Przetargi - Archiwum

 

893. Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Psychiatrii i Oddziału Kardiologii

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 4
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

892. „Zakup wyrobów medycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne w zakresie: Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia” Numer postępowania: EP/17/2020

Kliknij tutaj

891. Dostawa leków

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania

890. Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów segregowanych i niesegregowanych z Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja załącznika nr 4
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Powiadomienie o wyborze sprostowanie

889. Dostawa leków programowych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

888. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczątek

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Unieważnienie

887. Zapytanie ofertowe - dostawa paliwa

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja załącznika nr 1
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

886. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA:
Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne w zakresie:
Zadanie nr 1 - Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie
Załączniki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

885. Leasing finansowy sprzętu medycznego w postaci aparatu TRG z ramieniem "C"

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie

884. Zakup wyrobów medycznych oraz zakup pozostałego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia"
Nr sprawy: EP/13/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o odrzuceniu ofert
Powiadomienie o wyborze
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

883. Zapytanie ofertowe - dostawa krążków identyfikacyjnych i antybiogramowych , podłoża przy wykonaniu tej procedury oraz dzierżawa cieplarki laboratoryjnej do wykonania tej procedury

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

882. Zapytanie ofertowe - dostawa, wymiana i unieszkodliwienie baterii akumulatorów oraz przegląd i konserwacja UPS-ów zainstalowanych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

881. Świadczenie usługi sprzątania

Kliknij tutaj

880. Dostawa leków - Immunoglobuliny

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Powiadomienie o wyborze

879. Zapytanie ofertowe - dostawa leku Mycofungin

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

878. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne oraz Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego Nr postępowania EP/08/2020

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 6
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Modyfikacja
Wyjaśnienia + załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Wyjaśnienia 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4
Wyjaśnienia 4
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie w zakresie zadania 1 i 2
Powiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

877. Zakup wyrobów medycznych oraz zakup pozostałego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia

Ogłoszenie / SIWZ
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Unieważnienie
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

876. Dostawa wyrobów ortopedycznych – implantów do zespoleń kości wraz z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu" Numer postępowania: EP/07/2020

Kliknij tutaj

875. Zapytanie ofertowe - wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Zapytanie
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

874. ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERT W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA: Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”.

Zaproszenie
Formularz ofertowy

873. Zapytanie ofertowe - Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych poleasingowych oraz 30 monitorów poleasingowych

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

872. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczątek

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

871. Zapytanie ofertowe - dostawa testów paskowych do oznaczania profili alergologicznych

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

870. Leasing finansowy sprzętu medycznego w postaci aparatu RTG z ramieniem "C"

Ogłoszenie / SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
Unieważnienie
Powiadomienie o wyborze

869. Zapytanie ofertowe - dostawa obuwia zawodowo-roboczego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

868. Dostawa soczewek i akcesoriów do operacji przedniego i tylnego dna oka dla potrzeb bloku operacyjnego okulistycznego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Kliknij tutaj

867. Dostawa produktów i wyrobów medycznych nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik 1a
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Odpowiedzi na pytania 2
Modyfikacja
Załącznik nr 4 modyfikacja
Modyfikacja 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie postępowania

866. Zapytanie ofertowe - zakup funduskamery z angiografą fluoresceinową

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

865. Dostawa materiałów stosowanych do sterylizacji

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
 

864. Dzierżawa pomieszczenia (lokalu użytkowego) znajdującego się w budynku A Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w celu prowadzenia działalności handlowej obejmującej sprzedaż artykułów gospodarczych, tj. odzieży, bielizny, chemii, prasy (asortyment uzgodniony z Wydzierżawiającym)

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki

Załącznik
i

Powiadomienie o wyborze

863. Zapytanie ofertowe - obsługa techniczna karetek

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

862. Dostawa leków - program lekowy leczenie plamki żółtej, postać wysiękowa (ADM).

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

861. Dostawa leków - program lekowy leczenie choroby Fabryego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

860. Zakup wyrobów medycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne w zakresie: Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia Numer postępowania: EP/44/2019

Kliknij tutaj

859. Zapytanie ofertowe - dostawa art. spożywczych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

858. Zapytanie ofertowe - dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

857. Zaproszenie do złożenia ofert w celu rozeznania rynku i ustalenia wartości szacunkowej na Zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne w zakresie: Zadanie nr 1 - Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”

Zaproszenie / Formularz
Załączniki
Załączniki 2

856. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów zużywalnych do wieży artroskopowej typ SYNERGY HD3

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

855. Zapytanie ofertowe - dostawa krwi baraniej

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

854. Zapytanie ofertowe - dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

853. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne w zakresie: Zadanie nr 1 - Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia Zadanie nr 2 - Przebudowa Głównej Stacji Zasilania wraz z oświetleniem terenu zewnętrznego Nr postępowania EP/43/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Załączniki 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

852. Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz dzierżawa analizatora wieloparametrowego PCR w systemie zamkniętym z dostawą testów, odczynników i podłóż Nr sprawy: EP/41/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

851. Zapytanie ofertowe - dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Unieważnienie

850. Zapytanie ofertowe - dostawa aparatury medycznej

Zapytanie
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

849. Zapytanie ofertowe - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* 180108*, 180109*

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

848. Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu" Numer postępowania: EP/40/2019

Kliknij tutaj

847. Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz dzierżawa analizatora wieloparametrowego PCR w systemie zamkniętym z dostawą testów, odczynników i podłóż oraz Dostawa testów z trwałego plastiku do oznaczania wartości MIC u drobnoustrojów Nr sprawy: EP/37/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Wyjaśnienia 2
Modyfikacja 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

846. Dostawa zestawów i serwet operacyjnych, fartuchów chirurgicznych i innych akcesoriów medycznych dla potrzeb regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie

845. Dostawa aparatury medycznej dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Nr sprawy: EP/38/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

844. Zapytanie ofertowe - przedłużenie serwisu podstawowego na posiadane urządzenie brzegowe UTM NETASQ Stormshield SN710 dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na okres 12 miesięcy

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

843. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż 1 kompletu klimatyzatora typu multi split inwerter do poradni okulistycznej w budynku D na I piętrze Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

842. „Zakup wyrobów medycznych oraz zakup pozostałego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia" Numer postępowania: EP/36/2019

Kliknij tutaj

841. Zapytanie ofertowe - roboty budowlane polegające na remoncie dachu w budynku "D" nad poradniami specjalistycznymi Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

840. Zapytanie ofertowe - serwis pogwarancyjny systemu informatycznego wspomagającego część administracyjną Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu firmy Unisoft Sp. z o.o.

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

839. Zapytanie ofertowe - zakup wideokolonoskopu

Zapytanie
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze
Powiadomienie o wyborze 2

838. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia Nr postępowania EP/35/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 6
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

837. Zapytanie ofertowe - roboty budowlane polegające na remoncie dachu w budynku "D" nad poradniami specjalistycznymi

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Przedmiar robót
Unieważnienie

836. Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert

835. Dostawa środków dezynfekcyjnych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

834. Zapytanie ofertowe - dostawa leków - import docelowy

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

833. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów szewnych

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia

Powiadomienie o wyborze 

832. Zapytanie ofertowe - dostawa azotu ciekłego do krioterapii dla Zakładu Rehabilitacji

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze
 

831. Zapytanie ofertowe - wymiana i utylizacja nośnika ciepła w instalacji solarnej

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

830. Zapytanie ofertowe - dostawa reagentów do generatora dwutlenku chloru

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

829. Dostawa sprzętu hemostatycznego używanego na Sali operacyjnej – ładunki i staplery Nr sprawy: EP/31/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

828. Zakup aparatu do znieczulania ogólnego EP/30/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja 2
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

827. Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja o wniesionym odwołaniu
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Modyfikacja SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

826. Zapytanie ofertowe - dostawa substancji do receptury

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

825. Zapytanie ofertowe - dostawa leków - import docelowy

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

824. Zapytanie ofertowe - zakup dźwigni Albarrana oraz narzędzi laparoskopowych dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

823. Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia Nr postępowania EP/28/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 6
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

822. Zapytanie ofertowe - dostawa reagentów do generatora dwutlenku chloru

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie 

821. Zapytanie ofertowe - dostawa leków - immunoglobuliny

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze
 

820. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie badań sprawozdania finansowego

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

819. Zapytanie ofertowe - zakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia.”

Zaproszenie
Załączniki
Formularz ofertowy

818. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w zakresie - Koordynator Działu Administracyjno-Technicznego/ Główny Energetyk Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

817. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz materiałów do sterylizacji

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Wgląd do ofert i próbek
Rozstrzygnięcie postępowania

816. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

815. Zapytanie ofertowe - dostawa i wymiana klimatyzacji typu multisplit

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

814. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w zakresie - Koordynator Działu Administracyjno-Technicznego/ Główny Energetyk Regionalnego

Zapytanie
Unieważnienie

813. Przetarg na dostawę opatrunków dla Apteki Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Ogloszenie
Załączniki /SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

812. Przetarg na usługę żywienia pacjentów szpitala.

Ogloszenie
Załączniki / SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

811. Dostawa stymulatorów i kardiowerterów wraz z elektrodami i osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego oddziału kardiologicznego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Wgląd do ofert i próbek
Powiadomienie o wyborze

810. Dostawa materiałów szewnych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Zestawienie ofert
Wgląd do ofert i próbek
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

809. Zapytanie ofertowe - Przegląd techniczny serwisowy pomp próżniowych typu RA 0160 D

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

808. Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż trzech zbiorników ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000 litrów każdy do pomieszczenia wymiennikowni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

807. Przetarg na dostawę środków kontrastujących.

Ogloszenie
Załączniki / SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

806. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki

805. Zapytanie ofertowe - dostawa systemu antywirusowego

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

804. Zapytanie ofertowe - obsługa ppoż.

Zapytanie
Załączniki

803. Zapytanie ofertowe - dostawa gazów medycznych

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

802. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

801. Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia Nr postępowania EP/21/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 6
Informacja dotycząca treści SIWZ
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

800. Zapytanie ofertowe - zakup uretrocystoskopu z dźwignią Albarana dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

799. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej metodą "zaprojektuj/wybuduj" na oddziale Otolaryngologii i oddziale Okulistyki w budynku A na 6 piętrze w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33 , 78-100 Kołobrzeg

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

798. Zapytanie ofertowe - dostawa preparatu do dezynfekcji skóry oraz płynu do płukania jamy ustnej dla potrzeb oddziałów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

797. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż trzech zbiorników ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000 litrów każdy do pomieszczenia wymiennikowni

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania

796. Zapytanie ofertowe - zakup wielorazowych narzędzi dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

795. Zapytanie ofertowe - zakup manipulatora macicznego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

794. Zapytanie ofertowe - usługa dostępu do platformy zakupowej E-zamówienia dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

793. Dostawa soczewek dla potrzeb bloku operacyjnego okulistycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z użyczeniem sprzętu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofer
t

Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

792. Świadczenie usług pralniczych z dezynfekcją na rzecz Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

791. Zapytanie ofertowe - utrzymanie na serwerze internetowym BIP Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Powiadomienie o wyborze

790. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej metodą „zaprojektuj/wybuduj” na oddziale Otolaryngologii i oddziale Okulistyki w budynku A na 6 piętrze w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33 , 78-100 Kołobrzeg

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

789. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż trzech zbiorników ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000 litrów każdy do pomieszczenia wymiennikowni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

788. Zapytanie ofertowe - konserwacja platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych zewnętrznej

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

787. Zapytanie ofertowe - dostawa igieł do wprowadzania prowadników

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

786. Zapytanie ofertowe - czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji klimatyzacyjnej z dostawą i wymiana filtrów

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Powiadomienie o wyborze

785. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz ze Szpitalną Izbą Przyjęć oraz pozostałe pracownie diagnostyczne wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”. Nr postępowania EP/16/2019

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

784. Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Wyjaśnienia 2
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenike o unieważnieniu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

783. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w okresie od 17.09.2019 r. do 16.09.2021 r.

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

782. Zapytanie ofertowe - utrzymanie na serwerze internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

781. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów papierniczych i biurowych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

780. Zapytanie ofertowe - dostaw, wymiana i unieszkodliwienie baterii akumulatorów oraz wymiana zużytych i niesprawnych elementów UPS-ów zainstalowanych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

779. Zapytanie ofertowe - koszenie terenów zielonych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

778. Dostawa leków

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ocena ofert

777. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

776. Zapytanie ofertowe - dostawa siatek do naprawy defektu przedniego dna miednicy

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

775. Zapytanie ofertowe - dostawa nabiału

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

774. Zapytanie ofertowe - odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

773. Zakup karetki sanitarnej wraz z wyposażeniem

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

772. Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

771. Zapytanie ofertowe - zakup zestawu napędów do chirurgii urazowej i ortopedii dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

770. Dostawa jednorazowych rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i ortopedycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

769. Zapytanie ofertowe - konserwacja platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych zewnętrznej

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

768. Zapytanie ofertowe - dostawa i uzupełnienie czynnika chłodzącego R410A w agregacie wody lodowej BlueBox

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

767. Zakup karetki sanitarnej wraz z wyposażeniem

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie

766. Zapytanie ofertowe - utwardzenie placu na terenie południowo – zachodniej części działki nr 52/8 Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przy ul Łopuskiego 31 -33

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

765. Zapytanie ofertowe - dostawa paliwa na potrzeby pojazdów Regionalnego Szpitala

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

764. Zapytanie ofertowe - dostawa i wymiana wymiennika (skraplacza) w agregacie wody lodowej Climaveneta

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

763. Zapytanie ofertowe - zakup serwera wraz z sieciowym systemem operacyjnym z komponentem wirtualizacyjnym dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

762. Zapytanie ofertowe - dostawa serwet operacyjnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

761. Zapytanie ofertowe - utwardzenie miejsc postojowych na terenie południowo – zachodniej części działki nr 52/8 Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przy ul ŁOPUSKIEGO 31 -33, 78 -100 Kołobrzeg

Zapytanie
Modyfikacja
Unieważnienie

760. Zapytanie ofertowe - dostawa surowic, ez bakteriologicznych i testów dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki

759. Zapytanie ofertowe - zakup serwera wraz z sieciowym systemem operacyjnym z komponentem wirtualizacyjnym dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Unieważnienie

758. Dostawa akcesoriów – nożyczek do zintegrowanego systemu generatora ultradźwiękowego będącego na wyposażeniu bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

757. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”.

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Protokół z wizji lokalnej
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

756. Zapytanie ofertowe - zakup histero-resektoskopu ginekologicznego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

755. Zapytanie ofertowe - zakup cieplarki dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

754. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych metodą mikrokolumnową manualną wraz z dzierżawą sprzętu dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

753. Dostawa jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego oraz innych wyrobów medycznych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Rozstrzygniecie postepowiania
Odrzucenie oferty - sprostowanie

752. Dostawa produktów i wyrobów medycznych nerkozastępczych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie

751. Dzierżawa 3 pomieszczeń (lokali użytkowych) znajdujących się w budynku Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w celu świadczenia usług fryzjerskich, prowadzenia kwiaciarni, prowadzenia działalności handlowej obejmującej sprzedaż artykułów gospodarczych, tj. odzieży, bielizny, chemii, prasy (asortyment uzgodniony z Wydzierżawiającym)

Ogłoszenie / Regulamin
Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

750. Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów komunalnych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

749. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników do oznaczania Tyreoglobuliny

Zapytanie / Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

748. Zapytanie ofertowe - dostawa, wymiana i unieszkodliwienie baterii akumulatorów oraz wymiana zużytych i niesprawnych elementów UPS-ów zainstalowanych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Unieważnienie

747. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów gospodarstwa domowego

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

746. Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów komunalnych

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

745. Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Załączniki 2
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert

744. Wymiana istniejącego dźwigu osobowego na dźwig z napędem elektrycznym do przewozu osób i wózków żywnościowych w ilości 1 sztuka w budynku Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 – 33

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

743. Zapytanie ofertowe - dostawa wody w galonach

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia

742. Dostawa stymulatorów, defibrylatorów oraz elektrod

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załączniki 2
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

741. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do procedur laparoskopowych i osprzętu do noża ultradźwiękowego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Wgląd do ofert i próbek
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

740. Zapytanie ofertowe - dostawa krwi baraniej

Zapytanie
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

739. Dostawa środków dezynfekcyjnych

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

738. Zapytanie ofertowe - dostawa krwinek wzorcowych dla Pracowni Serologicznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

737. Zapytanie ofertowe - umieszczenie automatów z butami i fartuchami ochronnymi w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie

736. Zapytanie ofertowe - zakup chłodziarki laboratoryjnej dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

735. Dostawa obłożeń i serwet operacyjnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Przesunięcie terminu składania ofert
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Wgląd do ofert i próbek
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

734. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

733. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

732. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów szewnych

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

731. Zapytanie ofertowe - przedłużenie serwisu podstawowego na posiadane urządzenie brzegowe UTM NETASQ Stormshield SN710 dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na okres 12 miesięcy

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

730. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników serologicznych i krwinek wzorcowych dla Pracowni Serologicznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie

729. Zapytanie ofertowe - dostawa akumulatorów do systemów przeciwpożarowych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

728. Zapytanie ofertowe - naprawa agregatu wody lodowej BlueBox Zeta Echos 10,2 ST 1PS

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

727. Zapytanie ofertowe - usługa -przegląd agregatów wody lodowej i klimatyzatorów typu "split"

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

726. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników serologicznych i krwinek wzorcowych dla Pracowni Serologicznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Przesunięcie terminu składania ofert
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Unieważnienie

725. Zapytanie ofertowe - naprawa agregatu wody lodowej

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

724. Zapytanie ofertowe - dostęp do platformy zakupowej E-zamówienia dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

723. Dostawa sprzętu medycznego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

722. Zapytanie ofertowe - dostawa akumulatorów do systemów przeciwpożarowych

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

721. Zapytanie ofertowe - przegląd agregatów wody lodowej i klimatyzatorów typu "split"

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

720. Zapytanie ofertowe - dostawa, wymiana i unieszkodliwienie baterii akumulatorów oraz wymiana zużytych i niesprawnych elementów UPS-ów

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

719. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na: usługi w zakresie opisu badań TK i RTG w systemie teleradiologicznym, w ramach zabezpieczenia ciągłości pracy placówki jako zabezpieczenie techniczne

Warunki / Ogłoszenie
Załączniki

718. Dostawa opatrunków dla Apteki

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załączniki 2
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania sprostowanie
Powiadomienie o wyborze

717. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

716. Zapytanie ofertowe - dostawa testów dla Laboratorium Analitycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

715. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Sprostowanie
Powiadomienie o wyborze

714. Zapytanie ofertowe - ekspertyza stanu technicznego klatki schodowej nr 2 w budynku "A"

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

713. Zapytanie ofertowe - serwis pogwarancyjny - wsparcie techniczne dla systemu radiologicznego RIS-ORION firmy TMS-Soft Sp. z o.o.

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

712. Zapytanie ofertowe - dostawa azotu ciekłego

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

711. Dostawa środków dezynfekcyjnych 2

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

710. Przetarg na dostawę kontrastów

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

709. Zapytanie ofertowe - dostawa produktów do żywienia pozajelitowego

Zapytanie / Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

708. Dostawa leków

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

707. Zapytanie ofertowe - ekspertyza stanu technicznego klatki schodowej nr 2 w budynku "A" Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

706. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie głównego wejścia do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie wejść do Szpitala oraz innych pomieszczeń dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

705. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zapytanie / Załączniki
Oświadczenie
Powiadomienie o wyborze

704. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów papierniczych i biurowych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie

703. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie / Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

702. Dostawa opatrunków dla Apteki

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja

Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

701. Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SIWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

700. Dostawa wielorazowego i jednorazowego sprzętu medycznego

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

699. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż stolarki drzwiowej

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

698. Konkurs - usługi w zakresie wykonywania opisu badań TK i RTG w systemie teleradiologicznym

Ogoszenie / Warunki
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Modyfikacja 2
Modyfikacja warunków konkursu

Powiadomienie o wyborze

697. Konkurs - usługi w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych cytogenetycznych

Ogoszenie / Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

696. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie głównego wejścia do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie wejść do Szpitala oraz innych pomieszczeń dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Unieważnienie

695. Dostawa materiałów szewnych

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

694. Zapytanie ofertowe - dostawa reagentów do generatora dwutlenku chloru

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

693. Zapytanie ofertowe - dostawa filtrów do central klimatyzacyjnych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

692. Konkurs ofert na świadczenia medyczne: badania rezonansem magnetycznym i mammografię

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

691. Zapytanie ofertowe - naprawa drukarek komputerowych, kserokopiarek oraz monitorów komputerowych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

690. Zapytanie ofertowe - funkcja inżyniera kontraktu

Zapytanie

689. Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu nr sprawy: EP/12/2018

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja o odwołaniu + kopia odwołania
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie
Umorzenie
Informacja o odwołaniu
Informacje o toku postępowania odwoławczego

688. Zapytanie ofertowe - dostawa artkułów spożywczych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

687. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

686. Zapytanie ofertowe - koszenie terenów zielonych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

685. Zapytanie ofertowe - odnowienie oznakowania poziomego na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie

684. Dostawa stymulatorów oraz igieł do wprowadzania prowadników

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

683. Zapytanie ofertowe - zakup duplikatora płyt CD i DVD (robota) dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

682. Dostawa wideogastroskopu i wideokolonoskopu dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

681. Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

680. Zapytanie ofertowe - wykonanie kontroli stanu konstrukcyjno-budowlanego, estetyki obiektów i otoczenia w latach 2008. 2019, 2020, 2021

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

679. Zapytanie ofertowe - odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

678. Zapytanie ofertowe - zakup elektroresektora urologicznego dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

677. Zapytanie ofertowe - dostawa druków medycznych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

676. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” w ramach działania 9.1 RPO WZ 2014-2020

Zapytanie
Unieważnienie

675. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem – ETAP III – pracownie EEG, EKG i poradnia Neurologii” w budynku D, 1 piętro w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

674. Zapytanie ofertowe - Naprawa central wentylacyjnych i chillerów

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

673. Zapytanie ofertowe - Czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji klimatyzacyjnej z dostawą i wymianą filtrów

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

672. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników, akcesoriów i testów do diagnostyki laboratoryjnej dla Laboratorium Analitycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

671. Dostawa środków dezynfekcyjnych

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Informacja o odwołaniu + kopia odwołania
Unieważnienie
Unieważnienie 2
Rozstrzygnięcie 2
Umorzenie

670. Zapytanie ofertowe - dostawa podłóż, testów i wskaźników dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

669. Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofer
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

668. Zapytanie ofertowe - dostawa testów paskowych do oznaczania profili alergologicznych (profil litewski 36 alergenów oraz profil atopowy screen 54 alergeny), zestawów testowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG (testy potwierdzenia) – testy paskowe, zestawów testowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM (testy potwierdzenia) – testy paskowe, testy paskowe do profilu przeciwciał ANA oraz dzierżawę niezbędnego sprzętu do wykonania badań

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

667. Zapytanie ofertowe - dostawa 60 kompletów zestawów komputerowych poleasingowych oraz 30 monitorów poleasingowych dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

666. Dostawa leków

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Modyfikacja 2

Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Sprostowanie rozstrzygnięcia
Sprostowanie rozstrzygnięcia 2

665. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów gospodarstwa domowego

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

664. Dzierżawa powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na bankomat

Ogloszenie / Regulamin
Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

663. Sprzedaż dwóch samochodów sanitarnych - karetek

Ogloszenie / Regulamin
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

662. Zapytanie ofertowe - nadzór i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej Instalacji Systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

661. Zapytanie ofertowe - przeinstalowanie zasilaczy UPS

Zapytanie / Załączniki

Powiadomienie o wyborze

660. Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów komunalnych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

659. „Aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego:
Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

658. Zapytanie ofertowe - wykonanie utwardzenia nawierzchni placu manewrowego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Modyfikacja
Zdjęcia
Unieważnienie

657. Zapytanie ofertowe - dostawa obłożeń i materiałów do sterylizacji

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

656. Dostawa materiałów szewnych

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Wgląd do ofert i próbek
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

655. Zapytanie ofertowe - nadzór i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej Instalacji Systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu oraz ich napraw

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

654. Zapytanie ofertowe - dostawa reagentów do generatora dwutlenku chloru

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

653. Zapytanie ofertowe - dostawa książek medycznych

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

652. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

651. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem – ETAP III – pracownie EEG, EKG i poradnia Neurologii” w budynku D, 1 piętro w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Unieważnienie zad nr 2
Informacja z otwarcia ofer

650. „Aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.:
1. Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia
2. Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia oraz Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: 1. Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie zad 2
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

649. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych metodą mikrokolumnową manualną wraz z dzierżawą sprzętu dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

648. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy głównych schodów wejściowych do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Opinia
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

647. Dzierżawa powierzchni użytkowej 1 m2 z przeznaczeniem na umieszczenie maszyny bankomatowej

Ogoszenie / Warunki
Załączniki

646. „Aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.:
1. Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia
2. Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia oraz Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: 1. Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie

645. Nadzór autorski i serwis oprogramowania AMMS

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

644. Zapytanie ofertowe - usługa - naprawa drukarek komputerowych, kserokopiarek oraz monitorów komputerowych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

643. Zapytanie ofertowe - dostawa krwi baraniej

Zapytanie
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

642. Dostawa wielorazowego i jednorazowego sprzętu medycznego

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania 3
Informacja z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

641. Zapytanie ofertowe - kontrola stanu konstrukcyjno-budowlanego, estetyki obiektów i otoczenia

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

640. Zapytanie ofertowe - dostawa testów i probówek

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie

639. Konkurs - usługi w zakresie opisu badań TK i RTG w systemie teleradiologicznym

Ogoszenie / Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

638. „Aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.:
1. Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia,
2. Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.:
- Przebudowa/modernizacja Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz ze Szpitalną Izbą Przyjęć,
- Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załączniki 5-8
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

637. Zapytanie ofertowe - naprawa drukarek, monitorów i kserokopiarek

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

636. Dostawa środków dezynfekcyjnych 2

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie

635. Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń oraz materiałów do sterylizacji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

634. Zapytanie ofertowe - usługa – inspektor nadzoru inwestorskiego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Unieważnienie

633. Zapytanie ofertowe - serwis pogwarancyjny systemu informatycznego wspomagającego część administracyjną Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu firmy Unisoft Sp. z o.o.

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

632. Zapytanie ofertowe - dostawa czasowej 2-letniej licencji Oracle Database Standard Edition Two 1-Click Ordering Program - Named User Plus dla 30 nazwanych użytkowników bez wsparcia serwisowego

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

631. Zapytanie ofertowe - przedłużenie serwisu podstawowego na posiadane urządzenie brzegowe UTM NETASQ Stormshield SN710 dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na okres 12 miesięcy

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

630. Zapytanie ofertowe - dostawa wody w galonach do dystrybutorów wraz z użyczeniem dystrybutorów na czas trwania umowy dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

629. Zapytanie ofertowe - obsługa techniczna karetek Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

628. Dostawa soczewek i akcesoriów do operacji przedniego i tylnego dna oka dla potrzeb bloku operacyjnego okulistycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z użyczeniem sprzętu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

627. Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Załącznik nr 1 zmiana
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

626. Zapytanie ofertowe - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy głównych schodów wejściowych do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

625. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja 2
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie

624. Zapytanie ofertowe - dostawa szkła laboratoryjnego, asortymentu jednorazowego, podłóż, surowic i ez bakteriologicznych dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

623. Dostawa sprzętu hemostatycznego (ładunki, staplery) dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Sprostowanie
Zawiadomienie z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

622. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Wzór oświadczenia
Powiadomienie o wyborze

621. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów papierniczych i biurowych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

620. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

619. Zapytanie ofertowe - dostawa leków

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

618. Zapytanie ofertowe - dostawa ciekłego azotu

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

617. Zapytanie ofertowe - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy głównych schodów wejściowych do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

616. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. wraz z bieżącą konsultacją i poradami w sprawach finansowo-księgowych oraz sporządzeniem pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki

Zaproszenie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

615. Zapytanie ofertowe - serwis pogwarancyjny oraz wsparcie techniczne dla systemu radiologicznego RIS-ORION

Zapytanie / Załączniki

614. Zapytanie ofertowe - usługa-przegląd agregatów wody lodowej i klimatyzatorów typu "Split" w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

613. Zapytanie ofertowe - usługa-przegląd i konserwacja UPS-ów zainstalowanych w Regionalnym szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

612. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług związanych z dostępem do Internetu w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

611. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie / Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

610. Dostawa dwóch mikroskopów laboratoryjnych

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

609. Dostawa sprzętu medycznego: echokardiografu oraz trzech ultrasonografów

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

608. Zapytanie ofertowe - dostawa worków do żywienia dojelitowego

Zapytanie / Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

607. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem – ETAP III – pracownie EEG, EKG i poradnia Neurologii” w budynku D, 1 piętro w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

606. Dostawa opatrunków dla Apteki Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie

605. Zakup środków kontrastujących do Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Diagnostyki Obrazowej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Ocena zadań
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

604. Serwis urządzeń klimatyzacji

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Unieważnienie

603. Zapytanie ofertowe - dostawa samochodu osobowo-dostawczego typu VAN

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

602. Serwis urządzeń klimatyzacji

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Unieważnienie

601. Zapytanie ofertowe - wymiana zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, zimnej wody użytkowej oraz wymiana instalacji co i cwu w budynku portierni, od budynku "D" do budynku portierni zlokalizowanej na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

600. Dostawa jednorazowych rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i ortopedycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja 2
Wyjaśnienia
Modyfikacja 3
Modyfikacja 4
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Wgląd do ofert i próbek 
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

599. Zapytanie ofertowe - dostawa gazów medycznych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

598. Zapytanie ofertowe - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie

597. Zapytanie ofertowe - zakup 7 sztuk łóżek szpitalnych z 7 szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia

596. Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

595. Zapytanie ofertowe - dostawa art. spożywczych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

594. Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

593. Dostawa unitu laryngologicznego i diatermii elektrochirurgicznej

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

592. Usługi pralnicze z dezynfekcją

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

591. Zapytanie ofertowe - remont pomieszczeń nr 23 i nr 24 na I piętrze budynku D z przeznaczeniem na Poradnie Kardiologiczną

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

590. Zapytanie ofertowe - naprawa agregatu

Zapytanie / Załączniki

589. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia i ryzyk komunikacyjnych pojazdów mechanicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w okresie od 17.09.2017 do 16.09.2019 r. z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów mechanicznych

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

588. Serwis urządzeń klimatyzacji

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie

587. Przetarg pisemy nieograniczony - na dzierżawę powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej przy użyciu automatów do sprzedaży napojów ciepłych, napojów zimnych i przekąsek

Ogłoszenie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

586. Dostawa soczewek oraz jednorazowych materiałów i akcesoriów dla potrzeb bloku operacyjnego okulistycznego

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

585. Zapytanie ofertowe - usługa-przegląd i konserwacja generatora dwutlenku chloru

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

584. Zapytanie ofertowe - dzierżawa automatycznej myjni endoskopowej

Zapytanie

583. Dostawa neuronawigacji laryngologicznej z torem wizyjnym.

Ogłoszenie / SIWZ
Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

582. Zapytanie ofertowe - dostawa środków ochrony indywidualnej - obuwia ochronnego profilaktycznego

Zapytanie / Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

581. Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów komunalnych od Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

580. Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń oraz materiałów do sterylizacji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Sprostowanie
Wyjaśnienia 2
Załączniki 2
Wyjaśnienia 3+Załącznik
Informacja z otwarcia ofert
Wgląd do fert
Odrzucenie oferty
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie powiadomienia o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

579. Zapytanie ofertowe - usługa -konserwacja urządzeń dźwigowych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

578. Zapytanie ofertowe - dostawa opatrunków

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o zmianie daty

577. Dzierżawa pomieszczeń o powierzchni 111 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej / apteka ogólnodostępna

Ogłoszenie / Warunki
Regulamin
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

576. Dzierżawa analizatora do posiewu krwi wraz z dostawą podłoży oraz dzierżawa analizatora do badań immunoserologicznych w kierunku zakażeń Clostridium difficile, mononukleozy zakaźnej oraz boreliozy wraz z dostawą testów do wykonania badań dla Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Zmiana załącznik nr 5
Modyfikacja
Wyjaśnienia i modyfikacja

Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

575. Zapytanie ofertowe - dostawa testów paskowych do szybkiego wykrywania szczepów z Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumanii wytwarzających karbapenemazy z wykorzystaniem hodowli bakterii na wybranych podłożach dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Wyjaśnienia

574. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów sanitarnych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

573. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów gospodarstwa domowego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

572. Zapytanie ofertowe - zakup 4 sztuk łóżek szpitalnych z 4 szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia

571. Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów komunalnych

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2

570. Zapytanie ofertowe - dostawa pasków

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

569. Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa i wdrożenie laboratoryjnego system informatycznego

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Wyjaśnienia 2
Modyfikacja 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

568. Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów komunalnych

Zapytanie
Modyfikacja
Unieważnienie
Powiadomienie o wyborze

567. Dostawa leków

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

566. Zapytanie ofertowe - konserwacja urządzeń dźwigowych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

565. Zapytanie ofertowe - czyszczenie, dezynfekcja kanałów instalacji klimatyzacji oraz wymiana filtrów

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

564. Zapytanie ofertowe - remont pomieszczeń nr 06 i nr 07 w budynku Przychodni D, I piętro z przeznaczeniem dla szkoły rodzenia

Zapytanie
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

563. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników, akcesoriów i testów do diagnostyki laboratoryjnej dla Laboratorium Analitycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia

562. Zapytanie ofertowe - objęcie nadzorem autorskim, serwisem oraz zakup licencji oprogramowania AMMS

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia i modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

561. Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu dojazdowego do bloku pomocy doraźnej C Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

560. Zapytanie ofertowe - usługa - przegląd instalacji solarnej

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

559. Dostawa produktów farmaceutycznych do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych oraz dzierżawą urządzenia-systemu do mieszania typu MEDIMIX MINI

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

558. Zapytanie ofertowe - dostawa reagentów do generatora dwutlenku chloru

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

557. Dostawa stymulatorów, kardiowerterów oraz igieł do wprowadzenia prowadników dla potrzeb Bloku operacyjnego oddziału kardiologicznego

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu

556. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

555. Zapytanie ofertowe - usługa - przegląd instalacji solarnej

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

554. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych metodą mikrokolumnową manualną wraz z dzierżawą sprzętu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

553. Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych - usługi w zakresie PET-CT pozytronowej tomografii emisyjnej

Ogoszenie / Warunki 
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

552. Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym budynków wraz z terenem zewnętrznym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Sprostowanie ogłoszenia
Wyjaśnienia SIWZ 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Informacja o wniesionym odwołaniu
Informacja o wniesionym odwołaniu 2
Termin związania ofertą i wadium
Unieważnienie czynności wyboru
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

551. Zapytanie ofertowe - zakup zestawu do wideogastroskopii dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

550. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym budynków wraz z terenem zewnętrznym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Ogłoszenie

549. Zapytanie ofertowe - nadzór techniczny i konserwacja urządzeń elektroenergetycznych SN zainstalowanych w stacji transformatorowej GSZ-15kV

Zapytanie
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

548. Zapytanie ofertowe - usługa - przegląd instalacji solarnej

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

547. Zapytanie ofertowe - dostawa zestawów komputerowych poleasingowych

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

546. Zapytanie ofertowe - wykonanie interwencyjnych usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

545. Sprzedaż lamp oświetleniowych

Ogłoszenie

544. Zapytanie ofertowe - usługa - przegląd instalacji solarnej

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

543. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów papierniczych i biurowych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

542. Zapytanie ofertowe - usługa - okresowe sprawdzenie instalacji elektrycznej (1 roczne)

Zapytanie
Unieważnienie

541. Oferta - umieszczenie automatów z butami i fartuchami ochronnymi w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

540. Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru inwestorskiego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

539. Dostawa gazów medycznych

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Modyfikacja 4
Ogłoszenie o zmianie 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

538. Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania: Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów wewnętrznych w roku 2016:
1) Kardiomonitor 3 szt.
2) Stanowisko komputerowe do centralnego monitorowania pracy serca – 1 szt

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

537. Zapytanie ofertowe - usługa - okresowe sprawdzenie instalacji elektrycznej dźwigów osobowych i towarowych

Zapytanie
Unieważnienie

536. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów technicznych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

535. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów elektrycznych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

534. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów papierniczych i biurowych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

533. Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym budynków wraz z terenem zewnętrznym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia i modyfikacje
Odwołanie
Wyjaśnienia SIWZ 3
Wyjaśnienia SIWZ 4 i modyfikacje
Wyjaśnienia SIWZ 5
Postanowienie KIO
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie

532. Dostawa sprzętu medycznego dla zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP II – poradnia i pracownie okulistycznee

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

531. Dostawa leków

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

530. Zapytanie ofertowe - dostawa azotu ciekłego

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

529. Zapytanie ofertowe - przegląd pomp próżniowych

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

528. Dostawa sprzętu medycznego dla zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP II – poradnia i pracownie okulistyczne

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieni

527. Zapytanie ofertowe - dostawa podłóż i testów dla Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia

526. Zapytanie ofertowe - dostawa urządzenia brzegowego UTM NETASQ StormShield SN710 z 12-miesięcznym serwisem podstawowym

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

525. Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych - Zadanie nr 1 - usługi w zakresie badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym,  Zadanie nr 2 - usługi w zakresie badań mammograficznych

Ogoszenie / Warunki 
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

524. Sprzedaż opraw oświetleniowych różnego typu należących do Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu

Ogłoszenie

523. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

522. Serwis – wsparcie techniczne dla systemu AGFA CR i IMPAX 6, upgrade oprogramowania systemu IMPAX 6 do najnowszej wersji, kontrakt serwisowy dla sprzętu komputerowego oraz rozbudowa systemu IMPAX o macierz dyskową z migracją badań z taśm LTO

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja zał nr 5

Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofer
Powiadomienie o wyborze

521. Dostawa produktów i wyrobów nerkozastępczych

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

520. Zapytanie ofertowe - Serwis pogwarancyjny - wsparcie techniczne dla systemu radiologicznego RIS-ORION oeaz rozbudowa integracji pomiędzy RIS-ORION a HIS-AMMS

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

519. Zapytanie ofertowe - dostawa systemu wężyków do automatycznej strzykawki ULRICH CT Motion XD 8000

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

518. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP II – poradnia i pracownie okulistyczne

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 7
Specyfikacja techniczna
Otwarcie ofert - Informacja
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieni
a

517. Dostawa odczynników, testów, krążków oraz dzierżawę analizatora i cieplarki dla Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

516. Zapytanie ofertowe - dostawa żeli do immunoelektroforezy i immunofiksacji wraz z dzierżawą automatycznego systemu do elektroforezy dla Laboratorium Analitycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki

515. Dostawa kontrastów

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

514. Dostawa materiałów opatrunkowych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Wartość ofert
Powiadomienie o wyborze

513. Zapytanie ofertowe - dostawa systemu antywirusowego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

512. Usługa ochrony 2

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

511. Zapytanie ofertowe - obsługa ppoż

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

510. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP II – poradnia i pracownie okulistyczne

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Unieważnienie

509. Zapytanie ofertowe - dostawa macierzy 2

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Unieważnienie

508. Zapytanie ofertowe - rozbudowa systemu archiwizacji badań obrazowych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

507. Usługa ochrony

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja 2
Ogłoszenie powiązane
Modyfikacja 3
Ogłoszenie powiązane 2
Odpowiedzi na pytania 2
Unieważnienie

506. Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z dnia 24 czerwca 2016

Ogoszenie / Warunki 
Załączniki

505. Zapytanie ofertowe - wykonanie modernizacji Zakładu Rehabilitacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Zmiana terminu składania ofert
Zmiana terminu składania ofert 2
Unieważnienie

504. Zapytanie ofertowe - dostawa macierzy dyskowej wraz z instalacją, konfiguracją i migracją danych

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja załącznik nr 4
Modyfikacja 3
Odpowiedzi na pytania
Unieważnienie

503. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów sanitarnych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

502. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów technicznych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

501. Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

500. Zapytanie ofertowe - dostawa testów paskowych do oznaczania profili alergologicznych (profil pediatryczny), zestawów testowych do oznaczania przeciwciał Borrelia w klasie IgG (testy potwierdzenia) – testy paskowe, zestawów testowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM (testy potwierdzenia) – testy paskowe, testy paskowe do profilu przeciwciał ANA oraz dzierżawę niezbędnego sprzętu do wykonania badań dla potrzeb Regionalnego Szpitala.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

499. Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

498. Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Ogoszenie / Warunki 
Załączniki
Wyjaśnienia
Zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienia 2
Modyfikacja
Unieważnienie
Powiadomienie o wyborze

497. Dostawę odczynników oraz dzierżawa analizatora

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Unieważnienie

496. Zapytanie ofertowe - dostawa druków medycznych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

495. Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w okresie 24 miesięcy

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Załączniki 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

494. Zapytanie ofertowe - dostawa wody w galonach 18,9 litra do dystrybutorów wraz z użyczeniem na czas trwania umowy dystrybutorów do rozlewania wody z możliwością jej schłodzenia lub podgrzania dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

493. Zapytanie ofertowe - dostawa art. gospodarstwa domowego

Zapytanie
Załączniki

Powiadomienie o wyborze

492. Zapytanie ofertowe - dostawa art. spożywczych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

491. Zapytanie ofertowe - zakup aparatury medycznej dla Oddziału Okulistycznego regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania

490. Zakup aparatury medycznej przeznaczonej dla Oddziału Okulistycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Formularz cenowy
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Wyjaśnienia
Unieważnienie

489. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Unieważnienie
Odrzucenie oferty
Ocena zadań
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie
Sprostowanie 2

488. Nadzór autorski. Objęcie nadzorem autorskim, serwisem oraz zakup licencji oprogramowania AMMS.

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

487. Dostawa środków dezynfekcyjnych

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

486. Nieograniczone postępowanie przetargowe na sprzedaż grzejników panelowych stalowych centralnego ogrzewania

Ogłoszenie + Formularz

485. Dzierżawa pomieszczeń znajdujących się w budynku Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w celu świadczenia: usług fryzjerskich, prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży kwiatów, w celu wykonywania działalności handlowej obejmującej sprzedaż odzieży, bielizny oraz chemii (asortyment uzgodniony z Wydzierżawiającym), w celu umieszczenia dwóch automatów na kawę

Ogłoszenie 
Regulamin / Warunki 

Załączniki
Powiadomienie o wyborze

484. Nieograniczone postępowanie przetargowe na sprzedaż grzejników panelowych stalowych centralnego ogrzewania

Ogłoszenie
Formularz

Unieważnienie

483. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1” – Poradnia okulistyczna zlokalizowana w budynku D szpitala

SiWZ / Ogłoszenie 
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Wyjaśnienia
Rysunki
Unieważnienie

482. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników, akcesoriów, żeli do diagnostyki laboratoryjnej dla Laboratorium Analitycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

481. Dzierżawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych metodą mikrokolumnową manualną wraz z dzierżawą sprzętu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Wyjaśnienia
Modyfikacja SiWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

480. Zapytanie ofertowe - czyszczenie kanałów

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

479. Leki

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Modyfikacja 4
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie

478. Dostawa środków dezynfekcyjnych 2

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie powiązane
Unieważnienie

477. Zapytanie ofertowe - wykonanie operatu szacunkowego

Zapytanie
Załączniki

476. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów komputerowych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

475. Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo pracy elektryków pracujących w rozdzielniach SN i nn Głównej Stacji Zasilania

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

474. Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo pracy elektryków pracujących w rozdzielniach SN i nn Głównej Stacji Zasilania

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

473. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów komputerowych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

472. Zapytanie ofertowe - wymiana skrzynek hydrantowych

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

471. Zapytanie ofertowe - zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych

Zapytanie
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

470. Zapytanie ofertowe - zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

469. Zapytanie ofertowe - dostawa środków serologicznych i krwinek wzorcowych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

468. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

467. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1” – Poradnia okulistyczna zlokalizowana w budynku D szpitala

SiWZ / Ogłoszenie  
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Unieważnienie

466. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż kamer w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz podłączenie kamer do istniejącego monitoringu

Zapytanie
Załączniki
Załącznik nr 5
Unieważnienie

465. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo pracy elektryków pracujących w rozdzielni SN o nn Głównej Stacji Zasilania

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

464. Zapytanie ofertowe - dostawa modułu automatyki samoczynnego załączania rezerw SZR

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

463. Zapytanie ofertowe - usunięcie wad w projekcie przebudowy wejścia głównego do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, sporządzonym na podstawie Umowy Nr 19/UO/2014 z dnia 12 maja 2014 roku

Zapytanie

462. Dostawa środków dezynfekcyjnych

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Ogłoszenie powiązane
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja 2
Ogłoszenie powiązane 2
Ocena zadań
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie

461. Zapytanie ofertowe - wykonanie okresowej (5 letniej) kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej

Zapytanie
Załącznik nr 4
Powiadomienie o wyborze

460. Zapytanie ofertowe - dostawa modułu automatyki samoczynnego załączania rezerw SZR

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

459. Zapytanie ofertowe - dostosowanie drzwi zewnętrznych z klatek schodowych do systemu oddymiania i systemu sygnalizacji pożaru

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

458. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników serologicznych i krwinek wzorcowych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

457. Przeprowadzanie sekcji zwłok przez lekarza medycyny posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi, na wniosek Zamawiającego.

Ogłoszenie / Zalączniki
Modyfikacja
Unieważnienie

456. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1” – Poradnia okulistyczna zlokalizowana w budynku D szpitala.

SiWZ / Ogłoszenie  
Załącznik 10
Załącznik 11
Modyfikacja
Modyfikacja zal 10
Unieważnienie

455. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1” – Poradnia ortopedyczna".

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Wyjaśnienia
Sprostowanie
Wyjaśnienia 2
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

454. Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie, zakup, dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji oraz wykonanie kanałów wentylacyjnych, czerpni, kratek transferowych, izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych na potrzeby Sali Operacyjnej Cięć Cesarskich Bloku Porodowego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie

453. Zapytanie ofertowe - wymiana skrzynek hydrantowych i zaworów hydrantowych Ø52 na nowe DN25 z wężem półsztywnym – 2 szt. na Oddziale Psychiatrycznym w budynku A oraz starym POZ w budynku D w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie

452. Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

451. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Unieważnienie
Odrzucenie oferty
Ocena zadań
Powiadomienie o wyborze

450. Zapytanie ofertowe - dostawa art. spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia.

Zapytanie
Załączniki
Sprostowanie
Powiadomienie o wyborze

449. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników serologicznych.

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

448. Zapytanie ofertowe - dostawa art. papierniczych.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

447. Zapytanie ofertowe - leki

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

446. Zapytanie ofertowe - gąbki

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

445. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1" - Pracownie i poradnie otolaryngologiczne i okulistyczne położone na VI piętrze budynku A szpitala..

SiWZ / Ogłoszenie  
Załącznik 10
Załącznik 11
Modyfikacja SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

444. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1 - Poradnia chirurgiczna, urologiczna, onkologiczna i endokrynologiczna.

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Ogłoszenie powiązane
Powiadomienie o wyborze

443. Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1" - Poradnia ortopedyczna .

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Powiadomienie o wyborze

442. Zapytanie ofertowe - dostawa zasilacza UPS

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

441. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż 4 kamer

Zapytanie

440. Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1" - Poradnia gruźlicy i chorób płuc

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Załącznik nr 12
Modyfikacja
Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

439. Dostawa opatrunków do apteki szpitala

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odrzucenie oferty
Powiadomienie o wyborze

438. Remont pomieszczenia na szatnie

Zapytanie
Załączniki
Załącznik nr 5
Powiadomienie o wyborze

437. Dostawa wyrobów ortopedycznych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie powiązane

436. Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Ogłoszenie powiązane

435. Zapytanie ofertowe - przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

434. Zapytanie ofertowe - dostawa gazów medycznych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

433. Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych - mammografia

Ogoszenie / Warunki 
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

432. Dostawa myjni endoskopowej

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacje

Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja 2
Unieważnienie

431. Zapytanie ofertowe - dostawa kardiomonitora transportowego

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

430. Dostawa łóżek dla pacjentów oraz szafek przyłóżkowych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia 2
Unieważnienie

429. Dostawa materiałów szewnych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja 2
Wyjaśnienia 2
Wgląd do ofert i próbek
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie powiązane

428. Dostawa sprzętu hemostatycznego

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wgląd do ofert i próbek
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie powiązane

427. Zapytanie ofertowe - rozbiórka balkonu i schodów wraz z realizacją nowej komunikacji budynku A Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu oraz rozbiórka przybudówki budynku B Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja termingu składania ofert
Modyfikacja
Oznaczenie przybudówki w zdaniu nr 2

426. Zapytanie ofertowe - serwis pogwarancyjny dla systemu RIS-ORION firmy TMS-Soft Sp. z o.o. oraz rozbudowę integracji pomiędzy RIS-ORION firmy TMS Soft a HIS-AMMS firmy Asseco Poland S.A.

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

425. Zapytanie ofertowe - serwis – wsparcie techniczne dla systemu AGFA CR i IMPAX 6

Zapytanie
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

424. Zapytanie ofertowe - wykonanie i montaż instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniu kuchni Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

423. Zapytanie ofertowe - dostawa reagentów do generatora

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

422. Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Załącznik nr 12
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Unieważnienie

421. Zapytanie ofertowe - obsługa ppoż.

Zapytanie
Załączniki
Załącznik nr 4
Powiadomienie o wyborze

420. Zapytanie ofertowe - dostawa art. sanitarnych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

419. Zapytanie ofertowe - dostawa art. technicznych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

418. Zapytanie ofertowe - okresowe badanie indywidualnego sprzętu ochronnego - sprzęt dielektryczny

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

417. Usługa ochrony

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

416. Zapytanie ofertowe - dostawa kardiomonitora transportowego

Zapytanie
Wyjaśnienia
Unieważnienie

415. Zapytanie ofertowe - bezprzewodowy system EKG metodą Holtera

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

414. Dostawa kontrastów

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

413. Zapytanie ofertowe - wykonanie i montaż instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

412. Zapytanie ofertowe - wykonanie przeglądu sprężarek

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja załącznika nr 5
Powiadomienie o wyborze

411. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2015 i 2016 wraz z bieżącą konsultacją i poradami w sprawach finansowo-Księgowych oraz sporządzeniem pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie jest prawidłowe i rzetelne oraz jasno przedstawia sytuację majątkową, jak też wynik finansowy jednostki

Ogłoszenie
Wzór umowy
Powiadomienie o wyborze

410. Dostawa rękawic

SiWZ / Ogłoszenia
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Sprostowanie do wyjaśnienia
Powiadomineie o wyborze
Ogłoszenie powiązane

409. Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

408. Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1

SiWZ / Ogłoszenie 
Załącznik

Załącznik nr 12
Modyfikacja
Wyjaśnienia i modyfikacje SiWZ
Unieważnienie 

407. Zapytanie ofertowe - odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych

Zapytanie
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

406. Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych - usługi stomatologiczne

Ogoszenie / Warunki 
Załączniki
Załączniki 2

405. Zapytanie ofertowe - przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Łopuskiego w Kołobrzegu (działki nr 416 i 417 obr. 11) na działkę nr 52/3 obr. 11 w celu dojazdu do budynku szpitala

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

404. Zapytanie ofertowe - wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach B i D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki

403. Zapytanie ofertowe - wykonanie otworów pod klapy dymowe na klatkach schodowych w budynkach B i D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki

402. Badania laboratoryjne cytogenetyczne

Ogłoszenie / Warunki 
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

401. Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Ogłoszenie powiązane
Unieważnienie
Powiadomienie o wyborze

400. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursów i egzaminów kwalifikacyjnych w celu odnowienia uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło na stanowisku eksploatacji i dozoru w następujących grupach: grupa 1 – elektroenergetyczna, grupa 2 – cieplna dla pracowników Działu administracyjno – technicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

399. Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych - usługi w zakresie badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym

Ogoszenie / Warunki 
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Modyfikacja 4
Załącznik nr 5
Modyfikacja 5
Aktywny załącznik nr 2 po ostatniej modyfikacji 5
Modyfikacja 6
Powiadomienie o wyborze

398. Zapytanie ofertowe - dostawa żarówek i świetlówek

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

397. Zapytanie ofertowe - dostawa płynów do dializy

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

396. Zapytanie ofertowe - dostawa antybiotyku

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

395. Zapytanie ofertowe - dostawa jednorazowych płyt do oznaczania grup krwi i serologii na 30 testów

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

394. Dzierżawa pomieszczenia w celu wykonania usług medycznych

Regulamin / Warunki 
Załączniki
Modyfikacja załącznik nr 3
Powiadomienie o wyborze

393. Zapytanie ofertowe - wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego"

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

392. Zapytanie ofertowe - dostawa artkułów spożywczych dla niemowląt

Zapytanie
Załączniki