracyjną Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu firmy Unisoft Sp. z o.o.

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

839. Zapytanie ofertowe - zakup wideokolonoskopu

Zapytanie
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze
Powiadomienie o wyborze 2

838. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia Nr postępowania EP/35/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 6
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

837. Zapytanie ofertowe - roboty budowlane polegające na remoncie dachu w budynku "D" nad poradniami specjalistycznymi

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Przedmiar robót
Unieważnienie

836. Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert

835. Dostawa środków dezynfekcyjnych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

834. Zapytanie ofertowe - dostawa leków - import docelowy

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

833. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów szewnych

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia

Powiadomienie o wyborze 

832. Zapytanie ofertowe - dostawa azotu ciekłego do krioterapii dla Zakładu Rehabilitacji

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze
 

831. Zapytanie ofertowe - wymiana i utylizacja nośnika ciepła w instalacji solarnej

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

830. Zapytanie ofertowe - dostawa reagentów do generatora dwutlenku chloru

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

829. Dostawa sprzętu hemostatycznego używanego na Sali operacyjnej – ładunki i staplery Nr sprawy: EP/31/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

828. Zakup aparatu do znieczulania ogólnego EP/30/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja 2
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

827. Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja o wniesionym odwołaniu
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Modyfikacja SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

826. Zapytanie ofertowe - dostawa substancji do receptury

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

825. Zapytanie ofertowe - dostawa leków - import docelowy

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

824. Zapytanie ofertowe - zakup dźwigni Albarrana oraz narzędzi laparoskopowych dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

823. Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia Nr postępowania EP/28/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 6
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

822. Zapytanie ofertowe - dostawa reagentów do generatora dwutlenku chloru

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie 

821. Zapytanie ofertowe - dostawa leków - immunoglobuliny

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze
 

820. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie badań sprawozdania finansowego

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

819. Zapytanie ofertowe - zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia.”

Zaproszenie
Załączniki
Formularz ofertowy

818. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w zakresie - Koordynator Działu Administracyjno-Technicznego/ Główny Energetyk Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

817. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz materiałów do sterylizacji

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Wgląd do ofert i próbek
Rozstrzygnięcie postępowania

816. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

815. Zapytanie ofertowe - dostawa i wymiana klimatyzacji typu multisplit

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

814. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w zakresie - Koordynator Działu Administracyjno-Technicznego/ Główny Energetyk Regionalnego

Zapytanie
Unieważnienie

813. Przetarg na dostawę opatrunków dla Apteki Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Ogloszenie
Załączniki /SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

812. Przetarg na usługę żywienia pacjentów szpitala.

Ogloszenie
Załączniki / SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

811. Dostawa stymulatorów i kardiowerterów wraz z elektrodami i osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego oddziału kardiologicznego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Wgląd do ofert i próbek
Powiadomienie o wyborze

810. Dostawa materiałów szewnych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Zestawienie ofert
Wgląd do ofert i próbek
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

809. Zapytanie ofertowe - Przegląd techniczny serwisowy pomp próżniowych typu RA 0160 D

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

808. Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż trzech zbiorników ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000 litrów każdy do pomieszczenia wymiennikowni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

807. Przetarg na dostawę środków kontrastujących.

Ogloszenie
Załączniki / SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

806. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki

805. Zapytanie ofertowe - dostawa systemu antywirusowego

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

804. Zapytanie ofertowe - obsługa ppoż.

Zapytanie
Załączniki

803. Zapytanie ofertowe - dostawa gazów medycznych

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

802. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

801. Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia Nr postępowania EP/21/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 6
Informacja dotycząca treści SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

800. Zapytanie ofertowe - zakup uretrocystoskopu z dźwignią Albarana dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

799. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej metodą "zaprojektuj/wybuduj" na oddziale Otolaryngologii i oddziale Okulistyki w budynku A na 6 piętrze w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33 , 78-100 Kołobrzeg

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

798. Zapytanie ofertowe - dostawa preparatu do dezynfekcji skóry oraz płynu do płukania jamy ustnej dla potrzeb oddziałów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

797. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż trzech zbiorników ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000 litrów każdy do pomieszczenia wymiennikowni

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania

796. Zapytanie ofertowe - zakup wielorazowych narzędzi dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

795. Zapytanie ofertowe - zakup manipulatora macicznego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

794. Zapytanie ofertowe - usługa dostępu do platformy zakupowej E-zamówienia dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

793. Dostawa soczewek dla potrzeb bloku operacyjnego okulistycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z użyczeniem sprzętu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofer
t

Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

792. Świadczenie usług pralniczych z dezynfekcją na rzecz Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

791. Zapytanie ofertowe - utrzymanie na serwerze internetowym BIP Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Powiadomienie o wyborze

790. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej metodą „zaprojektuj/wybuduj” na oddziale Otolaryngologii i oddziale Okulistyki w budynku A na 6 piętrze w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33 , 78-100 Kołobrzeg

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

789. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż trzech zbiorników ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000 litrów każdy do pomieszczenia wymiennikowni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

788. Zapytanie ofertowe - konserwacja platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych zewnętrznej

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

787. Zapytanie ofertowe - dostawa igieł do wprowadzania prowadników

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

786. Zapytanie ofertowe - czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji klimatyzacyjnej z dostawą i wymiana filtrów

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Powiadomienie o wyborze

785. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz ze Szpitalną Izbą Przyjęć oraz pozostałe pracownie diagnostyczne wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”. Nr postępowania EP/16/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

784. Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Wyjaśnienia 2
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenike o unieważnieniu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

783. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w okresie od 17.09.2019 r. do 16.09.2021 r.

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

782. Zapytanie ofertowe - utrzymanie na serwerze internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

781. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów papierniczych i biurowych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

780. Zapytanie ofertowe - dostaw, wymiana i unieszkodliwienie baterii akumulatorów oraz wymiana zużytych i niesprawnych elementów UPS-ów zainstalowanych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

779. Zapytanie ofertowe - koszenie terenów zielonych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

778. Dostawa leków

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ocena ofert

777. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

776. Zapytanie ofertowe - dostawa siatek do naprawy defektu przedniego dna miednicy

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

775. Zapytanie ofertowe - dostawa nabiału

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

774. Zapytanie ofertowe - odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

773. Zakup karetki sanitarnej wraz z wyposażeniem

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

772. Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

771. Zapytanie ofertowe - zakup zestawu napędów do chirurgii urazowej i ortopedii dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

770. Dostawa jednorazowych rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i ortopedycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

769. Zapytanie ofertowe - konserwacja platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych zewnętrznej

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

768. Zapytanie ofertowe - dostawa i uzupełnienie czynnika chłodzącego R410A w agregacie wody lodowej BlueBox

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

767. Zakup karetki sanitarnej wraz z wyposażeniem

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie

766. Zapytanie ofertowe - utwardzenie placu na terenie południowo – zachodniej części działki nr 52/8 Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przy ul Łopuskiego 31 -33

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

765. Zapytanie ofertowe - dostawa paliwa na potrzeby pojazdów Regionalnego Szpitala

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

764. Zapytanie ofertowe - dostawa i wymiana wymiennika (skraplacza) w agregacie wody lodowej Climaveneta

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

763. Zapytanie ofertowe - zakup serwera wraz z sieciowym systemem operacyjnym z komponentem wirtualizacyjnym dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

762. Zapytanie ofertowe - dostawa serwet operacyjnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

761. Zapytanie ofertowe - utwardzenie miejsc postojowych na terenie południowo – zachodniej części działki nr 52/8 Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przy ul ŁOPUSKIEGO 31 -33, 78 -100 Kołobrzeg

Zapytanie
Modyfikacja
Unieważnienie

760. Zapytanie ofertowe - dostawa surowic, ez bakteriologicznych i testów dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki

759. Zapytanie ofertowe - zakup serwera wraz z sieciowym systemem operacyjnym z komponentem wirtualizacyjnym dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Unieważnienie

758. Dostawa akcesoriów – nożyczek do zintegrowanego systemu generatora ultradźwiękowego będącego na wyposażeniu bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

757. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”.

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Protokół z wizji lokalnej
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

756. Zapytanie ofertowe - zakup histero-resektoskopu ginekologicznego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

755. Zapytanie ofertowe - zakup cieplarki dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

754. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych metodą mikrokolumnową manualną wraz z dzierżawą sprzętu dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

753. Dostawa jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego oraz innych wyrobów medycznych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Rozstrzygniecie postepowiania
Odrzucenie oferty - sprostowanie

752. Dostawa produktów i wyrobów medycznych nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie

751. Dzierżawa 3 pomieszczeń (lokali użytkowych) znajdujących się w budynku Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w celu świadczenia usług fryzjerskich, prowadzenia kwiaciarni, prowadzenia działalności handlowej obejmującej sprzedaż artykułów gospodarczych, tj. odzieży, bielizny, chemii, prasy (asortyment uzgodniony z Wydzierżawiającym)

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

750. Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów komunalnych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

749. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników do oznaczania Tyreoglobuliny

Zapytanie / Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

748. Zapytanie ofertowe - dostawa, wymiana i unieszkodliwienie baterii akumulatorów oraz wymiana zużytych i niesprawnych elementów UPS-ów zainstalowanych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Unieważnienie

747. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów gospodarstwa domowego

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

746. Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów komunalnych

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

745. Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Załączniki 2
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert

744. Wymiana istniejącego dźwigu osobowego na dźwig z napędem elektrycznym do przewozu osób i wózków żywnościowych w ilości 1 sztuka w budynku Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 – 33

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

743. Zapytanie ofertowe - dostawa wody w galonach

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia

742. Dostawa stymulatorów, defibrylatorów oraz elektrod

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załączniki 2
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

741. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do procedur laparoskopowych i osprzętu do noża ultradźwiękowego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Wgląd do ofert i próbek
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

740. Zapytanie ofertowe - dostawa krwi baraniej

Zapytanie
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

739. Dostawa środków dezynfekcyjnych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

738. Zapytanie ofertowe - dostawa krwinek wzorcowych dla Pracowni Serologicznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

737. Zapytanie ofertowe - umieszczenie automatów z butami i fartuchami ochronnymi w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie

736. Zapytanie ofertowe - zakup chłodziarki laboratoryjnej dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

735. Dostawa obłożeń i serwet operacyjnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Przesunięcie terminu składania ofert
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Wgląd do ofert i próbek
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

734. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

733. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

732. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów szewnych

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

731. Zapytanie ofertowe - przedłużenie serwisu podstawowego na posiadane urządzenie brzegowe UTM NETASQ Stormshield SN710 dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na okres 12 miesięcy

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

730. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników serologicznych i krwinek wzorcowych dla Pracowni Serologicznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie

729. Zapytanie ofertowe - dostawa akumulatorów do systemów przeciwpożarowych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

728. Zapytanie ofertowe - naprawa agregatu wody lodowej BlueBox Zeta Echos 10,2 ST 1PS

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

727. Zapytanie ofertowe - usługa -przegląd agregatów wody lodowej i klimatyzatorów typu "split"

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

726. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników serologicznych i krwinek wzorcowych dla Pracowni Serologicznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Przesunięcie terminu składania ofert
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Unieważnienie

725. Zapytanie ofertowe - naprawa agregatu wody lodowej

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

724. Zapytanie ofertowe - dostęp do platformy zakupowej E-zamówienia dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

723. Dostawa sprzętu medycznego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

722. Zapytanie ofertowe - dostawa akumulatorów do systemów przeciwpożarowych

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

721. Zapytanie ofertowe - przegląd agregatów wody lodowej i klimatyzatorów typu "split"

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

720. Zapytanie ofertowe - dostawa, wymiana i unieszkodliwienie baterii akumulatorów oraz wymiana zużytych i niesprawnych elementów UPS-ów

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

719. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na: usługi w zakresie opisu badań TK i RTG w systemie teleradiologicznym, w ramach zabezpieczenia ciągłości pracy placówki jako zabezpieczenie techniczne

Warunki / Ogłoszenie
Załączniki

718. Dostawa opatrunków dla Apteki

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załączniki 2
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania sprostowanie
Powiadomienie o wyborze

717. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

716. Zapytanie ofertowe - dostawa testów dla Laboratorium Analitycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

715. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Sprostowanie
Powiadomienie o wyborze

714. Zapytanie ofertowe - ekspertyza stanu technicznego klatki schodowej nr 2 w budynku "A"

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

713. Zapytanie ofertowe - serwis pogwarancyjny - wsparcie techniczne dla systemu radiologicznego RIS-ORION firmy TMS-Soft Sp. z o.o.

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

712. Zapytanie ofertowe - dostawa azotu ciekłego

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

711. Dostawa środków dezynfekcyjnych 2

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

710. Przetarg na dostawę kontrastów

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

709. Zapytanie ofertowe - dostawa produktów do żywienia pozajelitowego

Zapytanie / Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

708. Dostawa leków

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

707. Zapytanie ofertowe - ekspertyza stanu technicznego klatki schodowej nr 2 w budynku "A" Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

706. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie głównego wejścia do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie wejść do Szpitala oraz innych pomieszczeń dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

705. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zapytanie / Załączniki
Oświadczenie
Powiadomienie o wyborze

704. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów papierniczych i biurowych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie

703. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie / Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

702. Dostawa opatrunków dla Apteki

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja

Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

701. Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

 

Archiwum