P R Z E T A R G I

 

DOSTAWY/USŁUGI
 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów Regionelnego Szpitala w Kołobrzegu - kliknij tutaj

 

1249. Wykonanie usług serwisowych obejmujących opiekę serwisową aparatury medycznej producenta SIEMENS Healthcare Sp. z o.o. i GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. stanowiącej własność RS w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1248. Dostawa paliwa na potrzeby pojazdów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1247. Obsługa informatyczna Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Kliknij tutaj

1246. Dzierżawa kserokopiarki przez okres 24 m-cy dla potrzeb Działu Zaopatrzenia

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2

1245. Konkurs ofert na opis badań Rezonansu Magnetycznego w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie
Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia

1244. Zapytanie ofertowe - dostawa Histeroresektoskop - zestaw

Zapytanie
Załączniki
Powiadoienie o wyborze

1243. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego 2

Kliknij tutaj

1242. Dostawa ładunków, staplerów, nożyczek oraz trokarów wraz z pozostałym sprzętem stosowanym na bloku operacyjnym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu EP/22/2024

Kliknij tutaj

1241. Dostawa produktów farmaceutycznych: leki 2

Kliknij tutaj

1240. Dostawa soczewek i materiałów okulistycznych

Kliknij tutaj

1239. Konkurs ofert na opis badań Rezonansu Magnetycznego w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie
Warunki
Załączniki
Unieważnienie

1238. Konkurs ofert na opis badań Rezonansu Magnetycznego w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie
Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja

Unieważnienie

1237. Dostawa artykułów biurowych, papieru ksero oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1236. Dostawa ładunków, staplerów, nożyczek oraz trokarów wraz z pozostałym sprzętem stosowanym na bloku operacyjnym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, nr postępowania EP/17/2024

Kliknij tutaj

1235. Dostawa leków

Kliknij tutaj

1234. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów opatrunkowych dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki

1233. Dostawa leków programowych 2

Kliknij tutaj

1232. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowego 2

Kliknij tutaj

1231. Dostawa implantów ortopedycznych i narzędzi stosowanych w ortopedii dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1230. Dostawa środków kontrastowych

Kliknij tutaj

1229. Dostawa produktów farmaceutycznych: zadanie 1-9 leki programowe, zadanie 10-17 immunoglobuliny

Kliknij tutaj

1228. Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu EP/08/2024

Kliknij tutaj

1227. Dostawa leków programowych

Kliknij tutaj

1226. Dostawa testów paskowych do diagnostyki alergii, testów potwierdzenia zakażenia boreliozy oraz profili reumatologicznych

Kliknij tutaj

1225. Dostawa obłożeń, serwet i fartuchów operacyjnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1224. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Kliknij tutaj

1223. Zakup wideobronchoskopu

Kliknij tutaj

1222. Dostawa testów kasetkowych, probówek i materiałów zużywalnych do Laboratorium Analitycznego

Kliknij tutaj

1221. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowego

Kliknij tutaj

1220. Objęcie nadzorem autorskim oraz serwisem szpitalnego systemu informatycznego HIS

Kliknij tutaj

1219. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

1218. Dostawa leków 7

Kliknij tutaj

1217. Dostawa leków programowych 6

Kliknij tutaj

1216. Dostawa leków programowych 5

Kliknij tutaj

1215. Zapytanie ofertowe - obsługa ppoż.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1214. Zapytanie ofertowe - obsługa ppoż.

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

1213. Zapytanie ofertowe - Wykonanie usług administracyjnych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

1212. Dostawa kontrastów 3

Kliknij tutaj

1211. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego oraz Bloku Operacyjnego Otolaryngologii Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

1210. Zakup wyposażenia w ramach zadania pn.: „Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Chirurgii Ogólnej, pomieszczeń znajdujących się na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz modernizacja i wyposażenie komórek organizacyjnych szpitala

Kliknij tutaj

1209. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż drzwi aluminiowych EI60 – 2 szt. oraz dostawa i montaż drzwi stalowych – 1 szt. do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1208. Zapytanie ofertowe - wykonanie okresowej kontroli stanu konstrukcyjno-budowlanego budynków

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

1207. Dostawa leków 6

Kliknij tutaj

1206. Dostawa leków programowych 4

Kliknij tutaj

1205. Zakup wyposażenia w ramach zadania pn.: „Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Chirurgii Ogólnej, pomieszczeń znajdujących się na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz modernizacja i wyposażenie komórek organizacyjnych szpitala

Kliknij tutaj

1204. Zakup stacjonarnych robotów rehabilitacyjnych kończyn dolnych – 2 szt. dla Regionalnego Szpitalu w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1203. Dzierżawa powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej przy użyciu automatów do sprzedaży butów i fartuchów ochronnych

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załączniki

1202. Zakup wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i pomieszczeń znajdujących się na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz modernizacja i wyposażenie komórek organizacyjnych szpitala

Kliknij tutaj

1201. Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1200. Zakup testów do badań molekularnych i odczynników do szybkiej identyfikacji do posiadanych aparatów BD MAX i MALDI Biotyper sirius

Kliknij tutaj

1199. Serwis pogwarancyjny systemu PACS AGFA oraz serwis pogwarancyjny i wsparcie techniczne dla systemu radiologicznego RIS VIZO+ firmy TMS-Soft Sp. z o.o.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1198. Dostawa leków programowych 3

Kliknij tutaj

1197. Dostawa kontrastów 2

Kliknij tutaj

1196. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1195. Zakup wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i pomieszczeń znajdujących się na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz na wysokim parterze Regionalnego Szpitalu w Kołobrzeg

Kliknij tutaj

1194. Dostawa leków 5

Kliknij tutaj

1193. Dostawa leków immunoglobuliny 5

Kliknij tutaj

1192. Dostawa sprzętu stosowanego w endoskopii, materiałów jednorazowego użytku tj. papier, etykiety do sterylizacji, wskaźniki sterylizacji, niezbędnych do prawidłowej pracy centralnej sterylizatorni

Kliknij tutaj

1191. Wykonywanie usług serwisowych obejmujących naprawy bieżące, okresowe przeglądy techniczne oraz konserwację aparatury medycznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1190. Dzierżawa powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej przy użyciu automatów do sprzedaży napojów ciepłych, napojów zimnych i przekąsek

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załączniki
Sprostowanie omyłki pisarskiej
Powiadomienie o wyborze

1189 Koordynator Działu Administracyjno-Technicznego/Główny Energetyk

Kliknij tutaj

1188 Dostawa sprzętu hemostatycznego do procedur klasycznych (ładunki i staplery) jednorazowego użytku dla potrzeb Bloku Operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1187 Świadczenie usług polegających na ochronie obiektów oraz mienia regionalnego szpitala w Kołobrzegu oraz przewóz samochodowy wartości pieniężnych 2 przy ul. Edmunda Łopuskiego 31-33 w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1186. Dostawa leków immunoglobuliny 4

Kliknij tutaj

1185. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz pozostałego sprzętu i dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1184. Wykonywanie usług serwisowych obejmujących naprawy bieżące, okresowe przeglądy techniczne oraz konserwację aparatury medycznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1183. ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OCHRONIE OBIEKTÓW ORAZ MIENIA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU ORAZ PRZEWÓZ SAMOCHODOWY WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZY UL. EDMUNDA ŁOPUSKIEGO 31-33 W KOŁOBRZEGU

Kliknij tutaj

1182. Dostawa tlenu medycznego ciekłego, dzierżawa zbiornika tlenu ciekłego medycznego, dostawa gazów medycznych

Kliknij tutaj

1181. Dzierżawa powierzchni 14 m 2 -punkt medyczny

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załącznik
i

Powiadomienie o wyborze

1180. Zapytanie ofertowe - Badanie sprawozdania finansowego

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

1179. Dostawa paliwa

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

1178. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Kliknij tutaj

1177. Zakup sprzętu medycznego oraz instrumentarium w zakresie bloku operacyjnego – narzędzi i instrumentów medycznych stosowanych w chirurgii, ginekologii, laryngologii, okulistyce, neurologii na bloku operacyjnym

Kliknij tutaj

1176. Dostawa leków 4

Kliknij tutaj

1175. Dostawa sprzętu jednorazowego laboratoryjnego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1174. Dostawa tlenu medycznego ciekłego, dzierżawa zbiornika tlenu ciekłego medycznego, dostawa gazów medycznych

Kliknij tutaj

1173. Dostawa paneli nadłóżkowych do sali pooperacyjnej Oddziału Chirurgii Ogólnej w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

1172. Dostawa i montaż drzwi do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1171. Opis badań Rezonansu Magnetycznego w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie
Warunki

Załącznik
i

Wyjaśnienia
Unieważnienie

1170. Przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych w obiektach budynków oraz pomiar wydajności wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach obiektów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1169. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Chirurgii Ogólnej i pomieszczeń znajdujących się na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz na wysokim parterze Regionalnego Szpitalu w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1168. Dostawa kontrastów

Kliknij tutaj

1167. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowego 2

Kliknij tutaj

1166. Dostawa leków immunoglobuliny 3

Kliknij tutaj

1165. Dostawa leków 2

Kliknij tutaj

1164. Dostawa implantów, protez i narzędzi wraz z dzierżawą

Kliknij tutaj

1163. Dostawa zestawów operacyjnych oraz serwet wraz z pozostałym jednorazowym sprzętem stosowanym na bloku operacyjnym

Kliknij tutaj

1162. Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb oddziałów szpitalnych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1161. Dostawa stymulatorów, kardiowerterów, igieł do wprowadzania prowadników oraz pozostałego sprzętu dla Bloku Operacyjnego Kardiologicznego

Kliknij tutaj

1160. Obsługa informatyczna Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1159. Dostawa leków immunoglobuliny 2

Kliknij tutaj

1158. Dostawa środków i preparatów do dezynfekcji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1157. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1156. Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym budynków oraz sprzątanie terenów zewnętrznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1155. Usługi w zakresie przeglądów i konserwacji instalacji: Dźwiękowy System Ostrzegawczy, dalej DSO, system sygnalizacji pożaru, dalej SSP i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, systemów oddymiania klatek schodowych, zamknięć drzwi włączonych do systemu ppoż., klap odcinających oraz czyszczenia zabrudzonych czujek

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1154. Dostawa leków programowych 2

Kliknij tutaj

1153. Dostawa opatrunków

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

1152. Dostawa leków

Kliknij tutaj

1151. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowego

Kliknij tutaj

1150. Dostawa rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i ortopedycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1149. Dostawa leków immunoglobuliny

Kliknij tutaj

1148. Dostawa leków programowych

Kliknij tutaj

1147. Dostawa implantów, protez i narzędzi wraz z dzierżawą toru wizyjnego

Kliknij tutaj

1146. Dostawa sprzętu hemostatycznego do procedur klasycznych (ładunki, staplery) jednorazowego użytku dla potrzeb Bloku Operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z dzierżawą generatorów

Kliknij tutaj

1145. Dostawa stymulatorów, kardiowerterów, igieł do wprowadzania prowadników oraz pozostałego sprzętu dla potrzeb bloku operacyjnego kardiologicznego

Kliknij tutaj

1144. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowego 3

Kliknij tutaj

1143. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie
Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1142. Dostawa 60 kompletów zestawów komputerowych poleasingowych oraz 40 monitorów poleasingowych

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

1141. Dostawa części oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów oraz świadczeń usług wymiany materiałów eksploatacyjnych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1140. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego

Kliknij tutaj

1139. Zakup aparatury medycznej

Kliknij tutaj

1138. Dostawa sprzętu i oprogramowania służącego do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu EP/45/2022

Kliknij tutaj

1137. Dostawa soczewek oraz zestawów operacyjnych dla potrzeb bloku operacyjnego okulistycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1136. Dostawa środków kontrastujących 4

Kliknij tutaj

1135. „Cystoskop giętki – 5 sztuk - w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” w ramach programu pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Kliknij tutaj

1134. Dostawa leków programowych 7

Kliknij tutaj

1133. Serwis pogwarancyjny systemu informatycznego wspomagającego część administracyjną Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1132. Dostawa leków programowych 6

Kliknij tutaj

1131. Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1130. Dostawa opatrunków

Kliknij tutaj

1129. Dostawa leków 2

Kliknij tutaj

1128. Opis badań Rezonansu Magnetycznego i Tomografu Komputerowego w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie
Warunki

Załącznik
i

1127. Serwis pogwarancyjny systemu PACS AGFA oraz serwis pogwarancyjny i wsparcie techniczne dla systemu radiologicznego RIS-ORION firmy TMS-Soft Sp. z o.o.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1126. Dostawa środków kontrastujących 3

Kliknij tutaj

1125. Dostawa leków programowych 5

Kliknij tutaj

1124. Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1123. Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

1122. Świadczenie usług polegających na ochronie obiektów oraz mienia regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Powiadomienie o odrzuceniu
Powiadomienie o wyborze

1121. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do automatycznego wstrzykiwacza Max firmy Urlich oraz elektrody do EKG z możliwością stosowania w MR dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

1120. Usługi w zakresie Koordynatora Działu Administracyjno-Technicznego/Głównego Energetyka w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1119. Dostawa środków do dezynfekcji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania
3
Unieważnienie

1118. Dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Powiadomienie o wyborze

1117. Zbycie aparatu RTG

Ogłoszenie / Regulamin
Załącznik
i

Powiadomienie o wyborze

1116. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - Mammograf , USG piersi , Dendytometria

Ogłoszenie
Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1115. Modernizacja i rozbudowa instalacji i urządzeń tlenu medycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu do walki z COVID-19

Kliknij tutaj

1114. Opis badań Rezonansu Magnetycznego w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie
Warunki

Załącznik
i

1113. Zapytanie ofertowe - Dostawa systemu antywirusowego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1112. Dostawa paliwa

Kliknij tutaj

1111. Zbycie aparatu RTG

Ogłoszenie / Regulamin
Załącznik
i

Powiadomienie

1110. Dzierżawa powierzchni 14 m 2 -punkt medyczny

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załącznik
i

Odwołanie

1109. Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Nr postępowania EP/26/2022

Kliknij tutaj

1108. Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na Dostawę i wdrożenia systemu e-usług wraz z rozbudową szpitalnego systemu informatycznego oraz dostawą Infrastruktury serwerowo-macierzowej dla "Regionalny Szpital w Kołobrzegu"

Zapytanie
Załączniki
Zmiana terminu

1107. Dostawa leków - immunoglobuliny 3

Kliknij tutaj

1106. Dostawa leków programowych 4

Kliknij tutaj

1105 Zapytanie ofertowe - dostawa paliwa

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Odpowiedzi na pytania 2
Unieważnienie

1104. Dzierżawa lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w celu prowadzenie ogólnopolskiej apteki

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załącznik
i

Powiadomienie o wyborze

1103. Zakup sprzętu medycznego: USG, łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi oraz wymiana wyposażenia zestawów laparoskopowych EP/27/2022

Kliknij tutaj

1102. Dostawa leków

Kliknij tutaj

1101. Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych

Kliknij tutaj

1100. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem głównego holu Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz przebudowa holu na niskim parterze w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu EP/23/2022

Kliknij tutaj

1099. Dostawa środków i preparatów do dezynfekcji

Kliknij tutaj

1098. Świadczenie usług pralniczych z dezynfekcją na rzecz Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1097. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup bezprzewodowego detektora cyfrowego w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zaproszenie
Załączniki

1096 Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż klimatyzatorów typu multisplit i split w pomieszczeniach administracyjnych na pierwszym piętrze i wysokim parterze w budynku D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1095. Dostawa środków kontrastujących

Kliknij tutaj
Unieważnienie

1094. Modernizacja i rozbudowa instalacji i urządzeń tlenu medycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu do walki z COVID-19

Kliknij tutaj

1093. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup aparatu RTG z ramieniem C w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zaproszenie
Załączniki

1092. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne, udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych

Ogłoszenie
Załączniki
Informacja - przedłużenie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert

1091 Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych tj. nabiału, mięsa, wędlin oraz pieczywa dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

1090. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1089. Wymiana dźwigu osobowo-towarowego na nowy w obiekcie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33

Kliknij tutaj

1088. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania

1087. Opis badań Rezonansu Magnetycznego w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia

Modyfikacja
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3

1086. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Kliknij tutaj

1085. Wykonanie badań histopatologicznych, genetycznych i stężeń pierwiastków

Ogłoszenie
Warunki

Załącznik
i
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

1084. Zbycie pojazdu specjalnego sanitarnego

Ogłoszenie / Regulamin
Załączniki
Zawiadomienie

1083. Zbycie pojazdu specjalnego sanitarnego

Ogłoszenie / Regulamin
Załączniki
Zawiadomienie

1082. Zakup Stołu operacyjnego przystosowanego do zabiegów laryngologicznych

Kliknij tutaj

1081. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowe do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu 2

Kliknij tutaj

1080. Dostawa sprzętu hemostatycznego używanego na sali operacyjnej – ładunki i staplery dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1079. Dostawa leków - immunoglobuliny 2

Kliknij tutaj

1078. Dostawa leków programowych 3

Kliknij tutaj

1077. Serwis, nadzór eksploatacyjny z podejmowanie działań interwencyjnych i napraw na wezwanie zamawiającego agregatów wody lodowej, klimatyzatorów typu split, central klimatyzacyjno/wentylacyjnych, agregatów intwerterowych, pomp ciepła na terenie i obiektach Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu 2

Kliknij tutaj

1076. Dostawa leków programowych 2

Kliknij tutaj

1075. Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodowej

Kliknij tutaj

1074. Dostawa bezpiecznego, zamkniętego systemu do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1073. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowego

Kliknij tutaj

1072. Serwis, nadzór eksploatacyjny z podejmowanie działań interwencyjnych i napraw na wezwanie zamawiającego agregatów wody lodowej, klimatyzatorów typu split, central klimatyzacyjno/wentylacyjnych, agregatów intwerterowych, pomp ciepła na terenie i obiektach Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1071. Zakup Ultrasonografu w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem

Kliknij tutaj

1070. Zapytanie ofertowe - dostawa testów paskowych do oznaczania profili alergologicznych (profil litewski 36 alergenów oraz profil atopowy screen 54 alergeny), zestawów testowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG (testy potwierdzenia) - testy paskowe, zestawów testowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM (testy potwierdzenia_ - testy paskowe, testy paskowe do przeciwciał ANA Profil 3 oraz dzierżawę niezbędnego sprzętu do wykonania badań.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1069. Dostawa leków – immunoglobuliny

Kliknij tutaj

1068. Dzierżawa pomieszczeń (3 lokali użytkowych) znajdujących sie w budynku Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w celu świadczenia usług fryzjerskich, prowadzenie kwiaciarni, prowadzenia działalności handlowej obejmującej sprzedaż artykułów gospodarczych , tj. odzieży, bielizny, chemii, pracy (asortyment uzgodniony z wydzierżawiającym)

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załącznik
i

Powiadomienie o wyborze

1067. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup ultrasonografu w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zaproszenie
Załączniki

1066. Zapytanie ofertowe - dostawa głowicy liniowej do aparatu usg

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

1065. Dostawa leków programowych

Kliknij tutaj

1064. Zbycie tomografu komputerowego

Ogłoszenie / Regulamin
Załączniki
Wyniki

1063. Zakup ambulansu transportowego

Kliknij tutaj
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1062. Zapytanie ofertowe - usługi administracyjne

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1061. Dostawa leków 4

Kliknij tutaj

1060. Zapytanie ofertowe - dostawa aparatu do kriochirurgii dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1059. Zapytanie ofertowe - usługa konserwacji sieci telefonicznej

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1058. Zapytanie ofertowe - obsługa ppoż.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1057. Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1056. Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem" Nr postępowania: EP/49/2021.

Kliknij tutaj
Ogłoszenie

1055. Dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji

Kliknij tutaj

1054. Zapytanie ofertowe - usługa konserwacji platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1053. Usługi w zakresie opisu badań TK i RTG w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

1052. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup rezonansu magnetycznego dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zaproszenie
Załączniki

1051. Zapytanie ofertowe - dostawa krwi baraniej

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

1050. Zapytanie ofertowe - dostawa fabrycznie nowych łóżek szpitalnych psychiatrycznych z szafkami przyłóżkowymi 15 kpl.

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

1049. Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1048. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz pozostałego sprzętu Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

1047. Zakup urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią

Kliknij tutaj

1046. Dostawa protez i implantów wraz z pozostałym instrumentarium stosowanym w ortopedii dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1045. Naprawa nawierzchni drogowej pod podjazdem dla karetek Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1044. Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku

Kliknij tutaj

1043. Usługi w zakresie opisu badań TK i RTG w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

1042. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

Zapytanie
Załączniki

1041. Dostawa leków 3

Kliknij tutaj

1040. Dostawa opatrunków 5 do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1039. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi
Unieważnienie

1038. Zapytanie ofertowe - serwis pogwarancyjny systemu PACS AGFA oraz serwis pogwarancyjny i wsparcie techniczne dla systemu radiologicznego RIS-ORION firmy TMS Sp. z o.o.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1037. Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych i nie segregowanych stałych, szkła, plastiku, zużytych urządzeń, gruzu, makulatury w postaci papieru i tektury z Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1036. Wymiana nawierzchni bitumicznej drogi p.poż.

Kliknij tutaj

1035. Usługi w zakresie opisu badań TK i RTG w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o wyborze

1034. Dostawa, wymiana i utylizacja filtrów oraz czyszczenie, dezynfekcja kanałów instalacji klimatyzacyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1033. Dzierżawa automatycznej myjni endoskopowej dwustanowiskowej dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1032. Dostawa opatrunków 4

Kliknij tutaj

1031. Zapytanie ofertowe - dostawa substancji do receptury

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1030. Dostosowanie instalacji tlenu medycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu niezbędnego w walce z COVID-19

Kliknij tutaj

1029. Zapytanie ofertowe - koordynator Działu Administracyjno-Technicznego/Główny Energetyk

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1028. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług związanych z dostępem do Internetu w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

1027. Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1026. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie sprawozdań z badania

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

1025. Wymiana nawierzchni bitumicznej drogi p.poż.

Kliknij tutaj

1024. Dostawa jednorazowych zestawów, fartuchów oraz prześcieradeł i osłon stosowanych na bloku operacyjnym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1023. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - wykonywanie badań laboratoryjnych cytogenetycznych

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

1022. Dostosowanie instalacji tlenu medycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu niezbędnego w walce z COVID-19

Kliknij tutaj

1021. Zapytanie ofertowe - dostawa implantów do systemu szycia łękotki i rekonstrukcji ACL i PCL w raz z jednorazowym sprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego

Zapytanie
Załączniki

1020. Zapytanie ofertowe - dostawa tlenu medycznego w butlach aluminiowych lub stalowych, w pełni kompatybilnych z reduktorami i złączami AGA, 2 litrowych i 10 litrowych wraz z dzierżawą butli

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1019. Zapytanie ofertowe - usługa konserwacji dwóch urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynku

Zapytanie
Załączniki

1018. Dostawa środków kontrastujących

Kliknij tutaj

1017. Zapytanie ofertowe - dostawa 60 kompletów zestawów komputerowych poleasingowych oraz 40 monitorów poleasingowych do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

1016. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Kliknij tutaj

1015. Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodowej

Kliknij tutaj

1014. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych elementów konstrukcji podjazdu oraz pomostu postojowego w przebudowywanym podjeździe dla karetek Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Ogłoszenie
Ogłoszenie o wyniku

1013. Zakup łóżek szpitalnych z wyposżeniem oraz szafek przyłóżkowych

Kliknij tutaj

1012. Wymiana nawierzchni bitumicznej drogi p.poż.

Kliknij tutaj

1011. Dostosowanie instalacji tlenu medycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu niezbędnego w walce z COVID-19

Kliknij tutaj

1010. Dostawa materiałów jednorazowego użytku tj. papier krepowy, etykiety do sterylizacji, wskaźniki sterylizacji, niezbędnych do prawidłowej pracy centralnej sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1009. Zapytanie ofertowe - dostawa paliwa

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1008. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w okresie od 17.09.2021 r. do 16.09.2023 r

Kliknij tutaj

1007. Leki 2

Kliknij tutaj

1006. Dostawa opatrunków 3

Kliknij tutaj

1005. Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodwej

Kliknij tutaj

1004. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1003. Wymiana dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana dźwigu osobowo-towarowego

Kliknij tutaj

1002. Dostawa implantów oraz akcesoriów do zabiegów neurochirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1001. Dzierżawa automatycznego analizatora i manualnego systemu zapasowego do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z dostawą odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych

Kliknij tutaj

1000. Dostaw stymulatorów, kardiowerterów oraz akcesoriów dla potrzeb bloku operacyjnego kardiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

999. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze 

998. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów gospodarstwa domowego dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze 

997. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych tj. pieczywa, nabiału, wędlin, dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze 

996. Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych i nie segregowanych stałych, szkła, plastiku, zużytych urządzeń, gruzu, makulatury w postaci papieru i tektury oraz odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

995. Zapytanie ofertowe - dostawa tlenu medycznego

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Unieważnienie

994. Dostawa leków

Kliknij tutaj

993. Dostawa opatrunków

Kliknij tutaj

992. Dzierżawa automatycznej myjni endoskopowej dwustanowiskowej dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

991. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” Nr postępowania: EP/10/2021

Kliknij tutaj

990. Zapytanie ofertowe - konserwacja trzech dźwigów

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

989. Dostawa leków programowych

Kliknij tutaj

988. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Psychiatrii EP/09/2021

Kliknij tutaj

987. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zaproszenie
Załączniki

986. Zestaw do autotransfuzji wraz z akcesoriami

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

985. Dostawa leków – immunoglobuliny

Kliknij tutaj

984. Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych i nie segregowanych stałych, szkła, plastiku, zużytych urządzeń, gruzu, makulatury w postaci papieru i tektury oraz odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

983. Dostawa mikroskopu okulistycznego EP/05/2021

Kliknij tutaj

982. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowego

Kliknij tutaj

981. Dostawa leków – znieczulaczy

Kliknij tutaj

980. Dzierżawa powierzchni użytkowej 1 m2 w holu na wysokim parterze budynku D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej przy użyciu bankomatu

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki
Załączniki
Powiadomienie

979. Dostawa oaptrunków

Kliknij tutaj

978. Dostawa leków – program lekowy leczenie plamki żółtej, postać wysiękowa (ADM) do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

977. Dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w budynku A Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przeznaczonego na wykonywanie działalności handlowej obejmującej sprzedaż odzieży, bielizny, chemii i prasy (asortyment uzgodniony z Wydzierżawiającym)

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

976. DZIERŻAWA NA OKRES 10 LAT, PMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 500,40 M2 ZLOKALIZOWANYCH NA NISKIM PARTERZE W BUDYNKU „D” PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 31-33 W KOŁOBRZEGU ORAZ SIEDMIU MIEJSC PARKINGOWYCH, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ Z ZAKRESU HEMODIALIZY

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki
Załączniki
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje
Modyfikacja

Wyjaśnienia
Ogłoszenie o wyniku

975. Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

974. Dostawa jednorazowych nożyczek ultradźwiękowych oraz sprzętu do procedur laparoskopowych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

973. Zapytanie ofertowe - zakup analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych przez okres 21 miesięcy dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

972. Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa i wdrożenie laboratoryjnego system informatycznego

Kliknij tutaj
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

971. Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

970. Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz udostępnieniu skrytki pocztowej w punkcie nadawczym Wykonawcy

Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

969. Dostawa obłożeń i serwet operacyjnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Nr postępowania: EP/56/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o odrzuceniu
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

968. Zapytanie ofertowe - dostawa azotu ciekłego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

967. Dostawa leków – program lekowy leczenie choroby Fabryego 2 do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

966. Dostawę materiałów zużywalnych do toru artroskopowego oraz napędów ortopedycznych będących na wyposażeniu bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja

Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

965. Zapytanie ofertowe - dostawa paliwa

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

964. Dostawa tlenu medycznego w butlach aluminiowych LIV 2l, 8l, 10l, z dzierżawą butli i dzierżawą nosideł do butli LIV 2l

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja załącznik nr 4
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

963. Objęcie nadzorem autorskim i serwisem szpitalnego systemu informatycznego (HIS) wspomagającego działalność Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja i  wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

962. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia Dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” Numer postępowania: EP/48/2020

Kliknij tutaj

961. Zapytanie ofertowe - obsługa ppoż.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

960. Zapytanie ofertowe - umieszczenie automatów z butami i fartuchami ochronnymi w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Formularz
Wzór umowy
Powiadomienie o wyborze

959. Dostawa produktów i wyrobów nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert + wartość ofert
Powiadomienie o wyborze

958. Zapytanie ofertowe - umieszczenie automatów z butami i fartuchami ochronnymi w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Formularz
Wzór umowy
Unieważnienie

957. Dostawa leków 3

Kliknij tutaj

956. Zapytanie ofertowe - dostawa i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Powiadomienie o wyborze

955. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia Dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem"

Zaproszenie
Załączniki

954. Zapytanie ofertowe - prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

953. Dostawa opatrunków dla Apteki

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

952. Zapytanie ofertowe - przedłużenie serwisu podstawowego na posiadane przez Zamawiającego urządzenie brzegowe UTM Stormshield SN710 na okres 12 miesięcy

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

951. Dostawa produktów i wyrobów medycznych nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

950. Zapytanie ofertowe - dostawa krwi baraniej

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

949. Zapytanie ofertowe - dostawa substancji do receptury

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

948. Dostawa materiałów szewnych

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

947. Zapytanie ofertowe - dostawa opakowań do receptury 2

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Zmiana terminu składania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

946. Dzierżawa napędów dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego

SIWZ / Ogłoszenie f
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

945. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 1 modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

944. Zapytanie ofertowe - dostawa opakowań do receptury

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

943. Zapytanie ofertowe - dostawa substancji do receptury

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

942. Zapytanie ofertowe - dostawa leku toksyny botulinowej typu A (lek programowy)

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

941. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia” Numer postępowania: EP/42/2020

Kliknij tutaj

940. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki

939. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

938. Zakup leków - środków kontrastujących dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

937. Dostawa leków EP/40/2020

Kliknij tutaj

936. Sprzedaż samochodu specjalnego sanitarnego

Ogłoszenie / Regulamin
Załączniki
Zawiadomienie

935. Dostawa opatrunków dla Apteki

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie
Sprostowanie oraz wartość ofert wybranych
Sprostowanie powiadomienia o wyborze

931. Dostawa respiratora

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

934. Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania

Powiadomienie o wyborze

933. Zapytanie ofertowe - dostawa asortymentu stosowanego w centralnej sterylizatorni

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja załącznik 4
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

932. Dostawa jednorazowych fartuchów chirurgicznych barierowych oraz włókninowych niesterylnych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

931. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

930. Dostawa środków dezynfekcyjnych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

929. Dostawa wyrobów ortopedycznych – implantów do zespoleń kości wraz z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu EP/35/2020

Kliknij tutaj

928. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia EP/33/2020

Kliknij tutaj

927. ZWYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na Przebudowie podjazdu dla karetek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne"
oraz naprawa infrastruktury terenu zewnętrznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Nr postępowania EP/34/2020

SIWZ wraz z załącznikami / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania i odrzuceniu oferty
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieni
a

925. Zakup leków - środków kontrastujących dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie w zakresie zadania nr 3 i 4
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieni
a

925. Usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i przewóz wartości pieniężnych

Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia
Powiadomienie o wyborze

924. Dostawa stymulatorów, kardiowerterów, elektrod oraz igieł do wprowadzania prowadników dla potrzeb bloku operacyjnego oddziału kardiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Zmiana terminu składania
Modyfikacja
Odpowiedzi
Modyfikacja 2
Informacja z otwarcia
Powiadomienie o wyborze

923. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

922. Zapytanie ofertowe - dostawa rękawic

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

921. Dostawa gazów medycznych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

920. Usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i przewóz samochodowy wartości pieniężnych

Ogłoszenie
Załączniki
Unieważnienie

919. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury medycznej oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki

918. Usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i przewóz samochodowy wartości pieniężnych.

Ogłoszenie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie

917. Zapytanie ofertowe - konserwacja, przegląd, naprawa urządzeń dźwigowych towarowych w ilości 2 szt. o udźwigu 500 kg każdy zainstalowanych w Centralnej Sterylizatorni.

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

916. Dostawa leków - immunoglobuliny

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

915. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia

Modyfikacja
Wyjaśnienia 2
Sprostowanie do wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

914. Konkurs ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych tj.: Zadanie nr 1 - usługi w zakresie badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym Zadanie nr 2 - usługi w zakresie badań mammograficznych

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Modyfikacja
Zmiana terminu składania ofert
Modyfikacja 2
Powiadomienie o wyborze

913. Zapytanie ofertowe - dostawa wody w galonach

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

912. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia

Kliknij tutaj

911. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów papierniczych i biurowych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

910. Zapytanie ofertowe - dostawa nabiału

Zapytanie
Załączniki

909. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

908. Dostawa leków programowych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

907. Dzierżawa powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej przy użyciu automatów do sprzedaży napojów ciepłych, napojów zimnych i przekąsek

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załączniki
Powiadomienie o wyborze

906. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki

905. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Kardiologii EP/24/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o odrzuceniu
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

904. Obsługa informatyczna

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

903. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursów i egzaminów kwalifikacyjnych w celu odnowienia uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło na stanowisku eksploatacji i dozoru w następujących grupach: grupa 1 – elektroenergetyczna, grupa 2 – cieplna dla pracowników Działu administracyjno – technicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

902. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Psychiatrii i Oddziału Kardiologii

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 4
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

901. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne, nr postępowania EP/21/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 6
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie w zakresie nadaznia nr 2
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

900. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczątek

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

899. DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA I MANUALNEGO SYSTEMU ZAPASOWEGO DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH EP/20/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

898. Dostawa produktów i wyrobów medycznych nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

 

Archiwum