P R Z E T A R G I

 

DOSTAWY/USŁUGI
 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów Regionelnego Szpitala w Kołobrzegu - kliknij tutaj

 

1098. Dostawa leków

Kliknij tutaj

1097. Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych

Kliknij tutaj

1096. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem głównego holu Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz przebudowa holu na niskim parterze w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu EP/23/2022

Kliknij tutaj

1095. Dostawa środków i preparatów do dezynfekcji

Kliknij tutaj

1094. Świadczenie usług pralniczych z dezynfekcją na rzecz Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1093. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup bezprzewodowego detektora cyfrowego w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zaproszenie
Załączniki

1092 Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż klimatyzatorów typu multisplit i split w pomieszczeniach administracyjnych na pierwszym piętrze i wysokim parterze w budynku D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1091. Dostawa środków kontrastujących

Kliknij tutaj
Unieważnienie

1090. Modernizacja i rozbudowa instalacji i urządzeń tlenu medycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu do walki z COVID-19

Kliknij tutaj

1089. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup aparatu RTG z ramieniem C w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zaproszenie
Załączniki

1088. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne, udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych

Ogłoszenie
Załączniki
Informacja - przedłużenie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert

1087 Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych tj. nabiału, mięsa, wędlin oraz pieczywa dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

1086. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1085. Wymiana dźwigu osobowo-towarowego na nowy w obiekcie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33

Kliknij tutaj

1084. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania

1083. Opis badań Rezonansu Magnetycznego w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia

Modyfikacja
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3

1082. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Kliknij tutaj

1081. Wykonanie badań histopatologicznych, genetycznych i stężeń pierwiastków

Ogłoszenie
Warunki

Załącznik
i
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

1080. Zbycie pojazdu specjalnego sanitarnego

Ogłoszenie / Regulamin
Załączniki
Zawiadomienie

1079. Zbycie pojazdu specjalnego sanitarnego

Ogłoszenie / Regulamin
Załączniki
Zawiadomienie

1078. Zakup Stołu operacyjnego przystosowanego do zabiegów laryngologicznych

Kliknij tutaj

1077. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowe do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu 2

Kliknij tutaj

1076. Dostawa sprzętu hemostatycznego używanego na sali operacyjnej – ładunki i staplery dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1075. Dostawa leków - immunoglobuliny 2

Kliknij tutaj

1074. Dostawa leków programowych 3

Kliknij tutaj

1073. Serwis, nadzór eksploatacyjny z podejmowanie działań interwencyjnych i napraw na wezwanie zamawiającego agregatów wody lodowej, klimatyzatorów typu split, central klimatyzacyjno/wentylacyjnych, agregatów intwerterowych, pomp ciepła na terenie i obiektach Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu 2

Kliknij tutaj

1072. Dostawa leków programowych 2

Kliknij tutaj

1071. Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodowej

Kliknij tutaj

1070. Dostawa bezpiecznego, zamkniętego systemu do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1069. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowego

Kliknij tutaj

1068. Serwis, nadzór eksploatacyjny z podejmowanie działań interwencyjnych i napraw na wezwanie zamawiającego agregatów wody lodowej, klimatyzatorów typu split, central klimatyzacyjno/wentylacyjnych, agregatów intwerterowych, pomp ciepła na terenie i obiektach Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1067. Zakup Ultrasonografu w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem

Kliknij tutaj

1066. Zapytanie ofertowe - dostawa testów paskowych do oznaczania profili alergologicznych (profil litewski 36 alergenów oraz profil atopowy screen 54 alergeny), zestawów testowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG (testy potwierdzenia) - testy paskowe, zestawów testowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM (testy potwierdzenia_ - testy paskowe, testy paskowe do przeciwciał ANA Profil 3 oraz dzierżawę niezbędnego sprzętu do wykonania badań.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1065. Dostawa leków – immunoglobuliny

Kliknij tutaj

1064. Dzierżawa pomieszczeń (3 lokali użytkowych) znajdujących sie w budynku Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w celu świadczenia usług fryzjerskich, prowadzenie kwiaciarni, prowadzenia działalności handlowej obejmującej sprzedaż artykułów gospodarczych , tj. odzieży, bielizny, chemii, pracy (asortyment uzgodniony z wydzierżawiającym)

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załącznik
i

Powiadomienie o wyborze

1063. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup ultrasonografu w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zaproszenie
Załączniki

1062. Zapytanie ofertowe - dostawa głowicy liniowej do aparatu usg

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

1061. Dostawa leków programowych

Kliknij tutaj

1060. Zbycie tomografu komputerowego

Ogłoszenie / Regulamin
Załączniki
Wyniki

1059. Zakup ambulansu transportowego

Kliknij tutaj
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1058. Zapytanie ofertowe - usługi administracyjne

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1057. Dostawa leków 4

Kliknij tutaj

1056. Zapytanie ofertowe - dostawa aparatu do kriochirurgii dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1055. Zapytanie ofertowe - usługa konserwacji sieci telefonicznej

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1054. Zapytanie ofertowe - obsługa ppoż.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1053. Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1052. Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem" Nr postępowania: EP/49/2021.

Kliknij tutaj
Ogłoszenie

1051. Dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji

Kliknij tutaj

1050. Zapytanie ofertowe - usługa konserwacji platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1049. Usługi w zakresie opisu badań TK i RTG w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

1048. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup rezonansu magnetycznego dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zaproszenie
Załączniki

1047. Zapytanie ofertowe - dostawa krwi baraniej

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

1046. Zapytanie ofertowe - dostawa fabrycznie nowych łóżek szpitalnych psychiatrycznych z szafkami przyłóżkowymi 15 kpl.

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

1045. Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1044. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz pozostałego sprzętu Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

1043. Zakup urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią

Kliknij tutaj

1042. Dostawa protez i implantów wraz z pozostałym instrumentarium stosowanym w ortopedii dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1041. Naprawa nawierzchni drogowej pod podjazdem dla karetek Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1040. Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku

Kliknij tutaj

1039. Usługi w zakresie opisu badań TK i RTG w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

1038. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

Zapytanie
Załączniki

1037. Dostawa leków 3

Kliknij tutaj

1036. Dostawa opatrunków 5 do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1035. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi
Unieważnienie

1034. Zapytanie ofertowe - serwis pogwarancyjny systemu PACS AGFA oraz serwis pogwarancyjny i wsparcie techniczne dla systemu radiologicznego RIS-ORION firmy TMS Sp. z o.o.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1033. Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych i nie segregowanych stałych, szkła, plastiku, zużytych urządzeń, gruzu, makulatury w postaci papieru i tektury z Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1032. Wymiana nawierzchni bitumicznej drogi p.poż.

Kliknij tutaj

1031. Usługi w zakresie opisu badań TK i RTG w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o wyborze

1030. Dostawa, wymiana i utylizacja filtrów oraz czyszczenie, dezynfekcja kanałów instalacji klimatyzacyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1029. Dzierżawa automatycznej myjni endoskopowej dwustanowiskowej dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1028. Dostawa opatrunków 4

Kliknij tutaj

1027. Zapytanie ofertowe - dostawa substancji do receptury

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1026. Dostosowanie instalacji tlenu medycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu niezbędnego w walce z COVID-19

Kliknij tutaj

1025. Zapytanie ofertowe - koordynator Działu Administracyjno-Technicznego/Główny Energetyk

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1024. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług związanych z dostępem do Internetu w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

1023. Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1022. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie sprawozdań z badania

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

1021. Wymiana nawierzchni bitumicznej drogi p.poż.

Kliknij tutaj

1020. Dostawa jednorazowych zestawów, fartuchów oraz prześcieradeł i osłon stosowanych na bloku operacyjnym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1019. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - wykonywanie badań laboratoryjnych cytogenetycznych

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

1018. Dostosowanie instalacji tlenu medycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu niezbędnego w walce z COVID-19

Kliknij tutaj

1017. Zapytanie ofertowe - dostawa implantów do systemu szycia łękotki i rekonstrukcji ACL i PCL w raz z jednorazowym sprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego

Zapytanie
Załączniki

1016. Zapytanie ofertowe - dostawa tlenu medycznego w butlach aluminiowych lub stalowych, w pełni kompatybilnych z reduktorami i złączami AGA, 2 litrowych i 10 litrowych wraz z dzierżawą butli

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1015. Zapytanie ofertowe - usługa konserwacji dwóch urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynku

Zapytanie
Załączniki

1014. Dostawa środków kontrastujących

Kliknij tutaj

1013. Zapytanie ofertowe - dostawa 60 kompletów zestawów komputerowych poleasingowych oraz 40 monitorów poleasingowych do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

1012. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Kliknij tutaj

1011. Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodowej

Kliknij tutaj

1010. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych elementów konstrukcji podjazdu oraz pomostu postojowego w przebudowywanym podjeździe dla karetek Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Ogłoszenie
Ogłoszenie o wyniku

1009. Zakup łóżek szpitalnych z wyposżeniem oraz szafek przyłóżkowych

Kliknij tutaj

1008. Wymiana nawierzchni bitumicznej drogi p.poż.

Kliknij tutaj

1007. Dostosowanie instalacji tlenu medycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu niezbędnego w walce z COVID-19

Kliknij tutaj

1006. Dostawa materiałów jednorazowego użytku tj. papier krepowy, etykiety do sterylizacji, wskaźniki sterylizacji, niezbędnych do prawidłowej pracy centralnej sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1005. Zapytanie ofertowe - dostawa paliwa

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1004. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w okresie od 17.09.2021 r. do 16.09.2023 r

Kliknij tutaj

1003. Leki 2

Kliknij tutaj

1002. Dostawa opatrunków 3

Kliknij tutaj

1001. Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodwej

Kliknij tutaj

1000. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

999. Wymiana dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana dźwigu osobowo-towarowego

Kliknij tutaj

998. Dostawa implantów oraz akcesoriów do zabiegów neurochirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

997. Dzierżawa automatycznego analizatora i manualnego systemu zapasowego do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z dostawą odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych

Kliknij tutaj

996. Dostaw stymulatorów, kardiowerterów oraz akcesoriów dla potrzeb bloku operacyjnego kardiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

995. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze 

994. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów gospodarstwa domowego dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze 

993. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych tj. pieczywa, nabiału, wędlin, dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze 

992. Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych i nie segregowanych stałych, szkła, plastiku, zużytych urządzeń, gruzu, makulatury w postaci papieru i tektury oraz odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

991. Zapytanie ofertowe - dostawa tlenu medycznego

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Unieważnienie

990. Dostawa leków

Kliknij tutaj

989. Dostawa opatrunków

Kliknij tutaj

988. Dzierżawa automatycznej myjni endoskopowej dwustanowiskowej dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

987. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” Nr postępowania: EP/10/2021

Kliknij tutaj

986. Zapytanie ofertowe - konserwacja trzech dźwigów

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

985. Dostawa leków programowych

Kliknij tutaj

984. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Psychiatrii EP/09/2021

Kliknij tutaj

983. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zaproszenie
Załączniki

982. Zestaw do autotransfuzji wraz z akcesoriami

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

981. Dostawa leków – immunoglobuliny

Kliknij tutaj

980. Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych i nie segregowanych stałych, szkła, plastiku, zużytych urządzeń, gruzu, makulatury w postaci papieru i tektury oraz odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

979. Dostawa mikroskopu okulistycznego EP/05/2021

Kliknij tutaj

978. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowego

Kliknij tutaj

977. Dostawa leków – znieczulaczy

Kliknij tutaj

976. Dzierżawa powierzchni użytkowej 1 m2 w holu na wysokim parterze budynku D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej przy użyciu bankomatu

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki
Załączniki
Powiadomienie

975. Dostawa oaptrunków

Kliknij tutaj

974. Dostawa leków – program lekowy leczenie plamki żółtej, postać wysiękowa (ADM) do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

973. Dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w budynku A Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przeznaczonego na wykonywanie działalności handlowej obejmującej sprzedaż odzieży, bielizny, chemii i prasy (asortyment uzgodniony z Wydzierżawiającym)

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

972. DZIERŻAWA NA OKRES 10 LAT, PMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 500,40 M2 ZLOKALIZOWANYCH NA NISKIM PARTERZE W BUDYNKU „D” PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 31-33 W KOŁOBRZEGU ORAZ SIEDMIU MIEJSC PARKINGOWYCH, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ Z ZAKRESU HEMODIALIZY

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki
Załączniki
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje
Modyfikacja

Wyjaśnienia
Ogłoszenie o wyniku

971. Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

970. Dostawa jednorazowych nożyczek ultradźwiękowych oraz sprzętu do procedur laparoskopowych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

969. Zapytanie ofertowe - zakup analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych przez okres 21 miesięcy dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

968. Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa i wdrożenie laboratoryjnego system informatycznego

Kliknij tutaj
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

967. Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

966. Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz udostępnieniu skrytki pocztowej w punkcie nadawczym Wykonawcy

Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

965. Dostawa obłożeń i serwet operacyjnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Nr postępowania: EP/56/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o odrzuceniu
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

964. Zapytanie ofertowe - dostawa azotu ciekłego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

963. Dostawa leków – program lekowy leczenie choroby Fabryego 2 do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

962. Dostawę materiałów zużywalnych do toru artroskopowego oraz napędów ortopedycznych będących na wyposażeniu bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja

Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

961. Zapytanie ofertowe - dostawa paliwa

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

960. Dostawa tlenu medycznego w butlach aluminiowych LIV 2l, 8l, 10l, z dzierżawą butli i dzierżawą nosideł do butli LIV 2l

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja załącznik nr 4
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

959. Objęcie nadzorem autorskim i serwisem szpitalnego systemu informatycznego (HIS) wspomagającego działalność Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja i  wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

958. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia Dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” Numer postępowania: EP/48/2020

Kliknij tutaj

957. Zapytanie ofertowe - obsługa ppoż.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

956. Zapytanie ofertowe - umieszczenie automatów z butami i fartuchami ochronnymi w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Formularz
Wzór umowy
Powiadomienie o wyborze

955. Dostawa produktów i wyrobów nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert + wartość ofert
Powiadomienie o wyborze

954. Zapytanie ofertowe - umieszczenie automatów z butami i fartuchami ochronnymi w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Formularz
Wzór umowy
Unieważnienie

953. Dostawa leków 3

Kliknij tutaj

952. Zapytanie ofertowe - dostawa i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Powiadomienie o wyborze

951. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia Dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem"

Zaproszenie
Załączniki

950. Zapytanie ofertowe - prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

949. Dostawa opatrunków dla Apteki

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

948. Zapytanie ofertowe - przedłużenie serwisu podstawowego na posiadane przez Zamawiającego urządzenie brzegowe UTM Stormshield SN710 na okres 12 miesięcy

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

947. Dostawa produktów i wyrobów medycznych nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

946. Zapytanie ofertowe - dostawa krwi baraniej

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

945. Zapytanie ofertowe - dostawa substancji do receptury

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

944. Dostawa materiałów szewnych

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

943. Zapytanie ofertowe - dostawa opakowań do receptury 2

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Zmiana terminu składania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

942. Dzierżawa napędów dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego

SIWZ / Ogłoszenie f
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

941. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 1 modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

940. Zapytanie ofertowe - dostawa opakowań do receptury

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

939. Zapytanie ofertowe - dostawa substancji do receptury

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

938. Zapytanie ofertowe - dostawa leku toksyny botulinowej typu A (lek programowy)

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

937. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia” Numer postępowania: EP/42/2020

Kliknij tutaj

936. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki

935. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

934. Zakup leków - środków kontrastujących dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

933. Dostawa leków EP/40/2020

Kliknij tutaj

932. Sprzedaż samochodu specjalnego sanitarnego

Ogłoszenie / Regulamin
Załączniki
Zawiadomienie

931. Dostawa opatrunków dla Apteki

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie
Sprostowanie oraz wartość ofert wybranych
Sprostowanie powiadomienia o wyborze

930. Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania

Powiadomienie o wyborze

929. Zapytanie ofertowe - dostawa asortymentu stosowanego w centralnej sterylizatorni

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja załącznik 4
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

928. Dostawa jednorazowych fartuchów chirurgicznych barierowych oraz włókninowych niesterylnych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

927. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

926. Dostawa środków dezynfekcyjnych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

925. Dostawa wyrobów ortopedycznych – implantów do zespoleń kości wraz z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu EP/35/2020

Kliknij tutaj

924. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia EP/33/2020

Kliknij tutaj

923. ZWYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na Przebudowie podjazdu dla karetek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne"
oraz naprawa infrastruktury terenu zewnętrznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Nr postępowania EP/34/2020

SIWZ wraz z załącznikami / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania i odrzuceniu oferty
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieni
a

922. Zakup leków - środków kontrastujących dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie w zakresie zadania nr 3 i 4
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieni
a

921. Usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i przewóz wartości pieniężnych

Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia
Powiadomienie o wyborze

920. Dostawa stymulatorów, kardiowerterów, elektrod oraz igieł do wprowadzania prowadników dla potrzeb bloku operacyjnego oddziału kardiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Zmiana terminu składania
Modyfikacja
Odpowiedzi
Modyfikacja 2
Informacja z otwarcia
Powiadomienie o wyborze

919. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

918. Zapytanie ofertowe - dostawa rękawic

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

917. Dostawa gazów medycznych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

916. Usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i przewóz samochodowy wartości pieniężnych

Ogłoszenie
Załączniki
Unieważnienie

915. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury medycznej oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki

914. Usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i przewóz samochodowy wartości pieniężnych.

Ogłoszenie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie

913. Zapytanie ofertowe - konserwacja, przegląd, naprawa urządzeń dźwigowych towarowych w ilości 2 szt. o udźwigu 500 kg każdy zainstalowanych w Centralnej Sterylizatorni.

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

912. Dostawa leków - immunoglobuliny

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

911. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia

Modyfikacja
Wyjaśnienia 2
Sprostowanie do wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

910. Konkurs ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych tj.: Zadanie nr 1 - usługi w zakresie badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym Zadanie nr 2 - usługi w zakresie badań mammograficznych

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Modyfikacja
Zmiana terminu składania ofert
Modyfikacja 2
Powiadomienie o wyborze

909. Zapytanie ofertowe - dostawa wody w galonach

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

908. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia

Kliknij tutaj

907. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów papierniczych i biurowych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

906. Zapytanie ofertowe - dostawa nabiału

Zapytanie
Załączniki

905. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

904. Dostawa leków programowych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

903. Dzierżawa powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej przy użyciu automatów do sprzedaży napojów ciepłych, napojów zimnych i przekąsek

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załączniki
Powiadomienie o wyborze

902. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki

901. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Kardiologii EP/24/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o odrzuceniu
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

900. Obsługa informatyczna

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

899. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursów i egzaminów kwalifikacyjnych w celu odnowienia uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło na stanowisku eksploatacji i dozoru w następujących grupach: grupa 1 – elektroenergetyczna, grupa 2 – cieplna dla pracowników Działu administracyjno – technicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

898. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Psychiatrii i Oddziału Kardiologii

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 4
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

897. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne, nr postępowania EP/21/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 6
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie w zakresie nadaznia nr 2
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

896. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczątek

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

895. DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA I MANUALNEGO SYSTEMU ZAPASOWEGO DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH EP/20/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

894. Dostawa produktów i wyrobów medycznych nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

 

Archiwum