Przetargi - Archiwum

 

700. Dostawa wielorazowego i jednorazowego sprzętu medycznego

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

699. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż stolarki drzwiowej

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

698. Konkurs - usługi w zakresie wykonywania opisu badań TK i RTG w systemie teleradiologicznym

Ogoszenie / Warunki
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Modyfikacja 2
Modyfikacja warunków konkursu

Powiadomienie o wyborze

697. Konkurs - usługi w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych cytogenetycznych

Ogoszenie / Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

696. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie głównego wejścia do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie wejść do Szpitala oraz innych pomieszczeń dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Unieważnienie

695. Dostawa materiałów szewnych

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

694. Zapytanie ofertowe - dostawa reagentów do generatora dwutlenku chloru

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

693. Zapytanie ofertowe - dostawa filtrów do central klimatyzacyjnych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

692. Konkurs ofert na świadczenia medyczne: badania rezonansem magnetycznym i mammografię

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

691. Zapytanie ofertowe - naprawa drukarek komputerowych, kserokopiarek oraz monitorów komputerowych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

690. Zapytanie ofertowe - funkcja inżyniera kontraktu

Zapytanie

689. Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu nr sprawy: EP/12/2018

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja o odwołaniu + kopia odwołania
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie
Umorzenie
Informacja o odwołaniu
Informacje o toku postępowania odwoławczego

688. Zapytanie ofertowe - dostawa artkułów spożywczych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

687. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

686. Zapytanie ofertowe - koszenie terenów zielonych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

685. Zapytanie ofertowe - odnowienie oznakowania poziomego na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie

684. Dostawa stymulatorów oraz igieł do wprowadzania prowadników

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

683. Zapytanie ofertowe - zakup duplikatora płyt CD i DVD (robota) dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

682. Dostawa wideogastroskopu i wideokolonoskopu dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

681. Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

680. Zapytanie ofertowe - wykonanie kontroli stanu konstrukcyjno-budowlanego, estetyki obiektów i otoczenia w latach 2008. 2019, 2020, 2021

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

679. Zapytanie ofertowe - odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

678. Zapytanie ofertowe - zakup elektroresektora urologicznego dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

677. Zapytanie ofertowe - dostawa druków medycznych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

676. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” w ramach działania 9.1 RPO WZ 2014-2020

Zapytanie
Unieważnienie

675. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem – ETAP III – pracownie EEG, EKG i poradnia Neurologii” w budynku D, 1 piętro w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

674. Zapytanie ofertowe - Naprawa central wentylacyjnych i chillerów

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

673. Zapytanie ofertowe - Czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji klimatyzacyjnej z dostawą i wymianą filtrów

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

672. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników, akcesoriów i testów do diagnostyki laboratoryjnej dla Laboratorium Analitycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

671. Dostawa środków dezynfekcyjnych

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Informacja o odwołaniu + kopia odwołania
Unieważnienie
Unieważnienie 2
Rozstrzygnięcie 2
Umorzenie

670. Zapytanie ofertowe - dostawa podłóż, testów i wskaźników dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

669. Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofer
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

668. Zapytanie ofertowe - dostawa testów paskowych do oznaczania profili alergologicznych (profil litewski 36 alergenów oraz profil atopowy screen 54 alergeny), zestawów testowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG (testy potwierdzenia) – testy paskowe, zestawów testowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM (testy potwierdzenia) – testy paskowe, testy paskowe do profilu przeciwciał ANA oraz dzierżawę niezbędnego sprzętu do wykonania badań

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

667. Zapytanie ofertowe - dostawa 60 kompletów zestawów komputerowych poleasingowych oraz 30 monitorów poleasingowych dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

666. Dostawa leków

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Modyfikacja 2

Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie
Sprostowanie rozstrzygnięcia
Sprostowanie rozstrzygnięcia 2

665. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów gospodarstwa domowego

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

664. Dzierżawa powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na bankomat

Ogloszenie / Regulamin
Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

663. Sprzedaż dwóch samochodów sanitarnych - karetek

Ogloszenie / Regulamin
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

662. Zapytanie ofertowe - nadzór i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej Instalacji Systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

661. Zapytanie ofertowe - przeinstalowanie zasilaczy UPS

Zapytanie / Załączniki

Powiadomienie o wyborze

660. Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów komunalnych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

659. „Aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego:
Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

658. Zapytanie ofertowe - wykonanie utwardzenia nawierzchni placu manewrowego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Modyfikacja
Zdjęcia
Unieważnienie

657. Zapytanie ofertowe - dostawa obłożeń i materiałów do sterylizacji

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

656. Dostawa materiałów szewnych

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Wgląd do ofert i próbek
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

655. Zapytanie ofertowe - nadzór i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej Instalacji Systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu oraz ich napraw

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

654. Zapytanie ofertowe - dostawa reagentów do generatora dwutlenku chloru

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

653. Zapytanie ofertowe - dostawa książek medycznych

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

652. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

651. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem – ETAP III – pracownie EEG, EKG i poradnia Neurologii” w budynku D, 1 piętro w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Unieważnienie zad nr 2
Informacja z otwarcia ofer

650. „Aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.:
1. Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia
2. Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia oraz Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: 1. Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie zad 2
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

649. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych metodą mikrokolumnową manualną wraz z dzierżawą sprzętu dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

648. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy głównych schodów wejściowych do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Opinia
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

647. Dzierżawa powierzchni użytkowej 1 m2 z przeznaczeniem na umieszczenie maszyny bankomatowej

Ogoszenie / Warunki
Załączniki

646. „Aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.:
1. Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia
2. Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia oraz Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: 1. Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie

645. Nadzór autorski i serwis oprogramowania AMMS

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

644. Zapytanie ofertowe - usługa - naprawa drukarek komputerowych, kserokopiarek oraz monitorów komputerowych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

643. Zapytanie ofertowe - dostawa krwi baraniej

Zapytanie
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

642. Dostawa wielorazowego i jednorazowego sprzętu medycznego

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania 3
Informacja z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyborze

641. Zapytanie ofertowe - kontrola stanu konstrukcyjno-budowlanego, estetyki obiektów i otoczenia

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

640. Zapytanie ofertowe - dostawa testów i probówek

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie

639. Konkurs - usługi w zakresie opisu badań TK i RTG w systemie teleradiologicznym

Ogoszenie / Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

638. „Aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.:
1. Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia,
2. Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.:
- Przebudowa/modernizacja Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz ze Szpitalną Izbą Przyjęć,
- Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załączniki 5-8
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

637. Zapytanie ofertowe - naprawa drukarek, monitorów i kserokopiarek

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

636. Dostawa środków dezynfekcyjnych 2

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie

635. Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń oraz materiałów do sterylizacji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

634. Zapytanie ofertowe - usługa – inspektor nadzoru inwestorskiego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Unieważnienie

633. Zapytanie ofertowe - serwis pogwarancyjny systemu informatycznego wspomagającego część administracyjną Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu firmy Unisoft Sp. z o.o.

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

632. Zapytanie ofertowe - dostawa czasowej 2-letniej licencji Oracle Database Standard Edition Two 1-Click Ordering Program - Named User Plus dla 30 nazwanych użytkowników bez wsparcia serwisowego

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

631. Zapytanie ofertowe - przedłużenie serwisu podstawowego na posiadane urządzenie brzegowe UTM NETASQ Stormshield SN710 dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na okres 12 miesięcy

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

630. Zapytanie ofertowe - dostawa wody w galonach do dystrybutorów wraz z użyczeniem dystrybutorów na czas trwania umowy dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

629. Zapytanie ofertowe - obsługa techniczna karetek Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

628. Dostawa soczewek i akcesoriów do operacji przedniego i tylnego dna oka dla potrzeb bloku operacyjnego okulistycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z użyczeniem sprzętu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

627. Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Załącznik nr 1 zmiana
Sprostowanie
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

626. Zapytanie ofertowe - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy głównych schodów wejściowych do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

625. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja 2
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja z otwarcia ofert
Rozstrzygnięcie

624. Zapytanie ofertowe - dostawa szkła laboratoryjnego, asortymentu jednorazowego, podłóż, surowic i ez bakteriologicznych dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

623. Dostawa sprzętu hemostatycznego (ładunki, staplery) dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Sprostowanie
Zawiadomienie z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

622. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Wzór oświadczenia
Powiadomienie o wyborze

621. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów papierniczych i biurowych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

620. Zapytanie ofertowe - dostawa pieczywa

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

619. Zapytanie ofertowe - dostawa leków

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

618. Zapytanie ofertowe - dostawa ciekłego azotu

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

617. Zapytanie ofertowe - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy głównych schodów wejściowych do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

616. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. wraz z bieżącą konsultacją i poradami w sprawach finansowo-księgowych oraz sporządzeniem pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki

Zaproszenie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

615. Zapytanie ofertowe - serwis pogwarancyjny oraz wsparcie techniczne dla systemu radiologicznego RIS-ORION

Zapytanie / Załączniki

614. Zapytanie ofertowe - usługa-przegląd agregatów wody lodowej i klimatyzatorów typu "Split" w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

613. Zapytanie ofertowe - usługa-przegląd i konserwacja UPS-ów zainstalowanych w Regionalnym szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

612. Zapytanie ofertowe - świadczenie usług związanych z dostępem do Internetu w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

611. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie / Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

610. Dostawa dwóch mikroskopów laboratoryjnych

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

609. Dostawa sprzętu medycznego: echokardiografu oraz trzech ultrasonografów

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

608. Zapytanie ofertowe - dostawa worków do żywienia dojelitowego

Zapytanie / Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

607. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem – ETAP III – pracownie EEG, EKG i poradnia Neurologii” w budynku D, 1 piętro w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

606. Dostawa opatrunków dla Apteki Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie

605. Zakup środków kontrastujących do Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Diagnostyki Obrazowej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Ocena zadań
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

604. Serwis urządzeń klimatyzacji

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Unieważnienie

603. Zapytanie ofertowe - dostawa samochodu osobowo-dostawczego typu VAN

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

602. Serwis urządzeń klimatyzacji

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Unieważnienie

601. Zapytanie ofertowe - wymiana zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, zimnej wody użytkowej oraz wymiana instalacji co i cwu w budynku portierni, od budynku "D" do budynku portierni zlokalizowanej na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Unieważnienie

600. Dostawa jednorazowych rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i ortopedycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja 2
Wyjaśnienia
Modyfikacja 3
Modyfikacja 4
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Wgląd do ofert i próbek 
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

599. Zapytanie ofertowe - dostawa gazów medycznych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

598. Zapytanie ofertowe - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie

597. Zapytanie ofertowe - zakup 7 sztuk łóżek szpitalnych z 7 szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Wyjaśnienia

596. Dostawa implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

595. Zapytanie ofertowe - dostawa art. spożywczych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

594. Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

593. Dostawa unitu laryngologicznego i diatermii elektrochirurgicznej

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

592. Usługi pralnicze z dezynfekcją

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

591. Zapytanie ofertowe - remont pomieszczeń nr 23 i nr 24 na I piętrze budynku D z przeznaczeniem na Poradnie Kardiologiczną

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

590. Zapytanie ofertowe - naprawa agregatu

Zapytanie / Załączniki

589. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia i ryzyk komunikacyjnych pojazdów mechanicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w okresie od 17.09.2017 do 16.09.2019 r. z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów mechanicznych

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

588. Serwis urządzeń klimatyzacji

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie

587. Przetarg pisemy nieograniczony - na dzierżawę powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej przy użyciu automatów do sprzedaży napojów ciepłych, napojów zimnych i przekąsek

Ogłoszenie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

586. Dostawa soczewek oraz jednorazowych materiałów i akcesoriów dla potrzeb bloku operacyjnego okulistycznego

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

585. Zapytanie ofertowe - usługa-przegląd i konserwacja generatora dwutlenku chloru

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

584. Zapytanie ofertowe - dzierżawa automatycznej myjni endoskopowej

Zapytanie

583. Dostawa neuronawigacji laryngologicznej z torem wizyjnym.

Ogłoszenie / SIWZ
Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

582. Zapytanie ofertowe - dostawa środków ochrony indywidualnej - obuwia ochronnego profilaktycznego

Zapytanie / Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

581. Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów komunalnych od Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

580. Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń oraz materiałów do sterylizacji dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Sprostowanie
Wyjaśnienia 2
Załączniki 2
Wyjaśnienia 3+Załącznik
Informacja z otwarcia ofert
Wgląd do fert
Odrzucenie oferty
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie powiadomienia o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

579. Zapytanie ofertowe - usługa -konserwacja urządzeń dźwigowych

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o wyborze

578. Zapytanie ofertowe - dostawa opatrunków

Zapytanie / Załączniki
Powiadomienie o zmianie daty

577. Dzierżawa pomieszczeń o powierzchni 111 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej / apteka ogólnodostępna

Ogłoszenie / Warunki
Regulamin
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

576. Dzierżawa analizatora do posiewu krwi wraz z dostawą podłoży oraz dzierżawa analizatora do badań immunoserologicznych w kierunku zakażeń Clostridium difficile, mononukleozy zakaźnej oraz boreliozy wraz z dostawą testów do wykonania badań dla Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Zmiana załącznik nr 5
Modyfikacja
Wyjaśnienia i modyfikacja

Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

575. Zapytanie ofertowe - dostawa testów paskowych do szybkiego wykrywania szczepów z Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumanii wytwarzających karbapenemazy z wykorzystaniem hodowli bakterii na wybranych podłożach dla potrzeb Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Wyjaśnienia

574. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów sanitarnych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

573. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów gospodarstwa domowego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

572. Zapytanie ofertowe - zakup 4 sztuk łóżek szpitalnych z 4 szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia

571. Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów komunalnych

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2

570. Zapytanie ofertowe - dostawa pasków

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

569. Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa i wdrożenie laboratoryjnego system informatycznego

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Wyjaśnienia 2
Modyfikacja 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

568. Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów komunalnych

Zapytanie
Modyfikacja
Unieważnienie
Powiadomienie o wyborze

567. Dostawa leków

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

566. Zapytanie ofertowe - konserwacja urządzeń dźwigowych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

565. Zapytanie ofertowe - czyszczenie, dezynfekcja kanałów instalacji klimatyzacji oraz wymiana filtrów

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

564. Zapytanie ofertowe - remont pomieszczeń nr 06 i nr 07 w budynku Przychodni D, I piętro z przeznaczeniem dla szkoły rodzenia

Zapytanie
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

563. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników, akcesoriów i testów do diagnostyki laboratoryjnej dla Laboratorium Analitycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia

562. Zapytanie ofertowe - objęcie nadzorem autorskim, serwisem oraz zakup licencji oprogramowania AMMS

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia i modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

561. Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu dojazdowego do bloku pomocy doraźnej C Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

560. Zapytanie ofertowe - usługa - przegląd instalacji solarnej

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

559. Dostawa produktów farmaceutycznych do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych oraz dzierżawą urządzenia-systemu do mieszania typu MEDIMIX MINI

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

558. Zapytanie ofertowe - dostawa reagentów do generatora dwutlenku chloru

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

557. Dostawa stymulatorów, kardiowerterów oraz igieł do wprowadzenia prowadników dla potrzeb Bloku operacyjnego oddziału kardiologicznego

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu

556. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

555. Zapytanie ofertowe - usługa - przegląd instalacji solarnej

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

554. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych metodą mikrokolumnową manualną wraz z dzierżawą sprzętu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

553. Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych - usługi w zakresie PET-CT pozytronowej tomografii emisyjnej

Ogoszenie / Warunki 
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

552. Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym budynków wraz z terenem zewnętrznym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Sprostowanie ogłoszenia
Wyjaśnienia SIWZ 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Informacja o wniesionym odwołaniu
Informacja o wniesionym odwołaniu 2
Termin związania ofertą i wadium
Unieważnienie czynności wyboru
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

551. Zapytanie ofertowe - zakup zestawu do wideogastroskopii dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

550. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym budynków wraz z terenem zewnętrznym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Ogłoszenie

549. Zapytanie ofertowe - nadzór techniczny i konserwacja urządzeń elektroenergetycznych SN zainstalowanych w stacji transformatorowej GSZ-15kV

Zapytanie
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

548. Zapytanie ofertowe - usługa - przegląd instalacji solarnej

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

547. Zapytanie ofertowe - dostawa zestawów komputerowych poleasingowych

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

546. Zapytanie ofertowe - wykonanie interwencyjnych usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

545. Sprzedaż lamp oświetleniowych

Ogłoszenie

544. Zapytanie ofertowe - usługa - przegląd instalacji solarnej

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

543. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów papierniczych i biurowych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

542. Zapytanie ofertowe - usługa - okresowe sprawdzenie instalacji elektrycznej (1 roczne)

Zapytanie
Unieważnienie

541. Oferta - umieszczenie automatów z butami i fartuchami ochronnymi w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

540. Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru inwestorskiego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

539. Dostawa gazów medycznych

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Modyfikacja 4
Ogłoszenie o zmianie 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

538. Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania: Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów wewnętrznych w roku 2016:
1) Kardiomonitor 3 szt.
2) Stanowisko komputerowe do centralnego monitorowania pracy serca – 1 szt

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ 2
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

537. Zapytanie ofertowe - usługa - okresowe sprawdzenie instalacji elektrycznej dźwigów osobowych i towarowych

Zapytanie
Unieważnienie

536. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów technicznych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

535. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów elektrycznych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

534. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów papierniczych i biurowych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

533. Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym budynków wraz z terenem zewnętrznym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia i modyfikacje
Odwołanie
Wyjaśnienia SIWZ 3
Wyjaśnienia SIWZ 4 i modyfikacje
Wyjaśnienia SIWZ 5
Postanowienie KIO
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie

532. Dostawa sprzętu medycznego dla zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP II – poradnia i pracownie okulistycznee

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

531. Dostawa leków

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

530. Zapytanie ofertowe - dostawa azotu ciekłego

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

529. Zapytanie ofertowe - przegląd pomp próżniowych

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

528. Dostawa sprzętu medycznego dla zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP II – poradnia i pracownie okulistyczne

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieni

527. Zapytanie ofertowe - dostawa podłóż i testów dla Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia

526. Zapytanie ofertowe - dostawa urządzenia brzegowego UTM NETASQ StormShield SN710 z 12-miesięcznym serwisem podstawowym

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

525. Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych - Zadanie nr 1 - usługi w zakresie badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym,  Zadanie nr 2 - usługi w zakresie badań mammograficznych

Ogoszenie / Warunki 
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

524. Sprzedaż opraw oświetleniowych różnego typu należących do Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu

Ogłoszenie

523. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

522. Serwis – wsparcie techniczne dla systemu AGFA CR i IMPAX 6, upgrade oprogramowania systemu IMPAX 6 do najnowszej wersji, kontrakt serwisowy dla sprzętu komputerowego oraz rozbudowa systemu IMPAX o macierz dyskową z migracją badań z taśm LTO

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja zał nr 5

Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofer
Powiadomienie o wyborze

521. Dostawa produktów i wyrobów nerkozastępczych

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o wyborze

520. Zapytanie ofertowe - Serwis pogwarancyjny - wsparcie techniczne dla systemu radiologicznego RIS-ORION oeaz rozbudowa integracji pomiędzy RIS-ORION a HIS-AMMS

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

519. Zapytanie ofertowe - dostawa systemu wężyków do automatycznej strzykawki ULRICH CT Motion XD 8000

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

518. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP II – poradnia i pracownie okulistyczne

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Załącznik nr 7
Specyfikacja techniczna
Otwarcie ofert - Informacja
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieni
a

517. Dostawa odczynników, testów, krążków oraz dzierżawę analizatora i cieplarki dla Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

516. Zapytanie ofertowe - dostawa żeli do immunoelektroforezy i immunofiksacji wraz z dzierżawą automatycznego systemu do elektroforezy dla Laboratorium Analitycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki

515. Dostawa kontrastów

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

514. Dostawa materiałów opatrunkowych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Wartość ofert
Powiadomienie o wyborze

513. Zapytanie ofertowe - dostawa systemu antywirusowego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

512. Usługa ochrony 2

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

511. Zapytanie ofertowe - obsługa ppoż

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

510. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP II – poradnia i pracownie okulistyczne

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Unieważnienie

509. Zapytanie ofertowe - dostawa macierzy 2

Zapytanie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Unieważnienie

508. Zapytanie ofertowe - rozbudowa systemu archiwizacji badań obrazowych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

507. Usługa ochrony

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja 2
Ogłoszenie powiązane
Modyfikacja 3
Ogłoszenie powiązane 2
Odpowiedzi na pytania 2
Unieważnienie

506. Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z dnia 24 czerwca 2016

Ogoszenie / Warunki 
Załączniki

505. Zapytanie ofertowe - wykonanie modernizacji Zakładu Rehabilitacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Zmiana terminu składania ofert
Zmiana terminu składania ofert 2
Unieważnienie

504. Zapytanie ofertowe - dostawa macierzy dyskowej wraz z instalacją, konfiguracją i migracją danych

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja załącznik nr 4
Modyfikacja 3
Odpowiedzi na pytania
Unieważnienie

503. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów sanitarnych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

502. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów technicznych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

501. Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

500. Zapytanie ofertowe - dostawa testów paskowych do oznaczania profili alergologicznych (profil pediatryczny), zestawów testowych do oznaczania przeciwciał Borrelia w klasie IgG (testy potwierdzenia) – testy paskowe, zestawów testowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM (testy potwierdzenia) – testy paskowe, testy paskowe do profilu przeciwciał ANA oraz dzierżawę niezbędnego sprzętu do wykonania badań dla potrzeb Regionalnego Szpitala.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

499. Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

498. Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Ogoszenie / Warunki 
Załączniki
Wyjaśnienia
Zmiana terminu składania ofert
Wyjaśnienia 2
Modyfikacja
Unieważnienie
Powiadomienie o wyborze

497. Dostawę odczynników oraz dzierżawa analizatora

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Unieważnienie

496. Zapytanie ofertowe - dostawa druków medycznych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

495. Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w okresie 24 miesięcy

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Załączniki 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

494. Zapytanie ofertowe - dostawa wody w galonach 18,9 litra do dystrybutorów wraz z użyczeniem na czas trwania umowy dystrybutorów do rozlewania wody z możliwością jej schłodzenia lub podgrzania dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

493. Zapytanie ofertowe - dostawa art. gospodarstwa domowego

Zapytanie
Załączniki

Powiadomienie o wyborze

492. Zapytanie ofertowe - dostawa art. spożywczych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

491. Zapytanie ofertowe - zakup aparatury medycznej dla Oddziału Okulistycznego regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania

490. Zakup aparatury medycznej przeznaczonej dla Oddziału Okulistycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Formularz cenowy
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Wyjaśnienia
Unieważnienie

489. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Unieważnienie
Odrzucenie oferty
Ocena zadań
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie
Sprostowanie 2

488. Nadzór autorski. Objęcie nadzorem autorskim, serwisem oraz zakup licencji oprogramowania AMMS.

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

487. Dostawa środków dezynfekcyjnych

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

486. Nieograniczone postępowanie przetargowe na sprzedaż grzejników panelowych stalowych centralnego ogrzewania

Ogłoszenie + Formularz

485. Dzierżawa pomieszczeń znajdujących się w budynku Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, w celu świadczenia: usług fryzjerskich, prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży kwiatów, w celu wykonywania działalności handlowej obejmującej sprzedaż odzieży, bielizny oraz chemii (asortyment uzgodniony z Wydzierżawiającym), w celu umieszczenia dwóch automatów na kawę

Ogłoszenie 
Regulamin / Warunki 

Załączniki
Powiadomienie o wyborze

484. Nieograniczone postępowanie przetargowe na sprzedaż grzejników panelowych stalowych centralnego ogrzewania

Ogłoszenie
Formularz

Unieważnienie

483. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1” – Poradnia okulistyczna zlokalizowana w budynku D szpitala

SiWZ / Ogłoszenie 
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Wyjaśnienia
Rysunki
Unieważnienie

482. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników, akcesoriów, żeli do diagnostyki laboratoryjnej dla Laboratorium Analitycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

481. Dzierżawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych metodą mikrokolumnową manualną wraz z dzierżawą sprzętu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Wyjaśnienia
Modyfikacja SiWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

480. Zapytanie ofertowe - czyszczenie kanałów

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

479. Leki

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Modyfikacja 4
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie

478. Dostawa środków dezynfekcyjnych 2

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie powiązane
Unieważnienie

477. Zapytanie ofertowe - wykonanie operatu szacunkowego

Zapytanie
Załączniki

476. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów komputerowych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

475. Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo pracy elektryków pracujących w rozdzielniach SN i nn Głównej Stacji Zasilania

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

474. Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo pracy elektryków pracujących w rozdzielniach SN i nn Głównej Stacji Zasilania

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

473. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów komputerowych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

472. Zapytanie ofertowe - wymiana skrzynek hydrantowych

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

471. Zapytanie ofertowe - zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych

Zapytanie
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

470. Zapytanie ofertowe - zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2015

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

469. Zapytanie ofertowe - dostawa środków serologicznych i krwinek wzorcowych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

468. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

467. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1” – Poradnia okulistyczna zlokalizowana w budynku D szpitala

SiWZ / Ogłoszenie  
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Unieważnienie

466. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż kamer w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz podłączenie kamer do istniejącego monitoringu

Zapytanie
Załączniki
Załącznik nr 5
Unieważnienie

465. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo pracy elektryków pracujących w rozdzielni SN o nn Głównej Stacji Zasilania

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

464. Zapytanie ofertowe - dostawa modułu automatyki samoczynnego załączania rezerw SZR

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

463. Zapytanie ofertowe - usunięcie wad w projekcie przebudowy wejścia głównego do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, sporządzonym na podstawie Umowy Nr 19/UO/2014 z dnia 12 maja 2014 roku

Zapytanie

462. Dostawa środków dezynfekcyjnych

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Ogłoszenie powiązane
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja 2
Ogłoszenie powiązane 2
Ocena zadań
Powiadomienie o wyborze
Unieważnienie

461. Zapytanie ofertowe - wykonanie okresowej (5 letniej) kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej

Zapytanie
Załącznik nr 4
Powiadomienie o wyborze

460. Zapytanie ofertowe - dostawa modułu automatyki samoczynnego załączania rezerw SZR

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

459. Zapytanie ofertowe - dostosowanie drzwi zewnętrznych z klatek schodowych do systemu oddymiania i systemu sygnalizacji pożaru

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

458. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników serologicznych i krwinek wzorcowych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

457. Przeprowadzanie sekcji zwłok przez lekarza medycyny posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi, na wniosek Zamawiającego.

Ogłoszenie / Zalączniki
Modyfikacja
Unieważnienie

456. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1” – Poradnia okulistyczna zlokalizowana w budynku D szpitala.

SiWZ / Ogłoszenie  
Załącznik 10
Załącznik 11
Modyfikacja
Modyfikacja zal 10
Unieważnienie

455. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1” – Poradnia ortopedyczna".

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Wyjaśnienia
Sprostowanie
Wyjaśnienia 2
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

454. Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie, zakup, dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji oraz wykonanie kanałów wentylacyjnych, czerpni, kratek transferowych, izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych na potrzeby Sali Operacyjnej Cięć Cesarskich Bloku Porodowego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie

453. Zapytanie ofertowe - wymiana skrzynek hydrantowych i zaworów hydrantowych Ø52 na nowe DN25 z wężem półsztywnym – 2 szt. na Oddziale Psychiatrycznym w budynku A oraz starym POZ w budynku D w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie

452. Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Powiadomienie o wyborze

451. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Unieważnienie
Odrzucenie oferty
Ocena zadań
Powiadomienie o wyborze

450. Zapytanie ofertowe - dostawa art. spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia.

Zapytanie
Załączniki
Sprostowanie
Powiadomienie o wyborze

449. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników serologicznych.

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

448. Zapytanie ofertowe - dostawa art. papierniczych.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

447. Zapytanie ofertowe - leki

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

446. Zapytanie ofertowe - gąbki

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

445. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1" - Pracownie i poradnie otolaryngologiczne i okulistyczne położone na VI piętrze budynku A szpitala..

SiWZ / Ogłoszenie  
Załącznik 10
Załącznik 11
Modyfikacja SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

444. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1 - Poradnia chirurgiczna, urologiczna, onkologiczna i endokrynologiczna.

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Ogłoszenie powiązane
Powiadomienie o wyborze

443. Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1" - Poradnia ortopedyczna .

SiWZ / Ogłoszenie  
Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Powiadomienie o wyborze

442. Zapytanie ofertowe - dostawa zasilacza UPS

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

441. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż 4 kamer

Zapytanie

440. Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1" - Poradnia gruźlicy i chorób płuc

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Załącznik nr 12
Modyfikacja
Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

439. Dostawa opatrunków do apteki szpitala

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odrzucenie oferty
Powiadomienie o wyborze

438. Remont pomieszczenia na szatnie

Zapytanie
Załączniki
Załącznik nr 5
Powiadomienie o wyborze

437. Dostawa wyrobów ortopedycznych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie powiązane

436. Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Ogłoszenie powiązane

435. Zapytanie ofertowe - przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

434. Zapytanie ofertowe - dostawa gazów medycznych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

433. Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych - mammografia

Ogoszenie / Warunki 
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

432. Dostawa myjni endoskopowej

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacje

Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja 2
Unieważnienie

431. Zapytanie ofertowe - dostawa kardiomonitora transportowego

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

430. Dostawa łóżek dla pacjentów oraz szafek przyłóżkowych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia 2
Unieważnienie

429. Dostawa materiałów szewnych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja 2
Wyjaśnienia 2
Wgląd do ofert i próbek
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie powiązane

428. Dostawa sprzętu hemostatycznego

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wgląd do ofert i próbek
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie powiązane

427. Zapytanie ofertowe - rozbiórka balkonu i schodów wraz z realizacją nowej komunikacji budynku A Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu oraz rozbiórka przybudówki budynku B Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja termingu składania ofert
Modyfikacja
Oznaczenie przybudówki w zdaniu nr 2

426. Zapytanie ofertowe - serwis pogwarancyjny dla systemu RIS-ORION firmy TMS-Soft Sp. z o.o. oraz rozbudowę integracji pomiędzy RIS-ORION firmy TMS Soft a HIS-AMMS firmy Asseco Poland S.A.

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

425. Zapytanie ofertowe - serwis – wsparcie techniczne dla systemu AGFA CR i IMPAX 6

Zapytanie
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

424. Zapytanie ofertowe - wykonanie i montaż instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniu kuchni Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

423. Zapytanie ofertowe - dostawa reagentów do generatora

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

422. Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Załącznik nr 12
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Unieważnienie

421. Zapytanie ofertowe - obsługa ppoż.

Zapytanie
Załączniki
Załącznik nr 4
Powiadomienie o wyborze

420. Zapytanie ofertowe - dostawa art. sanitarnych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

419. Zapytanie ofertowe - dostawa art. technicznych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

418. Zapytanie ofertowe - okresowe badanie indywidualnego sprzętu ochronnego - sprzęt dielektryczny

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

417. Usługa ochrony

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

416. Zapytanie ofertowe - dostawa kardiomonitora transportowego

Zapytanie
Wyjaśnienia
Unieważnienie

415. Zapytanie ofertowe - bezprzewodowy system EKG metodą Holtera

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

414. Dostawa kontrastów

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

413. Zapytanie ofertowe - wykonanie i montaż instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

412. Zapytanie ofertowe - wykonanie przeglądu sprężarek

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja załącznika nr 5
Powiadomienie o wyborze

411. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2015 i 2016 wraz z bieżącą konsultacją i poradami w sprawach finansowo-Księgowych oraz sporządzeniem pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie jest prawidłowe i rzetelne oraz jasno przedstawia sytuację majątkową, jak też wynik finansowy jednostki

Ogłoszenie
Wzór umowy
Powiadomienie o wyborze

410. Dostawa rękawic

SiWZ / Ogłoszenia
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia
Sprostowanie do wyjaśnienia
Powiadomineie o wyborze
Ogłoszenie powiązane

409. Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

408. Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem - ETAP 1

SiWZ / Ogłoszenie 
Załącznik

Załącznik nr 12
Modyfikacja
Wyjaśnienia i modyfikacje SiWZ
Unieważnienie 

407. Zapytanie ofertowe - odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych

Zapytanie
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

406. Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych - usługi stomatologiczne

Ogoszenie / Warunki 
Załączniki
Załączniki 2

405. Zapytanie ofertowe - przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Łopuskiego w Kołobrzegu (działki nr 416 i 417 obr. 11) na działkę nr 52/3 obr. 11 w celu dojazdu do budynku szpitala

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

404. Zapytanie ofertowe - wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach B i D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki

403. Zapytanie ofertowe - wykonanie otworów pod klapy dymowe na klatkach schodowych w budynkach B i D Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki

402. Badania laboratoryjne cytogenetyczne

Ogłoszenie / Warunki 
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

401. Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Ogłoszenie powiązane
Unieważnienie
Powiadomienie o wyborze

400. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursów i egzaminów kwalifikacyjnych w celu odnowienia uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło na stanowisku eksploatacji i dozoru w następujących grupach: grupa 1 – elektroenergetyczna, grupa 2 – cieplna dla pracowników Działu administracyjno – technicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

399. Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych - usługi w zakresie badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym

Ogoszenie / Warunki 
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Modyfikacja 4
Załącznik nr 5
Modyfikacja 5
Aktywny załącznik nr 2 po ostatniej modyfikacji 5
Modyfikacja 6
Powiadomienie o wyborze

398. Zapytanie ofertowe - dostawa żarówek i świetlówek

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

397. Zapytanie ofertowe - dostawa płynów do dializy

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

396. Zapytanie ofertowe - dostawa antybiotyku

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

395. Zapytanie ofertowe - dostawa jednorazowych płyt do oznaczania grup krwi i serologii na 30 testów

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

394. Dzierżawa pomieszczenia w celu wykonania usług medycznych

Regulamin / Warunki 
Załączniki
Modyfikacja załącznik nr 3
Powiadomienie o wyborze

393. Zapytanie ofertowe - wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego"

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

392. Zapytanie ofertowe - dostawa artkułów spożywczych dla niemowląt

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

391. Zapytanie ofertowe - dostawa leku na OITiA

Zapytanie
Załączniki

390. Konkurs na opracowanie znaku identyfikacyjnego - firmowego stanowiącego logo Regionalnego szpitala w Kołobrzegu

Regulamin / Ogłoszenie
Powiadomienie o wynikach

389. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia i ryzyk komunikacyjnych pojazdów mechanicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w okresie od 17.09.2015 do 16.09.2017 r. z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów mechanicznych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja SIWZ
Sprostowanie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ 2
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

388. Dostawa obłożeń i materiałów opatrunkowych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania i załącznik nr 1
Ogłoszenie  powiązane
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

387. Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi gastronomiczne dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odwołanie
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
Sprostowanie ogłoszenia
Wyjaśnienia 2
Unieważnienie
Ogłoszenie o unieważnieniu

386. Dostawa implantów, protez i innych wyrobów ortopedycznych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Sprostowanie ogłoszenia
Wyjaśnienia i modyfikacje
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie do powiadomienia o wyborze ofert + załącznik
Powiadomienie o wyborze pakiet nr 1
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

385. Zapytanie ofertowe - dostawa leków na OITiA

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Unieważnienie

384. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja 2
Sprostowanie do modyfikacji
Modyfikacja 3
Modyfikacja 4
Powiadomienie o wyborze
Sprostowanie do powiadomienia

383. Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie, uruchomienie, pozycjonowanie, aktualizację, kompleksową obsługę i utrzymanie strony internetowej projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu"

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

382. Zapytanie ofertowe - wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu"

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Unieważnienie

381. Zapytanie ofertowe - zorganizowanie wydarzeń informacyjnych dla projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu”

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

380. Zapytanie ofertowe - dostawa, wymiana i unieszkodliwienie baterii akumulatorów oraz przegląd i konserwacja UPS-ów

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

379. Zapytanie ofertowe - dostawa art. gospodarstwa domowego

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

378. Dostawa stymulatorów, kardiowerterów i igieł do wprowadzania prowadników dla potrzeb Bloku Operacyjnego Oddziału Kardiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze

377. Konkurs  - opis badań TK

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Unieważnienie

376. Zapytanie ofertowe - dostawa druków

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

375. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pełnobranżowej Przebudowy Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie /  Wzór umowy
Załączniki
Modyfikacje
Modyfikacje 2
Powiadomienie o wyborze

374. Wykonanie robót budowlanych przy realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie powiązane
Wyjaśnienia treści SIWZ 2
Sprostowanie do wyjaśnień SIWZ z dnia 10.04.2015
Ath.zip
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

373. Zapytanie ofertowe - artykuły spożywcze

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

372. Dostawa stymulatorów, kardiowerterów i igieł do wprowadzania prowadnic

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie powiązane
Powiadomienie o wyborze
Ocena ofert

371. Nadzór autorski i serwis oprogramowania AMMS

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki

370. Sprzątanie na 36 miesięcy

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odwołanie
Modyfikacje
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 2 załącznik
Ogłoszenie zmiana
Ogłoszenie zmiana 2
Powiadomienie o wyborze

369. Koncepcja lądowisko

SiWZ / Ogłoszenie 
Zmiana termingu składania ofert
Wyjaśnienia
Modyfikacje
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Modyfikacja 2
Załączniki
Powiadomienie o wyborze
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

368. Dostawa obłożeń

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacje
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wgląd do ofert i próbek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

367. Dostawa rękawic

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacje
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacje 2
Unieważnienie
Powiadomienie o wyborze

366. Sprzątanie na 3 miesiące

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacje
Modyfikacje 2
Ogłoszenie powiązane
Odpowiedzi na pytania 2

365. Zapytanie ofertowe - jednorazowych probówek polistyrenowych, pipet i koreczków - Przesunięcie terminu składania ofert na 05.03.2015 r.

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia

Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

364. Zapytanie ofertowe - wskaźników biologicznych do kontroli efektywności bakteriobójczej procesów sterylizacji parą wodną kompatybilnych z aparatem Attest – Inkubator 3M - Przesunięcie terminu składania ofert na 05.03.2015 r.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

363. Zapytanie ofertowe - testów płytkowych do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis w wymazie z kanału szyjki macicy u kobiet oraz z wymazu cewki moczowej lub moczu u mężczyzn - Przesunięcie terminu składania ofert na 05.03.2015 r.

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacje
Wyjaśnienia

Powiadomienie o wyborze

362. Zapytanie ofertowe - testów do szybkiego wykrywania i potwierdzenia karbapenemaz wytwarzanych przez pałeczki Gram-ujemne - Przesunięcie terminu składania ofert na 05.03.2015 r.

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze

361. Zapytanie ofertowe - szkła laboratoryjnego i asortymentu jednorazowego - Przesunięcie terminu składania ofert na 05.03.2015 r.

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacje
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2

Powiadomienie o wyborze

360. Zapytanie ofertowe - dostawa surowic do aglutynacji szkiełkowej dla szczepów z rodzaju Salmonella, Enteropatogennych Escherichia coli i Escherichia coli O157 - Przesunięcie terminu składania ofert na 05.03.2015 r.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

359. Zapytanie ofertowe - dostawa podłóż bakteriologicznych do kontroli jałowości powietrza i powierzchni - Przesunięcie terminu składania ofert na 05.03.2015 r.

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

358. Zapytanie ofertowe - dostawa ez bakteriologicznych - Przesunięcie terminu składania ofert na 05.03.2015 r.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

357. Zapytanie ofertowe - dostawa 0,5M EDTA i kwasu fenyloboronowego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

356. Dostawa jednorazowych nożyczek ultradźwiękowych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu generatora ultradźwiękowego z generatorem elektrochirurgicznym i generatorem ultradźwiękowym dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacje
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze

355. Leki

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Odrzucenie oferty
Powiadomienie o wyborze
Informacja o ponownej ocenie ofert
Powiadomienie o wyborze powtórzone
Ocena ofert powtórzona

354. Zapytanie ofertowe - dostawa poleasingowych komputerów

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze

353. Zapytanie ofertowe - dostawa jednorazowego sprzętu do automatycznej strzykawki

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze

352. Nadzór autorski i serwis oprogramowania AMMS

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Unieważnienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

351. Zapytanie ofertowe - naprawa karetki

Zapytanie
Załączniki
Przesunięcie terminu składania ofert

350. Zapytanie ofertowe - odbiór i trwałe niszczenie dokumentów

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze

349. Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"

SiWZ / Ogłoszenie
Wyjaśnienia i modyfikacje, audyt efektywności ekologicznej i projekt
Powiadomienie o wyborze
Przesunięcie terminu podpisania umowy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

348. Transport pacjentów oraz transport krwi, materiału do badań i wyników dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Modyfikacja załącznika nr 13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Unieważnienie

347. Zapytanie ofertowe - dostawa zasilaczy awaryjnych UPS

Zapytanie
Załączniki
Zamówienia
Modyfikacja
Unieważnienie

346. Zapytanie ofertowe - artykuły papiernicze i biurowe

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty 

345. Sprzęt Rehabilitacyjny

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

344. Soczewki

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Wyjaśnienia
Modyfikacja 3
Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze oferty
Powiadomienie o wyborze oferty dla zadania nr 1

343. Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej wjazd nr 2

Zapytanie / Załącznik 3
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze oferty
Powiadomienie o wyborze oferty 2

342. Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń i materiałów do sterylizacji

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Sprostowanie
Wyjaśnienia 2
Sprostowanie 2
Sprostowanie 3
Wgląd do ofert i próbek

341. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - w zakresie badań PET-CT pozytonowej tomografii komputerowej

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Modyfikacja

340. Dostawa, montaż i uruchomienie centrali wentylacyjnych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Załączniki nr 2
Załączniki nr 3
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze oferty

339. Zapytanie ofertowe - projekt przebudowy wjazdu

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Unieważnienie

338. Sprzedaż tomografu komputerowego

SiWZ
Załączniki
Wyjaśnienia

337. Sprzątanie na 3 miesiące

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze oferty

336. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - usługi w zakresie badań diagnostycznych tomografem komputerowym

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty

335. Zapytanie ofertowe - dostawa zasilaczy awaryjnych UPS

Zapytanie
Załączniki

334. Zapytanie ofertowe - zakup defibrylatora

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Odrzucenie oferty
Powiadomienie o wyborze oferty

333. Sprzątanie

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odwołanie
Przystąpienie do odwołania
Odpowiedz na odwołanie
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja po odwołaniu
Sprostowanie głoszenia
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja 2
Modyfikacja 3
Odrzucenie oferty
Unieważnienie
Odwołanie 2

332. Zapytanie ofertowe - dostawa części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

331. Zakup tomografu komputerowego

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Sprostowanie
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia treści SIWZ 2, Modyfikacja treści SIWZ 2 oraz zmodyfikowany załącznik nr 3, zmodyfikowany załącznik nr 6 i zmodyfikowany załącznik nr 10
Sprostowanie 2
Wyjaśnienia treści SIWZ 3
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

330. Dostawa leków

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Odrzucenie oferty
Ocena ofert
Powiadomienie o wyborze oferty

329. Zapytanie ofertowe - dostawa odczynników, akcesoriów i żeli dla Laboratorium Analitycznego

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Zmiana termingu składania ofert
Powiadomienie o wyborze oferty

328. Dzierżawa zestawu manualnego wraz z backupem oraz odczynnikami do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową - 3

SiWZ / Ogłoszenie
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Odrzucenie oferty
Powiadomienie o wyborze oferty

327. Zapytanie ofertowe - audyt oceniający potrzeby środowiska IT

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

326. Dostawa artykułów komputerowych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Powiadomienie o wyborze oferty

325. Dzierżawa pomieszczeń o pow. 195,55 m znajdujących się w budynku C Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskuego 31, celem prowadzenia Pracowni Hemodynamiki, Angiografii i Elektroterapii na okres 10 lat wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie / Regulamin / Warunki 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania 2
Modyfikacja
Zakres pracowni
Modyfikacja 2
Zmiana termingu składania ofert
Unieważnienie

324. Zapytanie ofertowe - usługi dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Powiadomienie o wyborze oferty

323. Zapytanie ofertowe - konserwacja instniejącej sieci telefonicznej

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty

322. Zapytanie ofertowe - usprawnienie klimatyzacji

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

321. Dostawa soczewek

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

320. Zapytanie ofertowe - projekt archiwum centralnego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

319. Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia 2
Unieważnienie

318. Zapytanie ofertowe - remont szatni

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

317. Sprzątanie

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Unieważnienie

316. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów gosporarstwa domowego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

315. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów komputerowych

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Unieważnienie

314. Zapytanie ofertowe - usprawnienie klimatyzacji kasetonowego typu SPLIT oraz dostawa i montaż klimatyzatora typu SPLIT

Zapytanie
Unieważnienie

313. Zapytanie ofertowe - czyszczenie kanałów instalacji klimatyzacyjnej

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze oferty

312. Zapytanie ofertowe - dostawa azotu ciekłego

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty

311. Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze oferty

310. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych, mleka dla wcześniaków i niemowląt oraz smoczków do żywienia

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty

309. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż zaworów kulkowych

Zapytanie

308. Roboty dodatkowe przy Modernizacji Zakładu Rehabilitacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

307. Modernizacja i remont pomieszczeń celem utworzenia myjni dla potrzeb Bloku Operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty

306. Dostawa szaf medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

305. Zapytanie ofertowe - zakup defibrylatora

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze oferty

304. Dzierżawa zestawu manualnego oraz dostawę odczynników

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

303. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - ocena dokumantacji projektowej

Ogłoszenie 

302. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu laryngologicznego

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia
Unieważnienie

301. Dostawa soczewek i akcesoriów do operacji przedniego i tylnego dna oka oraz dzierżawa sprzętu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacje
Unieważnienie

300. Zapytanie ofertowe - dostawa serwera plików NAS

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty

299. Zapytanie ofertowe - sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy, audyt z zakresu występowania awifauny i chiropterofauny

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

298. Dostawa materiałów opatrunkowych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze oferty

297. Dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie oraz utrzymanie systemu informatycznego, wspierającego działalność administracyjną Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Przesunięcie terminu
Ogłoszenie powiązane
Wyjaśnienia 2
Ogłoszenie powiązane 2
Unieważnienie

296. Dostawa zestawu laparoskopowego 3D

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie powiązane

295. Przebudowa bloku operacyjnego polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu systemu zintegrowanych sal operacyjnych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie powiązane

294. Zapytanie ofertowe - serwis klimatyzacji

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

293. Zapytanie ofertowe - remont toalety

Zapytanie
Załączniki

292. Zapytanie ofertowe - dostawa serwera plików NAS

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

291. Zapytanie ofertowe - serwis klimatyzacji

Zapytanie
Załączniki
Umowa
Unieważnienie

290. Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości i prawidłowym stanie sanitarnym budynków wraz z terenem zewnętrznym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Sprostowanie głoszenia
Wyjaśnienia 4
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Wyjaśnienia 5
Unieważnienie

289. Sprzedaż samochodu osobowego marki HONDA Civic i samochodu marki Peugeot Partner

Ogłoszenie
Zdjęcia

288. Zapytanie ofertowe - opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego trafostacji i rozwiązań energetycznych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki

287. Usługa serwisowa tomografu komputerowego i innych urządzeń

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Wyjaśnienia treści SIWZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

286. Usługa ppoż i bhp

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

285. Zapytanie ofertowe - serwis klimatyzacji

Zapytanie
Załączniki
Modyfikacja
Unieważnienie

284 Usługa ochrony

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty

283. Zapytanie ofertowe - dostawa reagentów do generatora

Zapytanie
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty

282. Zapytanie ofertowe - dostawa materiałow do aparatu urodynamicznego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

281. Zapytanie ofertowe - opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego trafostacji i rozwiązań energetycznych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

280. Modernizacja Zakładu Rehabilitacji

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

279. Usługa ppoż i bhp

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Unieważnienie

278. Dostawa materiałów opatrunkowych 2

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

277. Zapytanie ofertowe - wykonanie zabezpieczeń wykluczających możliwość przypadkowego porazenia prądem elektrycznym pracowników obsługujących Rozdzielnice NN w Głównej Stacji Zasilania

Zapytanie

276. Usługa serwisowa systemu ucyfrowienia CR i IMPAX 6 oraz RIS ORION, Uppgrade posiadanych przez Szpital 2 stacji CR NX 2

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

275. Zapytanie ofertowe - re-certyfikacja ISO 14001:2004

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

274. Przebudowa Bloku Operacyjnego 2

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

273. Wyposażenie Bloku Operacyjnego

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia treści SIWZ
Modyfikacja
owiadomienie o wyborze oferty
Unieważnienie postępowania zadania nr 1
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

272. Zapytanie ofertowe - dostawa gazów medycznych

Zapytanie
Załączniki
Sprostowanie
Powiadomienie o wyborze oferty

271. Zapytanie ofertowe - przekazanie do eksploatacji stacji transformatorowej

Zapytanie
Umowa

270. Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski

Zapytanie
Umowa
Powiadomienie o wyborze oferty

269. Usługa serwisowa systemu ucyfrowienia CR i IMPAX 6 oraz RIS ORION, Uppgrade posiadanych przez Szpital 2 stacji CR NX

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Unieważnienie

268. Zapytanie ofertowe - dostawa zbiorników na ciekły azot

Zapytanie

267. Kompleksowa obsługa w zakresie ppoż i bhp

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Unieważnienie

266. Zapytanie ofertowe - badanie stanowiska pracy myjni endoskopowej

Zapytanie

265. Zapytanie ofertowe - usunięcie usterek instalacji sygnalizacji włamań i napadu

Zapytanie

264. Przebudowa Bloku Operacyjnego

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ 2
Wyjaśnienia treści SIWZ 3
Unieważnienie
Wykluczenie wykonawcy

263. Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na klatkach schodowych budynków Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

262. Zapytanie ofertowe - konserwacja systemu SSP i oświetlenia ewakuacyjnego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

261. Zapytanie ofertowe - dostawa uziemniaczy

Zapytanie
Unieważnienie

260. Zapytanie ofertowe - dostawa zaworów i siłowników

Zapytanie
Unieważnienie

259. Zapytanie ofertowe - dostawa modułów

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze oferty

258. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów sanitarnych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

257. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów technicznych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

256. Zapytanie ofertowe - projekt przebudowy wejścia głównego do Szpitala

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

255. Zapytanie ofertowe - opracowanie projektu parkingu

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

254. Zapytanie ofertowe - re-certyfikacja ISO 14001:2004 Systemu Zarządzania Środowiskiem

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze oferty
Unieważnienie

253. Zapytanie ofertowe - dostawa rejestratorów metodą Holtera

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

252. Ubezpiecznie grupowe pracowników Szpitala

SiWZ / Ogłoszenie 
Odpowiedzi na pytania
Wyjaśnienia i modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

251. Zapytanie ofertowe - projekt parkingu

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

250. Dostawa monitorów parametrów hemodynamicznych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

249. Zapytanie ofertowe - przeniesienie centrali SSP

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

248. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów technicznych

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

247. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów sanitarnych

Zapytanie
Załączniki
Informacja
Modyfikacja
Unieważnienie

246. Zapytanie ofertowe - dostawa miernika dawki promieniowania X do aparatu RTG z ramieniem C

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze oferty

245. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie stanu konstrukcyjnego budynków

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze oferty

244. Dostawa odzczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

243. Dostawa odczynników do Laboratorium Analistycznego

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacje
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

242. Remont holu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

241. Zapytanie ofertowe - dostawa dwóch kardiowerterów defibrylatorów z funkcją resynchronizujacą serca

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

240. Zapytanie ofertowe - projekt parkingu

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia
Unieważnienie

239. Dostawa materiałów opartunkowych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2

Modyfikacja
Informacja dotycząca wglądu do ofert i próbek
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

238. Usługa sprzątania

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja 2
Unieważnienie

237. Rozbudowa sieci LAN wraz z dostawą urządzeń

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia 
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

236. Wyprodukowanie filmu dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki 
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze oferty

235. Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Unieważnienie 

234. Zapytanie ofertowe - artykuły elektryczne

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

233. Ubezpieczenie grupowe pracowników Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia 2
Modyfikacja 2
Unieważnienie

232. Zapytanie ofertowe - dostawa paliwa

Zapytanie
Unieważnienie

231. Opracowanie projektu modernizacji pomieszczeń Oddziału Otolaryngologicznego i Okulistycznego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

230. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - badania diagnostyczne rezonansem magnetycznym

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty
Informacja o wniesieniu odwołania
Rozstrzygnięcie odwołania
Powiadomienie zawarciu umowy

229. Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki 
Unieważnienie

228. Zapytanie ofertowe - usługa inspektor ochrony radiologicznej

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

227. Zapytanie ofertowe - wznowienie serwisu NetasQ

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze oferty

226. Opracowanie projektu modernizacji pomieszczeń Oddziału Otolaryngologicznego i Okulistycznego

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

225. Wyprodukowanie filmu dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zapytanie
Załączniki
Informacja
Unieważnienie

224. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Załączniki

223. Zapytanie ofertowe - projekt apteki

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

222. Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spozywczych

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

221. Zapytanie ofertowe - dostawa druków

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

220. Zapytanie ofertowe - dostawa obuwia

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

219. Dostawa aparatu EMG

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

218. Dostawa kontrastów

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

217. Zapytanie ofertowe - usługa inspektora ochrony radiologicznej

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

216. Dostawa trzech kardiomonitorów

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

215. Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Unieważnienie

214. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż systemu instalacji wideo-domofonowej i systemu napadowego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

213. Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z back’upem oraz odczynnikami do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Wyjaśnienia 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Unieważnienie

212. Zapytanie ofertowe - szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

Zapytanie
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty

211. Zapytanie ofertowe - dostawa części do nawilżaczy Nordmann AT3000 do systemu klimatyzacyjnego bloku operacyjnego

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

210. Zapytanie ofertowe - projekt na modernizację pomieszczeń w Oddziale Okulistycznym i Otolaryngologicznym

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty
Unieważnienie

209. Ubezpieczenie grupowe pracowników RS w Kołobrzegu

SiWZ / Ogłoszenie 
Wyjaśnienia
Modyfikacja
Unieważnienie

208. Zapytanie ofertowe - projekt Zakłądu Rehabilitacji

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

207. Zapytanie ofertowe - dobór i montaż urządzenia do uzdatniania wody

Zapytanie
Załączniki
Opis do zapytania

206. Zapytanie ofertowe - szafki medyczne na Oddział Okulistyki

Zapytanie
Załączniki

205. Zapytanie ofertowe - projekt modernizacji apteki

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

204. Dostawa kardiowerterów - defibrylatorów

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Odpowiedzi na pytania
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

203. Dostawa artykułów papierniczych i biurowych

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Powiadomienie o wyborze oferty
Unieważnienie
Powiadomienie o wyborze oferty 2

202. Dostawa odczynników

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

201. Zapytanie ofertowe - napełnienie butli tlenem medycznym i argonem

Zapytanie
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty

200. Dostawa aparatu do neuromonitoringu w chirurgii tarczycy 2

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia treści SiWZ
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

199. Zapytanie ofertowe - dostawa kardiomonitora

Zapytanie
Załączniki
Wyjaśnienia treści SiWZ
Unieważnienie

198. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż systemu instalacji wideo-domofonowej i systemu napadowego

Zapytanie
Załączniki|
Unieważnienie

197. Zapytanie ofertowe - dostawa kontrastów

Zapytanie
Załączniki
Unieważnienie

196. Sprzedaż samochodu osobowego marki HONDA Civic i samochodu marki Peugeot Partner

Ogłoszenie

195. Dostawa aparatu do neuromonitoringu w chirurgii tarczycy.

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienia treści SiWZ
Wyjaśnienia treści SiWZ 2
Unieważnienie

194. Zapytanie ofertowe - nadzór i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej Instalacji sygnalizacji włamań i napadu

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze oferty

193. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - badania diagnostyczne rezonansem magnetycznym

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Unieważnienie

192. Dostawa komputerów

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

191. Zapytanie ofertowe - dostawa reagentów do generatora dwutlenku chloru: kwas solny 9%, chloryn sodu 7,5%

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze oferty

190. Leki

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Ocena ofert
Powiadomienie o wyborze oferty
Sprostowanie do powiadomienia o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

189. Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż systemu instalacji wideo-domofonowej i systemu napadowego.

Zapytanie
Unieważnienie

188. Dokumentacja projektowa - baza rehabilitacji - 2

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Unieważnienie

187. Artykuły komputerowe

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Ogłoszenie powiązane
Powiadomienie o wyborze oferty

186. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności i izolacji przewodów oraz uziemnień instalacji i aparatów oraz pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Zapytanie
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty

185. Dokumentacja projektowa - baza zabiegowa rehabilitacji.

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Unieważnienie

184. Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Modyfikacja i wyjaśnienia treści SiWZ
Wyjaśnienia treści SiWZ
Unieważnienie

183. Zapytanie ofertowe na zakup dzwi

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze oferty

182. Ogłoszenie  zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie / Umowa

181. Zapytanie ofertowe na rejestrator rozmów telefonicznych.

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze oferty

180. Zapytanie ofertowe na system monitorowania na Oddziale Psychiatrii.

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze oferty

179. Zapytanie ofertowe na zakup licencji, nadzór autorski oraz usługi serwisowe  dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Zapytanie
Załącznik nr 3
Opis
Wyjaśnienie
Powiadomienie o wyborze oferty

178. Nadzór i serwis oprogramowania AMMS

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

177. Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów dawek indywidualnych na całe ciało oraz na skórę dłoni dla osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów medycznych oraz radiologii zabiegowej.

Zapytanie
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty

176. Zapytanie dotyczące zakupu zestawu do mikrochirurgii krtani

Zapytanie
Załączniki
Wzór umowy
Powiadomienie o wyborze oferty

175. Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy ppoż.

Zapytanie
Załączniki
Opis
Powiadomienie o wyborze oferty

174. Zakup dwóch rejestratorów ciśnienia tętniczego metodą Holtera

Zapytanie / Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wzór umowy
Powiadomienie o wyborze oferty

173. Wykonanie pomiarów dawek indywidualnych na całe ciało oraz na skórę dłoni dla osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów medycznych oraz radiologii zabiegowej 2

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Unieważnienie

172. Dzierżawa lub zakup analizatora do ilościowego pobierania próbek powietrza wraz z aplikatorem do pobierania próbek z powierzchni

Zapytanie
Załącznik nr 1
Powiadomienie o wyborze oferty

171. Zakup redestylatora

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze oferty

170. Remont i przebudowa hydrofornii 3

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Wyjaśnienie
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

169. Zapytanie dotyczące dzierżawy lub zakupu automatycznego urządzenia do podawania kontrastów wraz ze środkami kontrastującymi

Zapytanie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 Modyfikacja
Unieważnienie

168. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie / Warunki
Załączniki
Modyfikacja załącznik nr 2
Modyfikacja załącznik nr 5
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Odpowiedzi na pytania 4
Powiadomienie o wyborze oferty

167. Wykonanie usługi pomiarów

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja załącznik nr 9

166. Zapytanie dotyczące szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Zapytanie

165. Koncepcja zagospodarowania terenu RS

Zapytanie / Załącznik nr 1
Wyjaśnienie
Wyjaśnienie 2
Powiadomienie o wyborze oferty

164. Dostawa licencji MS Office

SiWZ / Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

163. Zapytanie dotyczące dzierżawy lub zakupu automatycznego urządzenia do podawania kontrastów wraz ze środkami kontrastującymi

Zapytanie
Załącznik nr 1
Zapytanie 2
Unieważnienie

162. Wykonanie projektów osłon stałych

Zapytanie
Powiadomienie o wyborze oferty

161. Remont hydrofornii 2

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Unieważnienie

160. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Odpowiedzi na pytania
Załącznik 1 Modyfikacja
Załącznik 8 Modyfikacja
Modyfikacja
Powiadomienie o odrzuceniu oferty
ZP-21
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

159. Remont hydrofornii

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Unieważnienie

158. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Termomodernizacja

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Powiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

157. Leki

SiWZ / Ogłoszenie 
Załączniki
Sprostowanie
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja
Modyfikacja 2
Załącznik nr 1 Modyfikacja
Unieważnienie
Powiadomienie o odrzuceniu oferty
Powiadomienie o wyborze oferty
ZP-21
Sprostowanie do Pow.o wyborze

156. Dostawa materiałów opatrunkowych

SiWZ /