P R Z E T A R G I

 

DOSTAWY/USŁUGI
 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów Regionelnego Szpitala w Kołobrzegu - kliknij tutaj

 

1170. Przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych w obiektach budynków oraz pomiar wydajności wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach obiektów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1169. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Chirurgii Ogólnej i pomieszczeń znajdujących się na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz na wysokim parterze Regionalnego Szpitalu w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1168. Dostawa kontrastów

Kliknij tutaj

1167. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowego 2

Kliknij tutaj

1166. Dostawa leków immunoglobuliny 3

Kliknij tutaj

1165. Dostawa leków 2

Kliknij tutaj

1164. Dostawa implantów, protez i narzędzi wraz z dzierżawą

Kliknij tutaj

1163. Dostawa zestawów operacyjnych oraz serwet wraz z pozostałym jednorazowym sprzętem stosowanym na bloku operacyjnym

Kliknij tutaj

1162. Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb oddziałów szpitalnych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1161. Dostawa stymulatorów, kardiowerterów, igieł do wprowadzania prowadników oraz pozostałego sprzętu dla Bloku Operacyjnego Kardiologicznego

Kliknij tutaj

1160. Obsługa informatyczna Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1159. Dostawa leków immunoglobuliny 2

Kliknij tutaj

1158. Dostawa środków i preparatów do dezynfekcji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1157. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1156. Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym budynków oraz sprzątanie terenów zewnętrznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1155. Usługi w zakresie przeglądów i konserwacji instalacji: Dźwiękowy System Ostrzegawczy, dalej DSO, system sygnalizacji pożaru, dalej SSP i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, systemów oddymiania klatek schodowych, zamknięć drzwi włączonych do systemu ppoż., klap odcinających oraz czyszczenia zabrudzonych czujek

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1154. Dostawa leków programowych 2

Kliknij tutaj

1153. Dostawa opatrunków

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

1152. Dostawa leków

Kliknij tutaj

1151. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowego

Kliknij tutaj

1150. Dostawa rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i ortopedycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1149. Dostawa leków immunoglobuliny

Kliknij tutaj

1148. Dostawa leków programowych

Kliknij tutaj

1147. Dostawa implantów, protez i narzędzi wraz z dzierżawą toru wizyjnego

Kliknij tutaj

1146. Dostawa sprzętu hemostatycznego do procedur klasycznych (ładunki, staplery) jednorazowego użytku dla potrzeb Bloku Operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z dzierżawą generatorów

Kliknij tutaj

1145. Dostawa stymulatorów, kardiowerterów, igieł do wprowadzania prowadników oraz pozostałego sprzętu dla potrzeb bloku operacyjnego kardiologicznego

Kliknij tutaj

1144. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowego 3

Kliknij tutaj

1143. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie
Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1142. Dostawa 60 kompletów zestawów komputerowych poleasingowych oraz 40 monitorów poleasingowych

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

1141. Dostawa części oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów oraz świadczeń usług wymiany materiałów eksploatacyjnych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1140. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego

Kliknij tutaj

1139. Zakup aparatury medycznej

Kliknij tutaj

1138. Dostawa sprzętu i oprogramowania służącego do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu EP/45/2022

Kliknij tutaj

1137. Dostawa soczewek oraz zestawów operacyjnych dla potrzeb bloku operacyjnego okulistycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1136. Dostawa środków kontrastujących 4

Kliknij tutaj

1135. „Cystoskop giętki – 5 sztuk - w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” w ramach programu pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Kliknij tutaj

1134. Dostawa leków programowych 7

Kliknij tutaj

1133. Serwis pogwarancyjny systemu informatycznego wspomagającego część administracyjną Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1132. Dostawa leków programowych 6

Kliknij tutaj

1131. Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1130. Dostawa opatrunków

Kliknij tutaj

1129. Dostawa leków 2

Kliknij tutaj

1128. Opis badań Rezonansu Magnetycznego i Tomografu Komputerowego w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie
Warunki

Załącznik
i

1127. Serwis pogwarancyjny systemu PACS AGFA oraz serwis pogwarancyjny i wsparcie techniczne dla systemu radiologicznego RIS-ORION firmy TMS-Soft Sp. z o.o.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1126. Dostawa środków kontrastujących 3

Kliknij tutaj

1125. Dostawa leków programowych 5

Kliknij tutaj

1124. Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1123. Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

1122. Świadczenie usług polegających na ochronie obiektów oraz mienia regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Powiadomienie o odrzuceniu
Powiadomienie o wyborze

1121. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do automatycznego wstrzykiwacza Max firmy Urlich oraz elektrody do EKG z możliwością stosowania w MR dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

1120. Usługi w zakresie Koordynatora Działu Administracyjno-Technicznego/Głównego Energetyka w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1119. Dostawa środków do dezynfekcji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania
3
Unieważnienie

1118. Dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Powiadomienie o wyborze

1117. Zbycie aparatu RTG

Ogłoszenie / Regulamin
Załącznik
i

Powiadomienie o wyborze

1116. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - Mammograf , USG piersi , Dendytometria

Ogłoszenie
Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1115. Modernizacja i rozbudowa instalacji i urządzeń tlenu medycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu do walki z COVID-19

Kliknij tutaj

1114. Opis badań Rezonansu Magnetycznego w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie
Warunki

Załącznik
i

1113. Zapytanie ofertowe - Dostawa systemu antywirusowego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1112. Dostawa paliwa

Kliknij tutaj

1111. Zbycie aparatu RTG

Ogłoszenie / Regulamin
Załącznik
i

Powiadomienie

1110. Dzierżawa powierzchni 14 m 2 -punkt medyczny

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załącznik
i

Odwołanie

1109. Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Nr postępowania EP/26/2022

Kliknij tutaj

1108. Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na Dostawę i wdrożenia systemu e-usług wraz z rozbudową szpitalnego systemu informatycznego oraz dostawą Infrastruktury serwerowo-macierzowej dla "Regionalny Szpital w Kołobrzegu"

Zapytanie
Załączniki
Zmiana terminu

1107. Dostawa leków - immunoglobuliny 3

Kliknij tutaj

1106. Dostawa leków programowych 4

Kliknij tutaj

1105 Zapytanie ofertowe - dostawa paliwa

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Odpowiedzi na pytania 2
Unieważnienie

1104. Dzierżawa lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w celu prowadzenie ogólnopolskiej apteki

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załącznik
i

Powiadomienie o wyborze

1103. Zakup sprzętu medycznego: USG, łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi oraz wymiana wyposażenia zestawów laparoskopowych EP/27/2022

Kliknij tutaj

1102. Dostawa leków

Kliknij tutaj

1101. Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych

Kliknij tutaj

1100. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem głównego holu Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz przebudowa holu na niskim parterze w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu EP/23/2022

Kliknij tutaj

1099. Dostawa środków i preparatów do dezynfekcji

Kliknij tutaj

1098. Świadczenie usług pralniczych z dezynfekcją na rzecz Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1097. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup bezprzewodowego detektora cyfrowego w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zaproszenie
Załączniki

1096 Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż klimatyzatorów typu multisplit i split w pomieszczeniach administracyjnych na pierwszym piętrze i wysokim parterze w budynku D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1095. Dostawa środków kontrastujących

Kliknij tutaj
Unieważnienie

1094. Modernizacja i rozbudowa instalacji i urządzeń tlenu medycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu do walki z COVID-19

Kliknij tutaj

1093. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup aparatu RTG z ramieniem C w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zaproszenie
Załączniki

1092. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne, udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych

Ogłoszenie
Załączniki
Informacja - przedłużenie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert

1091 Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych tj. nabiału, mięsa, wędlin oraz pieczywa dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

1090. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1089. Wymiana dźwigu osobowo-towarowego na nowy w obiekcie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33

Kliknij tutaj

1088. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania

1087. Opis badań Rezonansu Magnetycznego w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia

Modyfikacja
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3

1086. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Kliknij tutaj

1085. Wykonanie badań histopatologicznych, genetycznych i stężeń pierwiastków

Ogłoszenie
Warunki

Załącznik
i
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

1084. Zbycie pojazdu specjalnego sanitarnego

Ogłoszenie / Regulamin
Załączniki
Zawiadomienie

1083. Zbycie pojazdu specjalnego sanitarnego

Ogłoszenie / Regulamin
Załączniki
Zawiadomienie

1082. Zakup Stołu operacyjnego przystosowanego do zabiegów laryngologicznych

Kliknij tutaj

1081. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowe do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu 2

Kliknij tutaj

1080. Dostawa sprzętu hemostatycznego używanego na sali operacyjnej – ładunki i staplery dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1079. Dostawa leków - immunoglobuliny 2

Kliknij tutaj

1078. Dostawa leków programowych 3

Kliknij tutaj

1077. Serwis, nadzór eksploatacyjny z podejmowanie działań interwencyjnych i napraw na wezwanie zamawiającego agregatów wody lodowej, klimatyzatorów typu split, central klimatyzacyjno/wentylacyjnych, agregatów intwerterowych, pomp ciepła na terenie i obiektach Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu 2

Kliknij tutaj

1076. Dostawa leków programowych 2

Kliknij tutaj

1075. Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodowej

Kliknij tutaj

1074. Dostawa bezpiecznego, zamkniętego systemu do pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1073. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowego

Kliknij tutaj

1072. Serwis, nadzór eksploatacyjny z podejmowanie działań interwencyjnych i napraw na wezwanie zamawiającego agregatów wody lodowej, klimatyzatorów typu split, central klimatyzacyjno/wentylacyjnych, agregatów intwerterowych, pomp ciepła na terenie i obiektach Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1071. Zakup Ultrasonografu w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem

Kliknij tutaj

1070. Zapytanie ofertowe - dostawa testów paskowych do oznaczania profili alergologicznych (profil litewski 36 alergenów oraz profil atopowy screen 54 alergeny), zestawów testowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG (testy potwierdzenia) - testy paskowe, zestawów testowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM (testy potwierdzenia_ - testy paskowe, testy paskowe do przeciwciał ANA Profil 3 oraz dzierżawę niezbędnego sprzętu do wykonania badań.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1069. Dostawa leków – immunoglobuliny

Kliknij tutaj

1068. Dzierżawa pomieszczeń (3 lokali użytkowych) znajdujących sie w budynku Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w celu świadczenia usług fryzjerskich, prowadzenie kwiaciarni, prowadzenia działalności handlowej obejmującej sprzedaż artykułów gospodarczych , tj. odzieży, bielizny, chemii, pracy (asortyment uzgodniony z wydzierżawiającym)

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załącznik
i

Powiadomienie o wyborze

1067. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup ultrasonografu w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zaproszenie
Załączniki

1066. Zapytanie ofertowe - dostawa głowicy liniowej do aparatu usg

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

1065. Dostawa leków programowych

Kliknij tutaj

1064. Zbycie tomografu komputerowego

Ogłoszenie / Regulamin
Załączniki
Wyniki

1063. Zakup ambulansu transportowego

Kliknij tutaj
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1062. Zapytanie ofertowe - usługi administracyjne

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1061. Dostawa leków 4

Kliknij tutaj

1060. Zapytanie ofertowe - dostawa aparatu do kriochirurgii dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1059. Zapytanie ofertowe - usługa konserwacji sieci telefonicznej

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1058. Zapytanie ofertowe - obsługa ppoż.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1057. Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1056. Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem" Nr postępowania: EP/49/2021.

Kliknij tutaj
Ogłoszenie

1055. Dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji

Kliknij tutaj

1054. Zapytanie ofertowe - usługa konserwacji platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1053. Usługi w zakresie opisu badań TK i RTG w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

1052. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup rezonansu magnetycznego dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zaproszenie
Załączniki

1051. Zapytanie ofertowe - dostawa krwi baraniej

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

1050. Zapytanie ofertowe - dostawa fabrycznie nowych łóżek szpitalnych psychiatrycznych z szafkami przyłóżkowymi 15 kpl.

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

1049. Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1048. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz pozostałego sprzętu Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

1047. Zakup urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią

Kliknij tutaj

1046. Dostawa protez i implantów wraz z pozostałym instrumentarium stosowanym w ortopedii dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1045. Naprawa nawierzchni drogowej pod podjazdem dla karetek Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1044. Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku

Kliknij tutaj

1043. Usługi w zakresie opisu badań TK i RTG w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

1042. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

Zapytanie
Załączniki

1041. Dostawa leków 3

Kliknij tutaj

1040. Dostawa opatrunków 5 do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1039. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi
Unieważnienie

1038. Zapytanie ofertowe - serwis pogwarancyjny systemu PACS AGFA oraz serwis pogwarancyjny i wsparcie techniczne dla systemu radiologicznego RIS-ORION firmy TMS Sp. z o.o.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1037. Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych i nie segregowanych stałych, szkła, plastiku, zużytych urządzeń, gruzu, makulatury w postaci papieru i tektury z Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1036. Wymiana nawierzchni bitumicznej drogi p.poż.

Kliknij tutaj

1035. Usługi w zakresie opisu badań TK i RTG w systemie teleradiologicznym

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o wyborze

1034. Dostawa, wymiana i utylizacja filtrów oraz czyszczenie, dezynfekcja kanałów instalacji klimatyzacyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1033. Dzierżawa automatycznej myjni endoskopowej dwustanowiskowej dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1032. Dostawa opatrunków 4

Kliknij tutaj

1031. Zapytanie ofertowe - dostawa substancji do receptury

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1030. Dostosowanie instalacji tlenu medycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu niezbędnego w walce z COVID-19

Kliknij tutaj

1029. Zapytanie ofertowe - koordynator Działu Administracyjno-Technicznego/Główny Energetyk

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1028. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług związanych z dostępem do Internetu w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

1027. Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1026. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie sprawozdań z badania

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

1025. Wymiana nawierzchni bitumicznej drogi p.poż.

Kliknij tutaj

1024. Dostawa jednorazowych zestawów, fartuchów oraz prześcieradeł i osłon stosowanych na bloku operacyjnym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1023. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - wykonywanie badań laboratoryjnych cytogenetycznych

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

1022. Dostosowanie instalacji tlenu medycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu niezbędnego w walce z COVID-19

Kliknij tutaj

1021. Zapytanie ofertowe - dostawa implantów do systemu szycia łękotki i rekonstrukcji ACL i PCL w raz z jednorazowym sprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego

Zapytanie
Załączniki

1020. Zapytanie ofertowe - dostawa tlenu medycznego w butlach aluminiowych lub stalowych, w pełni kompatybilnych z reduktorami i złączami AGA, 2 litrowych i 10 litrowych wraz z dzierżawą butli

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1019. Zapytanie ofertowe - usługa konserwacji dwóch urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynku

Zapytanie
Załączniki

1018. Dostawa środków kontrastujących

Kliknij tutaj

1017. Zapytanie ofertowe - dostawa 60 kompletów zestawów komputerowych poleasingowych oraz 40 monitorów poleasingowych do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

1016. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Kliknij tutaj

1015. Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodowej

Kliknij tutaj

1014. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych elementów konstrukcji podjazdu oraz pomostu postojowego w przebudowywanym podjeździe dla karetek Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Ogłoszenie
Ogłoszenie o wyniku

1013. Zakup łóżek szpitalnych z wyposżeniem oraz szafek przyłóżkowych

Kliknij tutaj

1012. Wymiana nawierzchni bitumicznej drogi p.poż.

Kliknij tutaj

1011. Dostosowanie instalacji tlenu medycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu niezbędnego w walce z COVID-19

Kliknij tutaj

1010. Dostawa materiałów jednorazowego użytku tj. papier krepowy, etykiety do sterylizacji, wskaźniki sterylizacji, niezbędnych do prawidłowej pracy centralnej sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1009. Zapytanie ofertowe - dostawa paliwa

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1008. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w okresie od 17.09.2021 r. do 16.09.2023 r

Kliknij tutaj

1007. Leki 2

Kliknij tutaj

1006. Dostawa opatrunków 3

Kliknij tutaj

1005. Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodwej

Kliknij tutaj

1004. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

1003. Wymiana dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana dźwigu osobowo-towarowego

Kliknij tutaj

1002. Dostawa implantów oraz akcesoriów do zabiegów neurochirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

1001. Dzierżawa automatycznego analizatora i manualnego systemu zapasowego do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z dostawą odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych

Kliknij tutaj

1000. Dostaw stymulatorów, kardiowerterów oraz akcesoriów dla potrzeb bloku operacyjnego kardiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

999. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze 

998. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów gospodarstwa domowego dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze 

997. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych tj. pieczywa, nabiału, wędlin, dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze 

996. Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych i nie segregowanych stałych, szkła, plastiku, zużytych urządzeń, gruzu, makulatury w postaci papieru i tektury oraz odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

995. Zapytanie ofertowe - dostawa tlenu medycznego

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Unieważnienie

994. Dostawa leków

Kliknij tutaj

993. Dostawa opatrunków

Kliknij tutaj

992. Dzierżawa automatycznej myjni endoskopowej dwustanowiskowej dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

991. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” Nr postępowania: EP/10/2021

Kliknij tutaj

990. Zapytanie ofertowe - konserwacja trzech dźwigów

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

989. Dostawa leków programowych

Kliknij tutaj

988. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Psychiatrii EP/09/2021

Kliknij tutaj

987. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zaproszenie
Załączniki

986. Zestaw do autotransfuzji wraz z akcesoriami

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

985. Dostawa leków – immunoglobuliny

Kliknij tutaj

984. Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych i nie segregowanych stałych, szkła, plastiku, zużytych urządzeń, gruzu, makulatury w postaci papieru i tektury oraz odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

983. Dostawa mikroskopu okulistycznego EP/05/2021

Kliknij tutaj

982. Dostawa płynów i żywienia do i poza jelitowego

Kliknij tutaj

981. Dostawa leków – znieczulaczy

Kliknij tutaj

980. Dzierżawa powierzchni użytkowej 1 m2 w holu na wysokim parterze budynku D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej przy użyciu bankomatu

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki
Załączniki
Powiadomienie

979. Dostawa oaptrunków

Kliknij tutaj

978. Dostawa leków – program lekowy leczenie plamki żółtej, postać wysiękowa (ADM) do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

977. Dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w budynku A Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przeznaczonego na wykonywanie działalności handlowej obejmującej sprzedaż odzieży, bielizny, chemii i prasy (asortyment uzgodniony z Wydzierżawiającym)

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

976. DZIERŻAWA NA OKRES 10 LAT, PMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 500,40 M2 ZLOKALIZOWANYCH NA NISKIM PARTERZE W BUDYNKU „D” PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 31-33 W KOŁOBRZEGU ORAZ SIEDMIU MIEJSC PARKINGOWYCH, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ Z ZAKRESU HEMODIALIZY

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki
Załączniki
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje
Modyfikacja

Wyjaśnienia
Ogłoszenie o wyniku

975. Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

974. Dostawa jednorazowych nożyczek ultradźwiękowych oraz sprzętu do procedur laparoskopowych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

973. Zapytanie ofertowe - zakup analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych przez okres 21 miesięcy dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

972. Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa i wdrożenie laboratoryjnego system informatycznego

Kliknij tutaj
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

971. Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Kliknij tutaj
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

970. Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz udostępnieniu skrytki pocztowej w punkcie nadawczym Wykonawcy

Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

969. Dostawa obłożeń i serwet operacyjnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Nr postępowania: EP/56/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o odrzuceniu
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

968. Zapytanie ofertowe - dostawa azotu ciekłego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

967. Dostawa leków – program lekowy leczenie choroby Fabryego 2 do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

966. Dostawę materiałów zużywalnych do toru artroskopowego oraz napędów ortopedycznych będących na wyposażeniu bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja

Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

965. Zapytanie ofertowe - dostawa paliwa

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

964. Dostawa tlenu medycznego w butlach aluminiowych LIV 2l, 8l, 10l, z dzierżawą butli i dzierżawą nosideł do butli LIV 2l

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja załącznik nr 4
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

963. Objęcie nadzorem autorskim i serwisem szpitalnego systemu informatycznego (HIS) wspomagającego działalność Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja i  wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

962. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia Dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” Numer postępowania: EP/48/2020

Kliknij tutaj

961. Zapytanie ofertowe - obsługa ppoż.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

960. Zapytanie ofertowe - umieszczenie automatów z butami i fartuchami ochronnymi w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Formularz
Wzór umowy
Powiadomienie o wyborze

959. Dostawa produktów i wyrobów nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert + wartość ofert
Powiadomienie o wyborze

958. Zapytanie ofertowe - umieszczenie automatów z butami i fartuchami ochronnymi w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Formularz
Wzór umowy
Unieważnienie

957. Dostawa leków 3

Kliknij tutaj

956. Zapytanie ofertowe - dostawa i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Powiadomienie o wyborze

955. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia Dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem"

Zaproszenie
Załączniki

954. Zapytanie ofertowe - prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

953. Dostawa opatrunków dla Apteki

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

952. Zapytanie ofertowe - przedłużenie serwisu podstawowego na posiadane przez Zamawiającego urządzenie brzegowe UTM Stormshield SN710 na okres 12 miesięcy

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

951. Dostawa produktów i wyrobów medycznych nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

950. Zapytanie ofertowe - dostawa krwi baraniej

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

949. Zapytanie ofertowe - dostawa substancji do receptury

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

948. Dostawa materiałów szewnych

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

947. Zapytanie ofertowe - dostawa opakowań do receptury 2

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Zmiana terminu składania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

946. Dzierżawa napędów dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego

SIWZ / Ogłoszenie f
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

945. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 1 modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

944. Zapytanie ofertowe - dostawa opakowań do receptury

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

943. Zapytanie ofertowe - dostawa substancji do receptury

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

942. Zapytanie ofertowe - dostawa leku toksyny botulinowej typu A (lek programowy)

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

941. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia” Numer postępowania: EP/42/2020

Kliknij tutaj

940. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki

939. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

938. Zakup leków - środków kontrastujących dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

937. Dostawa leków EP/40/2020

Kliknij tutaj

936. Sprzedaż samochodu specjalnego sanitarnego

Ogłoszenie / Regulamin
Załączniki
Zawiadomienie

935. Dostawa opatrunków dla Apteki

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie
Sprostowanie oraz wartość ofert wybranych
Sprostowanie powiadomienia o wyborze

931. Dostawa respiratora

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

934. Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania

Powiadomienie o wyborze

933. Zapytanie ofertowe - dostawa asortymentu stosowanego w centralnej sterylizatorni

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja załącznik 4
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

932. Dostawa jednorazowych fartuchów chirurgicznych barierowych oraz włókninowych niesterylnych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

931. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

930. Dostawa środków dezynfekcyjnych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

929. Dostawa wyrobów ortopedycznych – implantów do zespoleń kości wraz z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu EP/35/2020

Kliknij tutaj

928. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia EP/33/2020

Kliknij tutaj

927. ZWYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na Przebudowie podjazdu dla karetek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne"
oraz naprawa infrastruktury terenu zewnętrznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Nr postępowania EP/34/2020

SIWZ wraz z załącznikami / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania i odrzuceniu oferty
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieni
a

925. Zakup leków - środków kontrastujących dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie w zakresie zadania nr 3 i 4
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieni
a

925. Usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i przewóz wartości pieniężnych

Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia
Powiadomienie o wyborze

924. Dostawa stymulatorów, kardiowerterów, elektrod oraz igieł do wprowadzania prowadników dla potrzeb bloku operacyjnego oddziału kardiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Zmiana terminu składania
Modyfikacja
Odpowiedzi
Modyfikacja 2
Informacja z otwarcia
Powiadomienie o wyborze

923. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

922. Zapytanie ofertowe - dostawa rękawic

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

921. Dostawa gazów medycznych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

920. Usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i przewóz samochodowy wartości pieniężnych

Ogłoszenie
Załączniki
Unieważnienie

919. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury medycznej oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki

918. Usługa dozoru obiektu i mienia Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i przewóz samochodowy wartości pieniężnych.

Ogłoszenie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie

917. Zapytanie ofertowe - konserwacja, przegląd, naprawa urządzeń dźwigowych towarowych w ilości 2 szt. o udźwigu 500 kg każdy zainstalowanych w Centralnej Sterylizatorni.

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

916. Dostawa leków - immunoglobuliny

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

915. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia

Modyfikacja
Wyjaśnienia 2
Sprostowanie do wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

914. Konkurs ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych tj.: Zadanie nr 1 - usługi w zakresie badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym Zadanie nr 2 - usługi w zakresie badań mammograficznych

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Modyfikacja
Zmiana terminu składania ofert
Modyfikacja 2
Powiadomienie o wyborze

913. Zapytanie ofertowe - dostawa wody w galonach

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

912. Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia

Kliknij tutaj

911. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów papierniczych i biurowych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

910. Zapytanie ofertowe - dostawa nabiału

Zapytanie
Załączniki

909. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

908. Dostawa leków programowych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

907. Dzierżawa powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej przy użyciu automatów do sprzedaży napojów ciepłych, napojów zimnych i przekąsek

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załączniki
Powiadomienie o wyborze

906. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki

905. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Kardiologii EP/24/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o odrzuceniu
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

904. Obsługa informatyczna

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

903. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursów i egzaminów kwalifikacyjnych w celu odnowienia uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło na stanowisku eksploatacji i dozoru w następujących grupach: grupa 1 – elektroenergetyczna, grupa 2 – cieplna dla pracowników Działu administracyjno – technicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

902. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Psychiatrii i Oddziału Kardiologii

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 4
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

901. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne, nr postępowania EP/21/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 6
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie w zakresie nadaznia nr 2
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

900. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczątek

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

899. DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA I MANUALNEGO SYSTEMU ZAPASOWEGO DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH EP/20/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

898. Dostawa produktów i wyrobów medycznych nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

 

Archiwum